Tanuljátok meg!


„Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.”
(Példabeszédek könyve 15. fejezet 33. vers)

Sokak számára az alázat nem jelent mást, mint gyávaságot, megalkuvást, meghunyászkodást, egyfajta kényszerű alávetettséget valami felsőbb hatalmasságnak, amivel szemben semmi esélyünk sem lenne.

Ezzel szemben a Szentírás az alázatosságról, szelídségről, mint a boldogság és az üdvösség alapfeltételéről ír: „Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.” (Máté 5:5)

„Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.” (1Pét.5:5)

Így az alázat, nem a gyámoltalanság, hanem az igaz istentisztelet, és az igaz istenfélelem fokmérője. „A töredelmes lélek áldozat Istennek, a töredelmes, alázatos szívet, Isten, nem veted meg” (Zsolt.51:19)

Az alázat a gyógyulás első lépcsőfoka. Mégis talán ez megy a legnehezebben. Az első lépés, az elindulás. Jézus azt mondta, hogy csak azok életét tudja megváltoztatni, akik engedik magukat, akik elismerik, hogy betegek, és felhagynak minden öngyógyító tevékenységgel. „Nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.” (Máté 9:13)

És mielőtt azt mondanád; ez mind nagyon szép, de hogyan lehetne egy heves természetű valakiből alázatos ember? Ami az embernek lehetetlen, az Istennél minden lehetséges.

Olyan ez, mint az iskola, ahogy egy analfabéta gyerekből professzor válik azáltal, hogy minél többet foglalkozik a betűkkel, a számokkal. Ugyanígy, minél többet gondolkozol Jézus életén, minél jobban megpróbálsz hozzá hasonlóan viselkedni, beszélni, a jellemed, a természeted meg fog változni.

Ezért hív Jézus, hogy ülj be ma is az alázatosság és szelídség padjába és tanulj Tőle, hogy megtaláld lelked nyugalmát.

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és [rész 12,20.  Jer. 31,25.] én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:28-30)