Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 1, 2016

Nem lesz több fájdalom

Kép
"És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." Jelenések 21,4 Minden elmúlik, ami jó! Ugye gondoltunk már erre, sőt rendszeresen tapasztaltuk is. A jó nyaralásnak hamar vége lesz. A mézeshetek elmúlnak, a szerelem átalakul szeretetté. Az aranyos babáink felnőnek és kirepülnek a fészekből. Persze sokszor próbálunk dacolni a múló idővel. A népszerű könyvekből, filmekből véget nem érő sorozatokat gyártunk. A szerelmet mindig megpróbáljuk újrakezdeni, sokan mindig valaki újjal. A gyermekeinket nem engedjük felnőni és az egyetlen örök divat a fiatalság marad és azt majmolja a fél világ. Ennyire félünk az öregedéstől és az elmúlástól. Mert idővel a rossz dolgok a jó dolgok fölé kerekednek. A betegségeink legyőzik az egészségünket. A kapcsolataink természetes úton is elmúlnak, mert: "mindig csak a jók mennek el" ... Mihez kezdjünk mindezzel?

Örömhír

Kép
"Egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak – minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek – hangosan ezt mondta: Féljétek Isten, és adjatok Neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait." Jelenések 14:6-7. Kérem, álljanak fel, a bíró megérkezett. A teremben halálos csend, mindenki némán feláll, majd leül, és elkezdődik a tanúk előtti meghallgatás. A vádlottra életfogytiglani szabadságvesztést javasolt az ügyész. Mindenki, ő maga is tudta, hogy megérdemelte. Most következik a védő beszéde, aztán majd az ítélethirdetés. A védőügyvéd feláll, odamegy a pulpitushoz a bíró elé, és egy papírlapot nyújt át. A bíró előbb a vádlottra, majd az ügyvédre néz, és azt mondja. Kérem, álljanak fel, kihirdetem az ítéletet. Mindenki feláll, a teremben néma csönd, majd a bíró megszólal: A vádlottat ezennel felmentem

Levél az Esthajnalcsillagról

Kép
"Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag." Jelenések könyve 22:16 Gyerekkorom egyik kedves filmje volt az E.T., melyben kissé fura kinézetű, de aranyos, világító ujjú földönkívüli lény lép kapcsolatba egy család gyerekeivel. Talán ez volt az első próbálkozás a filmtörténetben (1982), amikor a rendező – Steven Spielberg – barátságos formában próbálta bemutatni a „marslakókat”. Előtte és azóta is félelemmel vegyes kíváncsiság övezi a legtöbb e témával foglalkozó regényt és filmet. Ezek a kitalált történetek azt mutatják, az emberek választ akarnak kapni arra a kérdésre, hogy létezik-e a Föld nevű bolygón kívül is élet? Ha igen, akkor kik azok, mit akarnak? És lehetséges-e velük a kapcsolatfelvétel? Nos, ha eddig nem hallottatok erről, had áruljam el nektek, hogy a Vénusz nevű bolygóról – melyet népiesen Esthajnalcsillagnak is neveznek – mintegy 2

Közeledik az Úr

Kép
  „ Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. ” (Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 37. vers) Amiből a legkevesebb van – ahogy mondani szoktuk – az nem más, mint az idő. S mivel egyre több mindent szeretnénk, s lehetőleg egyszerre és azonnal, a nap 24 órája egyre jobban szétaprózódik. Nem csoda tehát, hogy a ma emberének kevesebbnek és gyorsabbnak tűnik az idő, hiszen most azonnal kell a legjobbnak, a legszebbnek, a legokosabbnak, a leg… lenni. Nincs idő gyereknek lenni, nincs idő játszani, nincs idő a fájdalomra, ahogy halljuk a reklámban. Aztán ennek megfelelően igyekszünk mindent így alakítani, felgyorsítva mindenféle mesterséges pótszerekkel a növények, az állatok, izmaink, sőt gyermekeink növekedésének folyamatát. Hiszen egy pirulát bekapni egy másodperc, de a kemény edzésmunka, a gyakorlás, lehet évek. Ezért aztán nem akarunk várni, sőt nincs is annál idegesítőbb, ha valaki nem veszi figyelembe, nem követi, vagy szánt szándékkal kereszte

Elhagyom bűneimet Jézusért!

Kép
„De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él: akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog! Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az Úr -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.” Ezékiel próféta könyve 18. fejezet 21-23.verse Nehezen kezdek el írni akár egy sort is. Olyan mélyen érintenek ezek a szavak, hogy szinte felfoghatatlan. Az egész világ azt várja el, hogy fejlődjünk. Legyen több iskolai végzettséged, legyen jobb telefonod, legyen nagyobb autód, legyen nagyobb házad, és ezzel együtt az egód is nagyobb lehet. Nincsen ez így jól, és mégis azt látom, hogy erre hajtunk. Felcserélődtek az értékek. E közben pedig azt látjuk, hogy az Isten is azt várja el tőlünk, hogy fejlődjünk. Hagyjuk el a korábbi régi bűnös életünket, térjünk meg Hozzá, és akkor

Bizalom

Kép
"Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az." Pál levele a galatákhoz 5:10 Nem ellenőrizheted le mindig. Nem állhatsz a háta mögött, lesve minden mozdulatát. El kell engedned, mert felnőtt, nem sajátíthatod ki örökre. A Te időd lejárt, mostantól abban bízhatsz, amit eddig megtanítottál vele. Ha hibázik, nem javíthatod ki helyette, csak biztosíthatod róla, hogy a kegyelmed nem fogyott el. Volt, amit nem tanult meg, pedig látható volt, hogy szüksége lenne rá. Most itt az idő, amikor kiderült, hogy igazad volt, de ezt már nem mondhatod meg neki, mert már a saját lábán áll, a saját tetteiért neki kell a felelősséget és a következményeket vállalni. Egyet tehetsz: bízol benne, hogy akar jó döntéseket hozni és nem gondolod, hogy nélküled nem megy semmire. Bízol benne, hogy ha hibázik, becsületes lesz és nem menekül el a felelősség elől. Te is viz

Fogadd el a gondviselést!

Kép
„Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” Péter második levele 1:19-21 Szüksége van rád. Minden rezdülésével, mozdulatával, hangjával ezt jelzi feléd. Néha finoman, alig észrevehetően, míg máskor talán fülsiketítő harsánysággal. Mert kell. Kell neki a közelséged, a jelenléted, a kezed ölelése, a tested melege, a szíved dobbanása, a hangod rezgése. Hiába vágták el ott a szülőszobán a köldökzsinórt, ez még nem jelenti az elszakadást. Hiszen kilenc hónapig ott lüktetett benned az új élet, és ezt nem lehet egy nehézkes ollóvágással megszüntetni. Neki még rád van szüksége. Arra, hogy érezhessen, ízlelhessen, tapinthass