Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 1, 2015

Ki legyen a főnök?

Kép
„Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál." Lukács 22,27 Ismerős kérdés, sokszor felmerül minden emberi csoportban. A testvérek a családban eldöntik, kinek a szava döntsön közülük? Az iskolai osztályban a fiúk fogócskát játszanak, ki számolja ki, hogy ki legyen a fogó? A focipályán két csapatot választanak, akik majd egymás ellen játszanak, de ki választ kit? Rátermettség, határozottság, tudatosság, megfelelő erő, jó képességek birtoklása, ezek egy jó vezető ismérvei. Azt mondják, meg lehet érezni, ha egy király belép valahová, mert egyszerűen jelen van. A tartása, a viselkedése elárulja ki ő valójában. Amikor a tanítványok kérdezték Jézust, hogy szerinte ki közülük az, aki vezetésre termett, ezzel a példával válaszolt. A trónterembe lépve minden ember el tudja dönteni ki az úr és kik a szolgák, mert minden úr ül, míg a szolgák sürögnek-forognak körülöttük, lesik minde

Nehéz elviselned a társadat?

Kép
Kész szenvedés a társad? Nehéz elviselned őt? Mostanában elég hamar elérik az emberek a plafont. Sokszor hallani: Az idegeimre megy! Már nem bírom elviselni! Még attól is herótom van, ha mellettem szuszog. Plafonon vagyok az idegességtől, ha megnyitja a száját. Utálom a barátait! Ki nem állhatom a csipkelődéseit! Falra mászom a humorától! Már nem tudok neki megbocsátani. Még hogy mindig én engedjek? No, ebből nekem elég! Ma reggel azt olvastam a Bibliámból, hogy hiányosan vagyunk felöltözve. Olvasd csak:  „ Öltsetek magatokra azért – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna – amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. ”   Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 12-13. vers. Elgondolkodtató. Pedig hívő kereszténynek vallod magadat és nemcsak vallásosnak. Jézus látja körülmé

Nem ciki

Kép
„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.” Máté szerinti evangélium 5:10 „De ciki!” – gondoltam magamban. Éppen az imaházunk utcájában voltam szüleimmel, mikor megpillantottam középiskolás osztálytársamat szembe jönni velünk. Megszaporáztam a lépteimet, besurrantam a kapun a templomkertbe, hogy ne kelljen elmagyaráznom osztálytársamnak, hova is megyek éppen. Rá következő hétfő reggel, ugyan ez a lány odajött hozzám: – Láttalak téged a Jókai utcába. „De ciki” – gondoltam magamban, de úgy tettem, mintha nem érteném: – Tényleg? – Aztán hirtelen eltűntél. Hova tartottál? „Muszáj erről beszélni?” – gondoltam, és zavartan válaszoltam: – Most hirtelen nem is tudom! – Tudod, ott a Jókai utcán, a nagy postával szemben. Biztos te voltál! – Nem emlékszem már pontosan. – mondtam, pedig jól tudtam, hogy miről beszél. – Láttalak és köszönni akartam neked. „Mikor hagy már végre békén?” – kérdeztem magamban egyre ingerültebben, de magamra erősí

Békességre törekvők

Kép
„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.”   (Máté evangéliuma 5. fejezet 9. vers) Mióta Sátán megvetette lábát földünkön, azóta eltűnt a béke. Mikor ősszüleink szövetségre léptek vele, azonnal tapasztalták, hogy szívükben olyan indulatok ébredtek, mint félelem, kétkedés, bizalmatlanság. Szomorúan nézték, hogy engedetlenségük nyomán, hogyan vált egymás és saját ellenségévé az őket körülvevő élővilág. Elvadult állatok, tövist és bogáncskórót termő föld… S a legszörnyűbb, mikor tudomást szereztek kisebbik fiúk, Ábel erőszakos meggyilkolásáról. És mire Noéhoz jutunk, azt olvassuk: „megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” (1Móz.6:5) Bizony a bűneset óta nincs olyan pillanat, hogy valahol ne lenne civakodás, veszekedés, háború. Sőt, szemünk előtt teljesedik Jézus jövendölése; „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről… Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország or

"Boldogok akiknek szívük tiszta"

Kép
Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. (Máté evangéliuma 5,8) Énok, háromszáz évig törekedett szívének tisztaságára. Vágyott arra, ennyi időn keresztül is, hogy a mennyei Atyával lehessen. Vágyunk arra, hogy mi is a mi Atyánkkal lehessünk? Akkor meg kell tanulnunk tiszta szívűeknek lenni. Az ígéret csodálatos: akik ilyenek, meglátják Őt. Ha Jézus azt mondja, hogy a tisztaszívűek meglátják Istent, akkor ez azt jelenti, hogy akiknek nem tiszta a szíve, azok nem. Nekik a bűn teljesen megfertőzi szívüket. A Biblia sokat beszél arról, hogy a szív romlottsága vezeti bukáshoz az embert. Ha van romlott szív, vagyis bűnt tartalmazó, és hordozó szív, akkor az azt jelenti, hogy onnan ki is lehet takarítani. Ezért meg kell szabadulni mindentől, ami felesleges. Ami pedig felesleges, az nem más, mint a bűn. A bűnös gondolatok, indulatok, mindaz, ami ellenkezik az Úr törvényével. Ezt nevezzük bűnnek. Pedig, mi már egy bűnnel teli világba születtünk bele. E