Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 30, 2010
Közöttünk... „Ne rettegj tőlük, mert közötted van Istened, az ÚR, a nagy és félelmetes Isten!” 5Móz 7,21 Mi van közöttünk, emberek között? Reményeim szerint van valamilyen kapcsolat. Jó vagy rossz, tartós vagy rövid életű, mély vagy felszínes, baráti vagy barátságtalan, netalán ellenséges. A legrosszabb, ha nincs semmi, ha csak közömbösek vagyunk egymás iránt. Mert az érzelmek hullámzóak és sokszor a rosszból is lehet jó, csak a semmilyenből nem lesz semmi. Vagyis lesz; üresség, közömbösség és magány. Isten teremtett bennünket úgy, hogy érző lények lettünk, és az érzéseknek domináns szerepük van a kapcsolatainkban. Mégis baj, ha meghatározó erejűvé válnak, ha azok irányítanak bennünket ahelyett, hogy mi irányítanánk. Túl sokszor reagálunk rosszul, érzéseinkre hagyatkozva. A félelem természetes érzés, része az életünknek. Jó, hogy félünk az ismeretlentől, mert óvatossá tesz bennünket. Jó, hogyha félünk valaminek, vagy valakinek az elvesztésétől, mert megmutatja nekünk az értékeinket és
Kép
Az ember Fiának eljövetele „Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljön az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” Márk 8:38. Egy kétkarú mérleg képe jött elém; Egyik mérlegserpenyőben állnak „az emberek”. Különféle bűnökkel, kisebb nagyobb csalással, paráznasággal, nagyzolással, erőszakkal… A másik serpenyőben látom Jézust, a tisztát, a szentet, az alázatost, a szeretetteljes Megváltót – angyalaival dicsőségben eljönni a földre, magához venni övéit. Én a mérleg előtt állok. Meg merjem vallani, hogy Jézusé vagyok? Kinevetnek! Lenéznek! Kiközösítenek! A hátam mögött összesúgnak! Én már döntöttem! És TE? Te melyik oldalon állsz?
A Teher Batyu sorsa " Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét " Galata 6:2 Felvette nehéz batyuját és elindult az úton-Hazafelé. Sok-sok teher rongya volt abban a batyuban, megszáradt zsömle darabok, penészes sajt-maradványok, és könnyes zsebkendők, amelyek éveken keresztül halmozódtak fel. Aztán hallott egy hívást Fentről. Hívást, hogy van egy közösség, vagy egy gyülekezet, ahol megpihenhet, mert régóta várják. Hallotta, hogy ott friss zöldséget és nap érlelte földiepret kaphat , és sosem fogy el a házikenyér. Azt is mondták neki, hogy tiszta ruhát adnak ott a betérő vendégeknek és wellness hétvégére hívják az elfáradtakat a diakónusok családjai. Azt is mondták, hogy a lelkész sokat segít a lelki traumák feldolgozásában és mindennap van valaki akivel elbeszélgethet. Elindult. Voltak barátok, akik le akarták beszélni erről az útról mondván: nincs értelme, senki nem vár rád, nem is biztos, hogy létezik és különben is, minden eddigi lehetőséget elsz
Titkolt és bevallott bűnök „A ki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.” (Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. vers) Az egyik imaházban volt egy óra, amelyik soha nem mutatta a pontos időt, vagy sietett, vagy késett. Hiába keresték az okát, nem tudta senki megjavítani. Végül valaki egy feliratot tett az óra alá; Nem a mutató a hibás, a baj mélyebben van. Ugyanez érvényes ránk is. A baj, a bűn, sajnos mindannyiunk életének szerves része, a zsigereinkben van. A legszomorúbb az, hogy vannak, akik bár tudatában vannak bűnös voltuknak, mégis ártatlannak vallják magukat. Sokan felteszik a kérdést; Miért kéne megtérnem? Én nem követtem el nagy bűnt. A Biblia azonban nem kis és nagy bűnökről beszél, hanem halálos és nem halálos bűnökről. Hogy mi a halálos bűn? Gyilkosság? Lopás? Hazugság? Irigység? Harag? Valójában mind lehet. A halálos bűn az, amit titkolunk, nem vallunk be, és nem kérjük Isten bocsánatát. Nem véletlen, hogy mind az Ó
A végén minden jóra fordulhat…..! „És kipótolom néktek az esztendőket, a melyeket tönkre tett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, a melyet reátok küldöttem.” Jóel 2,25 Volt már valaha olyan érzésed, hogy elrontottad az életed? Semmi nem jött össze, és nemcsak nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy eltervezted, de minden balul sült el? Én már voltam így, és nem kívánom senkinek ezt az érzést! Minden összeomlott, nem volt semmi remény! Rá kellett jönnöm arra, hogy elrontottam életemet, és magamtól soha nem tudnék kikászálódni ebből a helyzetből. Ilyenkor csak egy megoldás volt: az Úrhoz jönni, ahogy vagyok. Nem mellébeszélni, nem erőlködni és erősködni, hogy azért mégiscsak eléggé ügyes, okos és szép vagyok, hanem jönni Hozzá úgy, mint egy kisgyermek, aki elrontotta játékát és nem tudja egyedül megcsinálni. Izrael népe is ilyen helyzetben volt Jóel idejében! Életvitele, képmutatása, erkölcstelensége, bálványimádása teljesen rossz helyzetbe sodorta őket, ezért
Ki vagy, Uram, hogy higgyek Benned? "... míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra" Pál levele az Efézusiakhoz 4:13 Kicsoda számodra Isten? Milyennek látod őt? Egy ősz hajú, nagy szakállú, örök időktől fogva öreg lény, aki túl idős és hatalmas ahhoz, hogy meghallja, bármit is küldesz felé? Egy könyörtelen zsarnok, aki azonnal lesújt, ha valamit nem az ő kénye-kedve szerint teszel? Egy vicces, vidám barát? Egy jófej apa? Egy távolságtartó úr? Milyen kép él Róla benned? Sok dolog befolyásolja az istenképünket. A szüleink, a neveltetésünk, a környezet, ahonnan jövünk, meghatározó személyek, vezetők az életünkben, és még sorolhatnánk tovább. Az idő múlásával ez a kép változik, fejlődik bennünk, torzul vagy esetleg egyre jobban közelít a valósághoz. Ma reggel Isten arra kér, adj neki esélyt, hogy bemutatkozzon neked olyannak, amilyen Ő valójában. Azt kéri, hogy tedd félre az összes kép