Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 4, 2010
A Próbák tüze Semmi másnak nincs olyan nagy hatása az ember lelkére, mint az önzetlen élet befolyásának. Az evangélium ügye mellett a legnagyobb érv egy szerető és szeretetre méltó keresztény. Az ilyen élet és befolyás minden lépésnél erőfeszítést, önfeláldozást és önfegyelmet igényel. Sokan azért csüggednek el olyan könnyen kereszténységük gyakorlásakor, mert ezt nem értik. Sokan, akik őszintén Isten szolgálatára szentelődtek, meglepődnek és csalódnak, amikor soha addig nem tapasztalt akadályokkal, próbákkal és tanácstalansággal szembesülnek. Krisztusi jellem és az Úr szolgálatára való alkalmasság elnyeréséért könyörögnek, és ugyanakkor a körülményeik mintha minden rossz tulajdonságukat elő akarnák csalni. Olyan hibák mutatkoznak meg, amelyeknek létezéséről még csak sejtelmük sem volt. Az ősi Izraelhez hasonlóan kérdezik: "Ha az Úr vezet minket, miért érnek minket ezek a dolgok?" Pontosan azért esnek meg ezek velük, mert Isten vezeti őket. A megpróbáltatások és akadályok Ist
Az igazság nemesít „Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek.” Példabeszédek könyve 14:34 A Szombathelyi Büntetés Végrehajtási Intézetben minden második héten van un. látogatási nap, amikor a hozzátartozók meglátogathatják elítélt rokonaikat. Az ország minden részéből érkeznek ilyenkor látogatók. Mivel a vasúttól több km-re van a börtön, sokan taxival mennek ki. Amikor a taxis megkérdi, hova lesz a fuvar, az utas szemlesütve, nagyon halkan mondja ki: a börtönbe. Aztán ha egy kicsit sikerül az úton elbeszélgetni, akkor szégyenkezve mondja el, hogy a fia vagy férje hány évet kapott, mennyi van még hátra. Milyen szégyen egy család számára, ha egyik családtag valamilyen bűnbe keveredett. Milyen szomorú, amikor szívünk szerint letagadnánk, hogy a gyermekünk vagy a férjünk mibe keveredett. Az ellenkezője is igaz. Láttam már győztes autóversenyzőket, a suliból színtiszta ötöst hazavivő gyerkőcöket, láttam orvosokat, akik megmentettek egy emberéletet.
Hűségesen "Tartsátok meg hűségesen Isteneteknek, az ÚRnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt. !" (Mózes ötödik könyve 6:17) A letört ágak üzenete Virágos ágakat találtam az úton. Hogy kerültek oda, azt már magam sem tudom, De fölvettem őket, szánalommal telten, És beszélni kezdtek, vagy csak képzeltem: „Szomorú sorsunkat elbeszéljük néked. Hangtalan szavunkat – hisszük – te megérted. Ne legyen hiába korai végzetünk, Mondd el másoknak is a mi üzenetünk! Egy szép gyümölcsfának az ágai voltunk. Belőle nőttünk ki, vele összeforrtunk, S mikor jött a tavasz, minden újraéledt, Belénk is átömölt belőle az élet. Rügyet bontottunk, majd kinyílt a virágunk, Gyümölcsöt teremni: ez volt a mi vágyunk. Teremtünk volna is, ha nem jön ránk a vész, De életünk fájáról letört egy durva kéz. Nem állhattunk ellent, vele kellett mennünk. Szívta illatunkat, gyönyörködött bennünk. Majd megunt, s eldobott, könyörtelen, zordul, És ott hevertünk, míg te felvettél a po
A hangya példája „Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs! A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura, Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét..” (Példabeszédek könyve 6. fejezet 6-8. vers) Így nyáron, mikor mindenki a nyaralást tervezi, vagy már élvezi a jól megérdemelt pihenést, szinte feleslegesnek tűnhet a mai Bibliaszöveg értelmén elmélkedni. Salamon elküld bennünket a hangyához, hogy tanuljunk a szorgalomról és az igyekezetről, ha szeretnénk nagy dolgokat elérni az életben. Valóban. A szorgalom egy keresztény számára alapvető életformává kell, hogy váljon, de a fő kérdés; miben. Ehhez nem kell bonyolult tesztet kitölteni, csupán becsülettel nézz magadba, végy magad elé egy papírt és írd le, mivel töltöd az idődet a felkeléstől a lefekvésig (evés, munka, utazás, házimunka, stb.). Ha ezt egy hétig írod, meglátod, miben vagy a legszorgalmasabb, mi az, ami kitölti életed nagy részét. Persze mondhatnád; - Azért dolgozom, hogy a családomnak
Segítség a bajban A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Zoltárok 86,7 Dávid imája "Figyelj rám, és hallgass meg, URam, mert nyomorult és szegény vagyok!  Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik! Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap.  Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram! Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, URam, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra!  A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az istenek között, műveidhez fogható nincsen.  Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek.  Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül! Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.  Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tiszt
Szabadság "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." János evangéliuma 8:31-32 Milliók harcoltak érte évszázadokon át, reménnyel teli és kilátástalan helyzetekben. Milliók haltak meg azért, mert hittek abban, egyszer eljön, és minden ember megízleli, megtapasztalja, megéli. Több ezer oldalt írtak róla írók, költők, dicsérték, dicsőítették és áhítoztak utána. Különböző mozgalmak születtek és haltak el egymás után, és szemük előtt ez az egy közös cél lebegett: szabadság. Szabadság nemzetnek, népcsoportnak, társadalmi osztálynak, nemnek, egyénnek. És mondd, kedves Olvasó, ma reggel, ennyi év elteltével az emberiség történelméből, szabadnak érzed magad? Tudod, mi a szabadság? Lehet, hogy elődeink az élet számos területén sikeresen kiharcolták mára ezt a jogot, de néha érzed, hogy valami ennek ellenére megkötöz, és nem enged szabadulni. Vágysz arra, hogy kényszerek, előítéletek, rossz berögződés