Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 31, 2010
Kép
Istenítélet „Legyen azért az ÚR a bíró, és tegyen igazságot köztünk! Vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben!” 1 Sámuel 24:16 Az istenítélet, az ezerötszázas évektől egészen az ezerhétszázas évekig a vitás, egymással ellentétes érdekű, de nem bizonyítható perek megoldási formája volt Magyarországon. „Ideológiai alapja az a feltevés, hogy az Isten védelmezi a jogot, és nem tűri el, hogy a földi igazságszolgáltatásban az ártatlan személy bűnhődjék, a bűnös pedig megszabaduljon a büntetéstől. Égi jelek – akár csoda – útján is kinyilvánítja, hogy ki az ártatlan, ill. a bűnös.” – írja Schram Ferenc a Magyarországi boszorkányperek, 1529–1768 (Bp., 1970) című könyvében. Ebben az időben, Sopron megyében és máshol is az országban gyakran alkalmazták ennek az ítéletformának a fajtáit, mint például a tűzpróbát, a vízpróbát, a keresztpróbát, az evési próbát és a bajvívást is. Minden formánál a különleges jelet figyelték, ahogyan Isten tudtul adhatja, hogy

A kitartó munkás

Kép
„Aki a szelet nézi, nem vet az; és aki sűrű fellegre néz, nem arat.” Prédikátor könyve 11:4 . Kifogások! Hidd el, meg tudom magyarázni, hogy most miért nem… - tudok elmenni, - megírni azt a rég akart levelet, - meglátogatni… Nincs időm! Percre be vagyok osztva! MOST nem lehet! MAJD! Ha a szelet – a körülményeket nézed – nem vetsz. Kifogás mindig akad bőven! Lehet, holnap már KÉSŐ! Indulj el MA! Hidd el – kisüt a NAP! FOGADALOM Hányszor kél szívedben erős fogadalom: „Holnaptól kezdődőn nem így telik napom. Megyek beteghez, szegényhez, árvához, Viszek vigasztalást, kiáltom: ’Imádkozz’! Reggel elindulok, holnap véghezviszem, Nem hagyom már tovább, nyugtalan a szívem. Beosztom időmet, jusson Jézusomnak, Viszem ígéretit és hívását sokaknak.” Szíved tenni készül nyomor és könny láttán, Indulnál … nem lehet, meggátol a Sátán. Legtöbb tennivaló mindig akkor kerül, Ha ki segítni kész, éppen útra készül. Vendég is érkezik: „csak éppen egy szóra!” Egy szóból mégis

Leeshet a kő a szívedről

Kép
„Nem mondja egy lakó sem: » Beteg vagyok. « A nép, amely ott lakik, elnyeri bűne bocsánatát.” Ésaiás könyve 33:24 Voltál-e már olyan lelkiállapotban, amikor szó szerint érezted, hogy valami nagyon nyomja a szívedet, s mintha minden nehezedre esne? Ez az érzés szinte leblokkol minket, és ami a legrosszabb, legtöbbször nem látunk kiutat belőle. S ha valami/valaki ki nem mozdít ebből az állapotból, akár valamilyen betegséggel is végződhet, hiszen a „bánatos lélek…a csontokat is kiszárítja” (Példabeszédek könyve 17:22). A Biblia gyakran összeköti a bűn és a betegség fogalmát. És nem véletlenül, hiszen mi is megtapasztaltuk már: a fokozott, nem szűnő bűntudat betegséghez vezethet. Isten Igéje elénk tárja: lesz egy olyan idő, amikor a kő leesik a szívünkről, amikor a lelki és fizikai betegségek terhét nem kell tovább elviselnünk. Csodálatos állapot lesz az, szinte el sem tudjuk képzelni. De mi történik addig velünk? Vajon nem szakadunk meg bűntudatunk terhe alatt? Vajon már itt a Földön meg

Szüntelen öröm

Kép
„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!” (Filippibeliekhez írt levél 4. fejezet 4-5. vers) Rettenetes világban élünk. Nincs olyan nap, hogy ne gyilkolnának meg valakit, ne történne valami szerencsétlenség, baleset. Naponta hallunk háborús hírekről, természeti vagy ipari katasztrófákról. És mindezek egyre-egyre szaporodnak és mi is egyre jobban bőrünkön érezzük ezeket. Nemrég, mikor egy látogatásom alkalmával előjött ez a téma, hittestvérem megjegyezte: - Remélem, engem elaltat az Úr, mielőtt eljön a nagy nyomorúság ideje, amikor lezárul a kegyelem ideje és jön a hét utolsó csapás… és ki állhat meg… Isten megrostálja népét… a papok és a nép majd ott sírnak az oltárnál… Mikor kis szünetet tartott, közbevágtam és elmondtam, hogy milyen jó lesz, mert végre megláthatjuk Jézus, meg elhunyt szeretteinket. Milyen boldog pillanat lesz… Igen Atyafi, - válaszolta - de ne feledkezz el, hogy előbb ott l
Kép
Jézus érted imádkozik „Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.” János evangéliuma 17,24 A magányosság nagyon meg tudja gyötörni az embert. Amikor édesapám meghalt el szerettük volna hozni édesanyámat, hogy ne legyen egyedül, de azt mondta, hogy most nem jön, mert meg kell szoknia az egyedüllétet. Már tíz éve egyedül él, hozzászokott, pedig nem könnyű a magány. Egyszer fiatalokkal az egyedüllétről beszélgettünk. Az egyikük a következő megjegyzést tette: „Én soha nem vagyok egyedül, Jézus mindig velem van” Érezzük-e ezt ma reggel is? Lehet, hogy magányosan ébredtünk, talán férjünk, hagyott el, vagy feleségünk, talán édesanyánk, vagy édesapánk, de Jézus velem van. Halála előtt Ő érted imádkozott. Azt kérte az Atyától, hogy tegye lehetővé, hogy Te vele legyél az örökkévalóságon át. Jézus szeretne Veled az Újföldön sétálva besz
Kép
Elsőkből utolsók „ Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. ” Máté evangéliuma 20:16 Kérlek, hogy a következő kérdéseket egyesével olvasd el, és válaszolj magadban, mielőtt tovább olvasol. Mit tennél meg azért, hogy elnyerd Isten országát? Kész vagy-e munkálkodni azon, hogy építsd Isten országát? Mit gondolsz beszámít majd az, a jutalomosztáskor, hogy mennyit dolgoztál az Úrért? Mit gondolsz igazságos az, hogy valaki évtizedeken át mindenét feláldozva, Istenhez hűségesen élt, ugyanazt kapja jutalmul, mint aki szinte semmit sem tett? A nagyszájú, de talán tanítványtársai nevében is nyilatkozó Péter egy fejezettel korábban ezt kérdezi Jézustól: "Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?" (…) És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első." ( M á té 19: 27, 29,30 )

Kétezer éves imádság

Kép
"Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." Máté evangéliuma 6:9-13 Reggel felébredsz, és automatikusan mozdul a szád AZ imára. Este lefekszel, és álmodban is el tudnád mormolni, amit gyerekkorodban tanultál. De belegondoltál valaha is, hogy mit imádkozol? Hogy miért imádkozol? Súlyos szavak hagyják el a szádat, talán sokszor anélkül, hogy értenéd. A menny Istenéhez imádkozol, aki kezében tartja a világmindenséget. Azt kéred, hogy legyen szent az Ő neve ne csak az angyalok között, hanem a te életedben is. A kezébe teszed az életed azzal, hogy kijelented, "legyen meg a te akaratod", elismered,