Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 4, 2021

Menekülsz vagy rendbe teszed?

Kép
“Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap” Zsidókhoz írt levél 10:24-25 Egy feszültséggel szemben két féle képpen lehet fellépni. Elfutsz vagy rendbe teszed. Mindkét esetben valamit fel kell adni, viszont kapsz is cserébe valamit. Nézzük az elfutást. Elveszíted a kapcsolatot. Amikor egy párkapcsolatban az egyik fél otthagyja a másikat, akkor azzal elveszíti magát a kapcsolatot. Ha egy gyülekezetet hagy el valaki, akkor elveszíti a közösséget. Most nem arról beszélek, hogy a nyaralás miatt két alkalmat nem tölt a gyülekezetben az ember, vagy a vita hevében kiviharzik az egyik fél, hogy lenyugodjon. Ezekben semmi baj nincs. A tartós, következetes elhagyás azonban rombolja a kapcsolatokat. Azt mondtam, hogy kapsz is valamit cserébe. Ez így van. Ha egy kapcsolatból (legyen az párkapcsolat, baráti kapcsolat, vagy gyüleke

Ez így nem mehet tovább!

Kép
"A nép így felelt Józsuénak: Az Urat, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk." Józsue könyve 24. fejezet 24. verse Megtörtént már, hogy te is úgy érezted: ez így nem mehet tovább? Életkortól függetlenül megtörténik velünk, hogy mások viselkedése kihoz a sodrunkból. A testvéreinké, a szüleinké, a gyermekeinké, a házastársunké, a munkatársainké, a szomszédainké, a kutyánké, és még hosszan lehetne sorolni. De volt már úgy, hogy a saját viselkedésedre mondtad, hogy: ez így nem mehet tovább? Ha a fenti bibliai vers előzményeit elolvassuk, kiderül, hogy itt egy ilyen helyzetről volt szó. Akik Isten népének tartották magukat, bálványokat őrizgettek otthon. Szerették Istent is, de nem annyira, hogy ő legyen az első és az egyetlen az életükben. Életük azonban egy fordulóponthoz ért, és vezetőjük, Józsué segítségével rádöbbentek: ez így nem mehet tovább! Vagy Istent választják és ő lesz az első és egyetlen isten a számukra, vagy a szomszédos népek élettelen, kit

Meghalni és élni Krisztussal

Kép
Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban!  Pál levele a rómaiakhoz 6:9-11 A világ legtermészetesebb dolga egyben a legfájdalmasabb is: minden, ami él, egyszer meg fog halni. Igaz ez fűre, fára, igaz ez állatra és emberre is. Egyszer mindennek vége szakad, legyen ez bármilyen jó, vagy rossz hír a számunkra. Egyszer egy nagy gondolkodó azt mondta, hogy az életnek a halál ad értelmet. Ha nem lenne halál, úgy pocsékolhatnánk életünk minden napját, ahogy csak akarjuk, hiszen nincs tétje, mivel töltjük: végtelen van belőlük. Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása azonban ennek az ellenkezőjét bizonyítja: az életnek az örök élet ad értelmet. Jézus Krisztus, aki a Biblia leírása szerint öröktől fogva létezik ( János evangéliuma 1

Jóval győzd le!

Kép
 " Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek” ( Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet 6 . vers ) Micsoda? Én alkoholista? Hogy nem tudom abbahagyni az ivást? Már pedig vedd tudomásul, én akkor teszem le a poharat, amikor akarom! Csak hát nem akarom… Bizony, ez a bűnös ember hamis illúziója, aki miközben mellét verve kiabálja: ’Én vagyok a magam ura!’ ’Én irányítom az életem!’, nem mer, nem akar szembesülni gyengeségével, azzal, hogy ki van szolgáltatva a vágyainak, és nemhogy másnak, de saját magának sem tud parancsolni. Pál apostol itt a római levélben arról ír, hogy beismerjük, vagy sem, de keresztényként ugyanilyenek vagyunk. Tudjuk, hogy mi a jó, hogy mi az, amit tennünk kéne, de mégsem azt tesszük. Két ember küzd bennünk. Az önző, a bűnös vágyaknak kiszolgáltatott ó emberünk folyton felül akar kerekedni a krisztusi elvek szerint élni akaró új emberünknek. Keresztény szabadsá

Isten megszabadít!

Kép
„Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket!” Ézsaiás könyve 35.fejezet 4.vers Hányszor kívántad már azt, hogy bárcsak elmúlna a rossz? Hányszor könyörögtél Istenhez, hogy vegyen el minden bánatot, szenvedést az életedből? …vagy csak egy részét, mondjuk a legnehezebbet? Hetek óta hasonló bibliaversekről írom a gondolataimat. Tulajdonképpen hétről-hétre olyan igeszakaszok jönnek itt velem szembe, amelyek Isten segítségéről, nyugalmáról, békéjéről vagy ebben az esetben arról szólnak, hogy Isten megszabadít. Elgondolkodok, hogy vajon ezzel üzenni kívánna számomra? Megerősíteni abban, hogy ami most rossz az életemben, az hamarosan elmúlik és Ő elküldi a szabadítást? A lelkem mélyén azt érzem, hogy igen, üzenni kíván számomra. És számodra is! Isten ma azt üzeni neked, hogy legyél erős! Ha alkalmanként meg is remeg a szíved, félsz és bizonytalan vagy, legyél erős! Nem könnyű, tudom.

Remény és reménytelenség határán

Kép
„Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!” 42. Zsoltár 12. verse Különbözően reagálunk a változó élethelyzetekre. Vannak, akik a legkisebb nehézséget látva is megtorpannak, lefagynak, s vannak, akik hősként viselkednek igen súlyos, veszélyes helyzetekben is. Nem csupán egymástól különbözünk ebben, hanem sokszor mi magunk is másként reagálunk, akár ugyanolyan helyzetekben is. Mindannyian átélünk olyan tapasztalatokat, amelyek során küzdenünk kell a reménységért, képletesen szólva, küzdenünk kell azért, hogy a fejünk a víz fölött maradjon, ne fulladjunk bele a problémákba… Ebbe a lelki küzdelembe pillanthatunk be a zsoltár segítségével.  Ahogyan a zsoltár írója megkérdezi önmagát – „miért csüggedsz el, lelkem?” - úgy kell beszélnünk saját lelkünkkel. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valójában mi a bajunk, miért keseredtünk meg, vagy miért vagyunk zaklatottak. Szembe kell néznünk a problémákkal, majd biztatni kel

Mindig megérkezik

Kép
„Légy csendben, és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!” Zsoltárok könyve 37:7-8 Nem vagyok egy „időben odaérek mindenhova” típusú ember. Sose voltam az. Egy kisvárosból jártam fel a megyeszékhelyen lévő gimnáziumba minden hétköznap reggel a 6.45-ös busszal. Egyáltalán nem volt messze tőlünk a megálló, kb 3 utcányira, de rendszeresen az utolsó pillanatban indultam el otthonról, így a reggeli futás teljes menetfelszerelésben gyakorlailag négy éven keresztül nem hiányzott az életemből. A táv utolsó 200 métere nyílegyenesen vezetett a megállóhoz, pont azon az úton, ahol a busz az indulása után elhaladt, ezért, ha el is indult, a sofőr legtöbbször látta, hogy loholok vele szemben, és beiktatott egy köztes megállót, mellettem. De az igazat megvallva, utálok késni. Ám amióta a gyerekeink megszülettek, a helyzet csak tovább romlott, így kimondottan ajándék számomra