Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 26, 2013

A mi országunk

Kép
„Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.” Fil 3,20-21 A mi országunk kis ország. Hozzá hasonlítva vannak sokkal, de sokkal nagyobbak. Akár akkorák is, hogy a mi egész országunk minden lakosa elférne egy másik ország egyetlen városában. Mégis szeretjük, mert ez a miénk. Kicsi, de otthonos; ismerjük minden szegét-zugát. Ha mind együtt laknánk, nagyon jó lenne, mert idővel minden arcot, minden nevetést ismernénk. Tudnánk, hogy a piros kerítéses ház után a kék kerítéses következik, ahol a kedves bácsi lakik. A mi országunk anya ország. Aki otthon született, az soha nem felejti el, mert az az otthona; mint ahogyan az ember nem felejti el az édesanyját sem, meg a szülői házat sem, ahol felnőtt. Emlékszünk rá, mert ott tanultunk meg járni, ott tanultuk meg érteni a sza

Lehetetlen!

Kép
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” Zsidókhoz írt levél 11:6. Képtelenség ! Hogy Isten gyönyörködjön benned, ha te nem foglalkozol vele. Elképzelhetetlen , hogy abszolút hit nélkül éld életedet. Lehetetlenség Istennek tetsző életet élni, ha téged nem érdekel ez az egész. Felfoghatatlan , hogy milyen sokan kiáltanak „Jaj Istenem, most segíts!”-t, miközben nem is hisznek létezésében! Hihetetlen , milyen sokan ’járulnak Isten elé’, - alkalmanként megjelennek egy-egy templomban -, miközben nem hisznek Benne, nem foglalkoznak vele. Megdöbbentő , hogy hányan gondolják, hogy nekik az jár, azért megdolgoztak, Isten tartozik nekik, közben eszükbe sincs keresni az Ő akaratát. De az érem másik oldala is igaz. Képtelenség azt gondolni, hogy Isten nem figyel rád, miközben Te őszintén keresed Őt. Elképzelhetetlen , hogy ne gyönyörködjön benned a Te Teremtőd, miközbe

A bűnök bocsánata

Kép
"Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged."  Zsoltárok 130:3-4 Istennek lenne a legnagyobb oka a haragra. Az Ő teljesen tökéletes világába tört be a bűn, amikor Lucifer fellázadt Ellene és amikor az emberiség is úgy döntött, hogy a bűnt kipróbálja. Mi nem ismerjük a tökéletes világot, Ő igen. Mégis Nála van bocsánat, örökre és teljesen tud felejteni, mi pedig sokszor az apróságokat is megörökítjük magunkban. A Mindentudó Istennek nem rangon aluli elfelejteni a megbánt és megvallott bűnöket. Sőt az sem veri ki a biztosítékot Nála, hogy egy egész örökkévalóságon át éljen olyan lényekkel az újjáteremtett Földön, akik nyilvánvalóan bűnösök voltak. Isten nem mond Abiméleknek Ábrahámról semmi rosszat, hanem úgy beszél róla, mint prófétáról és ő az, aki imádkozik majd Abimélek népéért, hogy újra szülhessenek. Pedig már másodszor tagadta le a feleségét. Az Úr nem hánytorgatja Jákób csalását azon a

Bizalom Krisztusban

Kép
„Amiért szenvedem ezeket is: de nem szégyellem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.” (Timóteushoz írt második levél 1. fejezet 12. vers) 2011 őszén Kovács-Bíró János, Elrontott életünk megjavítható címmel tartott bibliai előadássorozatot Tapolcán. János kérésére több témához kisfilmet készítettünk, melyben a város utcáit járva kérdeztük a járókelőket a hitről, bizalomról, Biblia megbízhatóságáról, Istenről, egészségről, stb. Mikor a bizalomról kérdezgettük az embereket, szomorú volt hallani, hogy a többség, idős és fiatal egyaránt csak önmagában bízik. Volt olyan, aki kifejezte, hogy már a családtagjai felé sem tud bizalommal fordulni, sőt olyan is, aki felismerte, hogy még magában sem bízhat az ember. Sajnos a megkérdezettek között alig akadt, aki az Istenbe vetett bizalmáról tett bizonyságot. S valóban az a sok személyes csalódás, melyen keresztülmegyünk, az a sok katasztrófa, ami körül

In Memoriam id. Szőllősi Árpád

Kép
„Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát.”   Márk evangéliuma 9:41 Ahogy visszanézel az életedre, mindig azok a pillanatok magasodnak ki, amikor másokért tettél valamit - írta Henry Drummond  A napokban hallottam, hogy valaki elkezdte olvasni János evangéliumát arra figyelve, hogy Jézus mennyit prédikált és mennyi jót tett. Egy füzet egyik oldalára írta a prédikációkat a másikba a tetteket. Már az első fejezetek után abba is hagyta az összehasonlítást, mert az egyik oldalon a strigulák behozhatatlanul megsokasodtak. Jézus   sokkal   többet segített az embereknek, mint amennyit prédikált. Ezért mondta Mahatma Gandhi, amikor megkérdezték tőle, hogy hogyan terjedhetne el a kereszténység az Ő hazájában, hogy „ Éljetek úgy, ahogy Uratok Jézus Krisztus élt”. Gyermekkoromból emlékszem egy lelkészre, aki először az öreg Simson motorjával látogatta szüleimet, később m

Szószólónk, Jézus

Kép
„Kedves gyermekeim, azért írtam ezt nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki mégis bűnt követ el, van aki segít nekünk, és szót emel az érdekünkben az Atya-Istennél: az igazságos Jézus Krisztus! ” (Egyszerű fordítás) János első levele 2:1 „És mi van, ha mégis…?” Kérdezzük gyakran, leginkább olyankor, mikor tisztában vagyunk saját gyengeségünkkel, sebezhetőségünkkel – és látjuk a kihívás nagyságát. A bűnnel és kísértésekkel szembenézni pedig nem kis dolog, „emberfeletti” kihívás. Isten ismeri gyengeségeinket, korlátainkat, ugyanakkor erőt és győzelmet is biztosít. A végső cél pedig a BÉKESSÉG Istennel. Békesség, hiszen a lázadó, Isten elől menekülő embernek nem lehet nyugalma. Ezért ajánlotta fel Jézus Krisztus által a megbékélés lehetőségét. Ha voltál már tartósan haragban valakivel, akkor tudod, hogy ez mennyire megterhelő tud lenni. Nehéz megtenni az első lépéseket, de utána már könnyebben és természetesebb minden. Krisztus által – mint közös ismerősön keresztül –

Csak szeress...

Kép
„Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”  Máté evangéliuma 22:37-40 Csak ennyi lenne az egész. Csak szeretni kellene, és nem itt tartanánk. Csak szeretni kellett volna már az elején, szeretni Istent, és nem enni a gyümölcsből, amire azt mondta, hogy tabu. Csak szeretni a másikat, és felvállalni, hogy „vétkeztem, Uram...” Csak dönteni helyesen Isten mellett akkor is, ha épp nem igazán érthető a miért, és nem hallgatni a Kísértő szavára, mert azóta sem tudjuk, mi a jó és mi a rossz, és bár Isten képére lettünk teremtve, ma már közel sem hasonlítunk rá.  Csak szeretni, ennyi lenne. Nem várni, hogy lépjen a másik elsőként, hanem megtenni azt a bizonyos legnehezebb lépést. Nem várni, hogy Isten oldja meg életem összes gondját, problémáját, táncoljon úgy, ahogy