Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 27, 2012

Képes-e az ember megváltozni?

Kép
„Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;” Kol 3,12-13 Hányszor hallottuk már: „Nem tehetek róla, ilyen a természetem”? Általában mindig mentegetőzés keretein belül fordul ez elő. Használjuk mi is, használják mások is saját hibáink elleplezésére. Legtöbbször azokra, amiktől nem tudunk, vagy nem akarunk megszabadulni. De foglalkozzunk most csak az előbbivel, mert azon az emberen nem tud még az Isten Igéje sem segíteni, aki nem akar. Aki küzdött már önmagával, saját bűneivel, az mind tudja, hogy ez a harc nem könnyű és az ellenséget lebecsülni nem szabad, mert nagyúr a muszáj. Nem lehet ugyanis mindenkinek irgalmazni, nem lehetünk mindenkihez jók, egyszer mindenkinél betelik az a bizonyos pohár és átlépj

Megtérés, keresztség

Kép
„ Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Apostolok cselekedetei 2:38. Biztosan találkoztál már te is emberekkel, akik elsírták válladon bajukat: ’Nem tudom, mit csináljak!’ ’Halvány fogalmam sincs, hogy most mit tegyek!’ Merted-e mondani nekik azt, amit az imént olvastál? Tudod Barátom, a válasz egyértelmű: Térj meg, keresztelkedj meg az Úr Jézus nevében, aztán majd a Szentlélek megmutatja, mit kell tenned. Olyan lehetetlennek tűnik ez. Nem igaz? Pedig akkor, ott, 2000 évvel ezelőtt is abszurd volt. Péter és barátai elrejtőztek az emberek elől, hisz gúny tárgya lettek. Jézus meghalt, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Követőit üldözték, gúnyolták. Minden okuk megvolt a rejtőzködésre. Aztán hirtelen történt valami. Kiáradt a Szentlélek – és előjöttek az apostolok rejtekhelyükről. Bátorságot kaptak. Erőt nyertek. És bizonyságot tettek. Arról

Jézus, a gyógyító

Kép
"Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle:   - Mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt:  - Uram, hogy lássak." Lukács evangéliuma 18:40-41  Gondolatok Bartimeus meggyógyításáról: Jerikó falai leomlottak. Átok terhe alatt építették újjá a várost. Az újszövetségben arról híres Jerikó, hogy lakott benne egy vak, aki hangosan kiáltozott, és egy APEH igazgató, aki Jézussal ebédelt. Jézus látónak teremtette az embert. Borzasztó lehet Neki elviselnie a tudatot, hogy a bűn okozta betegségek miatt sokan egyáltalán nem látják az Ő teremtett - még mindig szép - világát. Amire nincs megoldás évtizedeken keresztül, azt Jézus egyetlen szavával tökéletesen meg tudja oldani. Vajon mit akarhat egy vak, miért kellett megkérdezni? Jézus semmit sem tesz a beleegyezésünk nélkül. A szabadság és a szeretet az alapja Isten jellemének. Jézus azért jött, hogy helyreállítsa ezt a torzan működő bolygót. Minden

Minden szomjazó jöhet

Kép
„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!” Ézsaiás könyve 55. fejezet 1. vers Van egy honlap (http://www.worldometers.info/hu) a világhálón, melyre kattintva földi életünk jó néhány sarokszámáról tájékozódhatunk; mennyien élünk bolygónkon, hányan születtek, vagy hunytak el idén, vagy a mai napon, stb., stb. Ezen adatok sorában ott szerepel egy megdöbbentő sor, mely azt a számot tűnteti fel, hogy egy nap alatt hányan halnak éhen. Ez a szám sokszor napi 18-19.000 között mozog.   De hogyan lehet ez? Hiszen mindenhol túltermelésről beszélnek. Annyi pénzünk van, hogy országokon keresztül utaztatjuk az élelmiszereket, melyek aztán tonna számra állnak és rothadnak az áruházak polcain… Itt Európában, így hazánkban is minden kamra, hűtő tele van, s ha üres ott van az államilag szervezett szociális háló, segélyszervezetek és ingyen konyhák százai. Ha éhezü

Dávid szíve

Kép
„Tiszta szívet teremts  bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem!”  Zsoltárok könyve  51:12 A fenti Ige Dávid király imádságának egy részletét tartalmazza. A király belátta, hogy szíve már nem olyan tiszta, mint régen volt. Erkölcsileg nagy nullává lett. Nemcsak házasságtörést követett el, hanem ölt is, hazudott is, az idegen vágyak messze sodorták. Az emberek között viszont úgy tett, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Semmi problémát nem látott életvitelében. Isten erkölcsi elveit alakította cselekedeteihez, ahelyett, hogy a cselekedetein változtatott volna. Isten azonban egy napon szólt hozzá. Mit tesz most? Folytatja tovább az eddigi bűnös életét? Ellenáll Isten szavának, a körülményeket hibáztatja és másokat, hogy ezáltal is leplezze saját bűnét? Választás előtt állt, mint mi is nagyon sokszor az életünkben. Ha jól dönt, Isten megbocsátja súlyos bűnét, ha rosszul dönt tovább sodródik a lejtőn. Nem könnyű felismerni, hog

Jézus visszajön értünk

Kép
"Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam." János evangéliuma 14:28 Jézus tanítványai bíztak benne, hogy még meglátják szeretett Mesterüket visszatérni. Jézus előre elmondta nekik, hogy hazatér egy időre, de ismét eljön, és magához veszi az övéit. Valószínűleg látta a tanítványok szomorú, riadta arcát, mert ugyanebben a fejezetben beszél nekik a Vigasztalóról, vagy Pártfogóról, aki majd pótolja jelenlétét. Az ő életükben nem jött vissza. Biztosan voltál már olyan helyzetben, hogy valaki megkért: "maradj itt, amíg vissza nem jövök; sietek vissza, de el ne mozdulj…". Egy idő után nagyon kellemetlen tud lenni az ilyen várakozás. Ha viszont már úgy gondoljuk, hogy régen itt kellene lennie; elkezdjük percenként nézegetni az óránkat… Elfogy a türelmünk, próbáljuk kitalálni mi történhetett; majd az aggodalom átalakul nehezteléssé, haraggá. Amikor

Hol van Ő?

Kép
„Erre megkérdezték tőle: Hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.” János evangéliuma 8:19 Valaha a távoli ismeretlenek között ült, mint akiről nem is tudod, hogy létezik. Aztán esemény eseményt követett az életben, és így került egyre előrébb. Már a valahol látottak között ült, és várta, mikor és hogyan kerülhet közelebb hozzád. És amikor eljött ez a pillanat, néhány percre arra a helyre került, akinek gondja van rád, és törődik veled.  Sajnos az élet negatív tapasztalatai hamar kitessékelték onnan, és egy gyermekkori emlék valakiről, aki meghatározó volt számodra, teljesen eltorzította milyen is az, aki megteremtett téged. Olyannak láttad, mint akinek folyamatosan meg kell felelni, hogy szeressen, és kész azonnal villámmal sújtani, ha másként mersz gondolkodni. Majd egy mélyrepülés következtében összeomlott minden, mint egy kártyavár, és neked újra kellett építened Isten képét a szí