Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 17, 2011

Távol és mégis közel

Kép
„Még nem tudjuk, hogy jó, vagy rosszindulatú a daganat.” Mondta az orvos és Zoltán szívéről a hetek óta ránehezedő kő nem gördült le, hanem úgy érezte, mintha tettek volna még rá egy lapáttal. Egy jó nagy lapáttal. Négy valamit találtak a torok környékén, amiről a CT vizsgálat után sem tudták megmondani, hogy mi az. Bosszúsnak érezte magát, mert amióta a körzeti orvosa elküldte a szakrendelésre a sok utánajárás miatt nem tudott dolgozni, és ez továbbra is így marad. „Mi lesz a cégemmel” – gondolta – „ha itt ilyen lassan mennek a dolgok.” Azon morfondírozott, hogy csak jobb lenne fizetősen tovább folytatni a vizsgálatokat. Igaz, úgy lényegesen drágább, de sokkal gyorsabb is. Most pedig nem engedheti meg magának az ilyen félnapos időkieséseket, amit a szakrendelés és az utazás vett el tőle. Halaszthatatlan tárgyalások vártak rá. Sok volt a stressz. A doki szerint akár ez is okozhatta ezt a furcsa elváltozást. „Kiadom a leletet” – szakította félbe gondolatait az asszisztens –, azzal viss

A megvetett szegletkő

Kép
„Monda nekik Jézus: Sohasem olvastátok-e az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.” Máté 21:42 „Erre az élő kőre zsidók és pogányok egyaránt építhetnek. Ez az egyetlen alap, melyre biztosan építhetünk. Mindenki számára elég széles; elég erős, hogy elhordozza az egész világ súlyát, terhét. A Krisztussal, az élő kővel fenntartott kapcsolat által mindenki élő kővé válik, aki erre az alapra épít. Sokakat saját erőfeszítéseik faragnak, fényeznek, szépítenek, mégsem lehetnek "élő kövek", mert nincsenek összeköttetésben Krisztussal. E nélkül a kapcsolat nélkül senki sem tartatik meg. Ha Krisztus élete nincsen bennünk, nem állhatunk meg a kísértés viharaiban. Örök biztonságunk attól függ, erős alapra építkezünk-e. Ma tömegek építenek meg nem próbált alapra. Ha ömlik az eső, tombol a vihar, eljön az ár házuk összeomlik, mert nem az örök Sziklára, a fő szegletkőre, Krisztus Jézusra alapozt

Te vagy az Atyánk

Kép
" Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izráel nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi Atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk ." Ésaiás könyve 63:16 Uram, te vagy a mi Atyán k- hangzik ma reggel az állítás. Isten minden új nap reggelén felírja az égre, hogy egyedül Ő az, aki ismer, törődik velünk és nem politikusok, nem vallási vezetők sőt nem a pénztárcánk vastagsága segít a boldogulásban. Milyen érdekes ez a gondolat ebben a pénz által befolyásolt világban?! Ősidőktől fogva egyetlen biztos pont az Atya, akit Megváltónknak nevezünk. Nála nincs jobb, nála nincs biztosabb. Gyakran azonban csak azt látom, ami kézzelfogható, ami megérinthető. Bízom az étel adta energiában, bízom a pénzem értékében (mit vehetek meg belőle), bízom az Alkotmányos jogaimban. De Isten felé kétségeket fogalmazok meg és kutatom a miérteket... Bárcsak népek, és királyok felett meglátnám a mindent igazgató Istent. Azt, hogy neki sokkal fontosabb, hogy a jövőt biztosítsa számom

Tanács a bölcseknek

Kép
„Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.” (Példabeszédek könyve 1. fejezet 5. vers) Van egy mondás, mely szerint; A balga ember az, aki minden gödörbe beleesik, amiből az okos ki tud mászni, és amit a bölcs elkerül. De hogyan lehet olyan bölcs az ember, hogy előre lássa bukása lehetőségét? Hogyan kerülhetőek el a kudarcok? Egyáltalán létezik ilyen bölcs ember? Hiszen még e sorok írója, Salamon is megjárta saját rossz döntéseinek következtében a bűn mocsarát. És ugyanez elmondható a Szentírás minden hithőséről. Valóban. A gödröket ugyan nem kerülték el, de minden esetben tudták, kihez forduljanak, amikor elestek: „A mélységből kiáltok hozzád” (Zsolt. 130:1). „Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!” (Mik.7:8) Az igazi bölcsesség nem IQ-ban mérhető, hanem annak belátásában és elismerésében, hogy saját erőnkből semmit sem tehetünk. Ezért bátorít mai Igénk az állandó

Valaki vigyáz rád

Kép
„Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.” Zsoltárok 91,11 Érezted már, hogy valaki vigyáz rád? Nagyon elcsüggedtél, összecsaptak a hullámok a fejed felett, minden reménytelennek látszott – és jött a segítség, egy szó, egy mosoly, vagy csak egy pillantás – és minden jobb lett. Egy angyal volt melletted! Őt nem láttad, de érezted jelenlétét. Vigyáz rád minden percben nem engedi, hogy bajod essen. Valaki vigyáz rád... Nekem miden fekete-fehér, néma csak a mozgást hallom, a szelet, a madarakat, a járműveket, léptek zaja, rémisztő suttogás egy hideg szellő. De én csak meredek a semmibe forog a világ és elsötétedik minden, összeesek, szemem nyitva és a semmibe mered. Körülöttem idegenek, és keltegetnek nem reagálok semmire, se kép, se hang számomra minden megszűnt. Megpillantok egy angyalt, felém közeledik, leszállt mellém egy darabig nézett utána a kezét nyújtja én neki adom a kezemet szemem előtt lepereg a kisfilmem hirtelen felkelek. Körülöttem ember

Isteni vezetés

Kép
„Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” Ézsaiás könyve 30:21 Ha tévedtél már el valahol, akkor biztosan rájöttél te is, hogy nem tévedhetetlen sem a térkép, sem a GPS. Volt már, hogy a legrövidebb utat keresve egy folyónál kellett jó nagy kerülővel visszafordulnunk, mert kiderült, hogy csak reggel megy majd a következő komp. Más esetben szintén a rövidebb útról derült ki, hogy a kátyúk és úthibák miatt szinte járhatatlan. A GPS-t használók pedig biztosan átélték már, hogy a szerkezet olyan helyre akarta vezetni, ahol csak szántóföld van, vagy pedig teljesen ésszerűtlen utakon vitte el a célhoz. Ha idegen helyen járunk legbiztosabb, ha olyan vezető segítségét kérjük, aki jól ismeri a környéket és az utak állapotát. Isten mindig is népe vezetője szeretett volna lenni. Kezdetben szó szerint járt elől a tűz- és felhőoszlopban, de később sem hagyta magára Izraelt. Vezette őket abban hogyan imádhatják őt helyesen, hogyan

Csak bocsáss meg!

Kép
„Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” Máté evangéliuma 6:14-15 Megbántott, pedig te bíztál benne. Nem ezt érdemelted volna, ennek ellenére ő másként döntött. Vétkezett ellened, a köztetek lévő kapcsolat ellen, és nem is lehet jóvá tenni. Nem, ezt már nem teszi meg nem történtté, ezer jó szó, ajándék vagy jócselekedet sem. A sebek kimondhatatlanul fájnak, és szívedben ott lapul egy hatalmas kérdőjel: Megbocsátás? Nem könnyű, akárhogy is nézed. Felejteni és továbblépni felette. Elfelejteni, hogy mit tett ő veled, lerendezni az egészet, és betenni a "Soha többé nem nyitom ki" dobozba. Megbocsátani, és újra bizalmat szavazni neki... Neki, mindezek után. Újra és újra eszedbe jut az a bizonyos történet, és csak szakadnak szívedben a sebek. Nem, ez nekem nem megy!- és inkább hordod magadban a terhet éveken keresztül. Most hagyd abba! Ma reggel Ist