Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december 17, 2023

Mi lesz a fád alatt?

Kép
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Pál második levele a thesszalónikaiakhoz 2:16-17 Feszült várakozás. Már csak egy nap, és egy doboz vár a fa alatt. Valami, amit a feleségem választott azért, hogy én boldog legyek. Azért, mert szeret engem. Ott lesz mellette még két nagyobb doboz, amit együtt választottunk a két kisgyermekünknek, mert szeretjük őket. Végül ott lesz egy kis dobozoz, amivel én készülök a feleségemnek. Az utolsó nap, amikor még izgulhatok rajra, hogy vajon örülni fog e neki. Még egy nap, és együtt ünnepeljük a szeretetet, amit egymás iránt érzünk, és visszaemlékszünk arra, hogy a Szeretet megszületett kétezer éve. Ma még várakozunk. Ma még készülődünk. De holnap már ünnepeljük annak az emlékét, hogy kaptunk egy hatalmas ajándékot. Egy felfoghatatlanul nagy örö

Bízd magad az Úrra!

Kép
Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra!… Zsoltárok könyve 37:4-7 Rábízni magunkat másokra nem trendi. Sokan legfeljebb akkor teszik meg, ha nincs jobb megoldásuk, ha mindent megpróbáltak, de maguk nem tudták kezelni a problémáikat. (Kivéve persze azok, akik szeretik, ha mások szolgálják ki őket.) Megvalósítani a céljainkat, elérni az álmainkat saját erőnkkel, tudásunkkal, ügyességünkkel, pénzünkkel, kapcsolatainkkal... az már igen! És amit tudunk, így is oldunk meg. Sőt, vannak olyanok is, akik annyira tökélyre fejlesztik az önmegvalósítást, hogy számukra mások legfeljebb segítőnek vagy dobbantónak kellenek. Nem számolnak vele, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy egész életükben magányosak lesznek, és a végén üresnek és értéktelennek fogják érezni az eltelt évtizedeket. Én sajnálom az ilyen embereket. Isten elképzelése teljesen má

A világ leghatalmasabb vezetője

Kép
Uram, őseink Istene! Te vagy az Isten az égben, és te uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. A krónikák második könyve 20:6 Jósafát jó király volt, a Biblia Dávidhoz hasonlítja, aki – ha lehet ilyet mondani – az izraeli királyok non plus ultrája ként van számontartva. Nem csak gazdasági sikereket ért el az országban, de sikerrel vezette vissza a népét Istenhez is. Egy ilyen vezető igazán megérdemelné a támogatást – nem csak a népét, de Istenét is – ám a mai szakaszunk előzményeiben láthatjuk: vele sem ez történt. Sőt, ötszáz éves problémák, olyanok, melyekhez neki semmi köze nem volt, nehezítik az életét. A moábi, ammóni és menúi nemzetek hadserege, egymással összefogva délről megkerülte a Holt-Tengert, már annak nyugati oldalán, Én-Gediben táboroznak, kb 25-30 km-re Jeruzsálemtől. Harcra készen, felfegyverkezve várják a parancsot. Ezek azok a nemzetek, melyekkel kapcsolatban 550 évvel korábban Isten azt a par

Isten gyönyörűséges törvénye

Kép
„Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.” 119. Zsoltár 92. vers Sok különleges dolog van a Bibliában. Az egyik ilyen a mai zsoltárunk; a 119. Zsoltár. Érdekessége, egyrészt, hogy ez a Szentírás leghosszabb fejezete, mely 176 versből áll, másrészt a tematikáján túl a zsoltár felépítése is egy tökéletes szabályszerűséget követ azáltal, hogy sorai 8 soronként a héber ábécé betűivel kezdődnek. (22 betű 8 soronként adja ki a 176 verset) Luther  ezért arany ábécének is nevezte ezt a zsoltárt. És, amiért ez a zsoltár igazán különleges – legalábbis számomra -, az az, hogy Dávid miért éppen Isten törvényét magasztalja ilyen hosszan, és miért nem mondjuk az Isten szeretetét, vagy a szabadítását, a megváltását? S már csak azért is kérdés ez, mert a legtöbben nem szeretjük a szabályokat, vagy csak akkor, ha van értelmük, ha mi írjuk azokat, vagy, ha azok nekünk kedveznek. Törvény és szeretet? Akkor mégis, hogyan jöhet ez össze? Ha igazán

Új év, új Isten?

Kép
„Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt.” 119.Zsoltár 140.vers Lassan vége van az évnek és ilyenkor ki-ki a maga módján számvetést tart. Eltűnődhetünk életünk eddigi történésein, döntéseink helyességén vagy épp helytelenségén. Átgondolhatjuk, hogy a jövő évben mit fogunk másként tenni vagy éppen miben szeretnénk fejlődni. Az új év nagyon sok mindenre jó és az új év, új én-t és új életet is jelenthet. De nem új Istent! Ézsaiás próféta úgy fogalmaz, hogy „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézsa.40:8) Az Ige, amely az Úrtól jön, az Ő szavai nem változnak meg az új év beköszöntével. Nem fog Isten irántunk érzett szeretete és vágyakozása elmúlni vagy ellenkező irányt venni. Minden gondolat és minden mondat, amely a Szentírás lapjait ékesíti   az év összes napján érvényben vannak, ezzel is lehetőséget biztosítva arra, hogy megnyugvást, bátorítást, útmutatást és szeretetet kapjunk általuk. Legyen ez az új év a bizonyíték arra, hogy Isten szavai é

Nem mindegy!

Kép
„De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” János evangéliuma 4.23-24 Te minek örülsz jobban? Annak, ha szüleid, társad vagy barátaid úgy fejezik ki szeretetüket, ahogyan ők jónak látják, vagy hogyha úgy, ahogyan az számodra fontos, érezhető és jólesik? Ugye, hogy nem mindegy? Isten olyan kapcsolódást keres, amely kölcsönös. Ő ismer és személyes szeretettel szeret bennünket, ám arra is vágyik, hogy mi is megismerjük Őt és szeressük őt. Nem csupán a „magunk módján”, önzően, önmagunk körül forogva, hanem úgy, ahogyan valóban kapcsolatba kerülhet két lélek. Igazán figyelve a másikra, azzal a vággyal, hogy örömet szerezzen neki, felismerve vágyait, szükségleteit. Isten olyan embereket keres, akik elfogadják önmagáról adott kijelentését, a vezetését, tanítását, vagyis az ő igazságát. Akik nem megmagyarázzák, hogy miért ne

A harmadik

Kép
És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Lukács evangéliuma 1:28-33 Először olyan volt, mintha álmodnék. Igen, félelmetes. Az angyal hatalmas fényessége, a jelenléte teljesen lebénított. A pánik kezdett eluralkodni rajtam, egyre hevesebben vettem a levegőt, és már mozdulni sem bírtam. Ekkor megszólalt, hangja rést ütött a rettegésemen, és különleges békesség kezdett úrrá lenni rajtam. Kezdtem azt érezni, hogy mellette nincs okom a félelemre. Őszintén, akkor és ott nem bírtam felfogni, amit mondott. Mintha álmodtam volna, alig mertem elhinni, hogy mindez valóság.