Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 9, 2023

Nem kényszer a nyugalom, de gyönyörű

Kép
Ha nem járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. – Az Úr maga mondja ezt. Ézsaiás próféta könyve 58:13-14 Egy lelkész szájából furcsán szól a következő mondat: "Ne dolgozz az Úr napján!" Isten elrendelte a nyugalomnapot, és én mint lelkész munkám egy részét ezen a napon végzem el. Hiszed vagy sem, nagyon sok múlik a hangsúlyozáson, a hanglejtésen, az előadásmódon. Tegyünk egy próbát! Olvassd fel hangosan a fenti igét három alkalommal, és figyelj a hangsúlyra! - Első alkalommal a legeleje legyen hangsúlyos ("Ha nem járkálsz...") - Második alkalommal a közepén legyen a hangsúly ("...azzal dicsőíted...") - A harmadik alkalommal a végé

Isten irgalmasságot akar, nem áldozatot

Kép
“Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk, és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét.” Apostolok Cselekedetei 13. fejezet, 42-44. versek Gyakran felmerül a kérdés: vajon mi lehet az oka annak, hogy ma nem terjed úgy a Krisztusról szóló jó hír, mint kétezer évvel ezelőtt? Ugyanis, ha az Újszövetséget, különösen Apostolok Cselekedeteit olvassuk, akkor úgy látjuk, hogy az első apostolok sokkal könnyebben szólították meg az embereket. Igaz, nem mindenki hallgatott rájuk, és előttük is számos akadály állt, mégis eredményesebbnek tűnnek… Ezért, először is le kell szögeznünk, hogy ez a könyv nem azért került megírásra, hogy az apostolokkal hasonlítgassuk össze magunkat. Ők egy teljesen más világban

Teremtés és felszabadítás

Kép
Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: "Asszony, megszabadultál betegségedből." És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Lukács evangéliuma 13:10–13 A szombat napja különleges helyet foglal el a Biblia lapjain. Ez az a nap, amely törvénybe foglalva emlékezteti Isten népét arra, hogy "hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent" ( Mózes második könyve 20:11 ) és üzeni nekik, hogy mi mindent tett értük: "szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened, az ÚR, erős kézzel és kinyújtott karral." ( Mózes ötödik könyve 5:15 ) Létezés és szabadság – ezeket köszönheti Izrael népe Istennek, és ezekre fókuszálja tekintetüket a szombat.

Ez az a nap!

Kép
„ Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen! Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! ” 118. Zsoltár 24-25. vers Ez az a nap! Ez? Miért? Milyen nap van ma? Valakinek a születésnapja, a névnapja? Netán házassági évforduló, vagy egyéb családi esemény? Á megvan! Lehet, hogy épp ezen a napon történt valami különleges dolog. Vagy ekkor született vagy halt meg valamelyik híres ember. Nézzük csak, hogy mit mond a google! Igen, itt is van: Július 12. Dalma és Izabella névnapja. Események többek között: Időszámítás előtt 100-ban ezen a napon született Julius Caesar, Titus seregei 70-ben ekkor kezdik ostromolni Jeruzsálem falait, amit 3 nappal később áttörnek. 1191-ben a keresztes seregek beveszik Akkó városát. 1561. felszentelik a Boldog Vazul székesegyházat. 1917-ben Ypres mellett a németek elsőként vetnek be mustárgázt az angolok ellen. 1943. Kurszknál lezajlik a világtörténelem legnagyobb tankcsatája. 1954. Elvis aláírja első lemezszerződés

Viharos tanulás

Kép
„Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak.” Jób könyve 42.fejezet 5.vers Amikor ezeket a sorokat írom, elképesztő nagy vihar tombol kint. Én egy zárt térben vagyok, erős falakkal körbe véve, vastag ablakokon át nézem, ahogy a fák jobbra-balra hajlanak. Hallom, ahogy az eső kopogtat a tetőn és az ablaküvegen. Olyan erős szél fúj, hogy a felhők versenyt futnak az égbolton. Én bent vagyok. Biztonságban vagyok. Jób élete viharba került. Olyan helyzeteket tapasztalt meg, amelyeknek még a gondolata is borzongató. Körül vette őt az elhagyatottság és a gyász. Ha mindezek nem lennének elegendők, akkor társult mellé még egy adag vádaskodás a barátai és az ördög részéről. Ki szeretné, hogy a legnagyobb bajban még azt kelljen hallgatnia, hogy „Na vajon, mit követtél már el, hogy ilyennel ver az Isten?” Jób vihara megtanít pár nagyon fontos leckét Istennel és az élettel kapcsolatban! Az Úr szereti a viharokat. Emlékezzünk csak Noé bárkájára. Egy nagy vihar kellett

Szövetség, ami több , mint egy szerződés

Kép
" Most azonban Krisztus annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett ." Zsidó 8:6 Kötöttél-e valaha valakiv(kk)el valamilyen szövetséget? Nem holmi szerződésről beszélek , hogy te vállaltad, hogy x összegért cserébe adsz valamit! Persze fontos, a lakásbérleti szerződésben vagy munkaszerződésben foglaltakat betartani a feleknek, mert, ha nem , annak súlyos következményei lesznek, ez mindenki számára legalább egyszer fontos volt, ezért érti mindenki miről van szó. De a szövetség, az más. Annyira kikopott, hogy bár a templomok és imatermek hangszórójából még csak csak halljuk, de a falakon túl nem ismerik annak jelentését... Vajon a Bibliát olvasó emberek értik-e mit jelent a szövetség?! Szövetséget kötöttél-e már? És nem hágtad soha, amire szövetkeztél? Volt már olyan Úrvacsora, ahol hibátlanak érezted ezt a kérdést? Vagy szövetkeztél, de valami rossz megtétele mellé álltál, pl. olyanokkal szövetkez

Meztelenség

Kép
„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” A zsidókhoz írt levél 4:12-16 Egy filmes klisé jutott az eszembe. Az egyik szereplőnek nyilvános beszédet kell tartania rengeteg ember előtt. Már maga az előadás is elég nagy stresszel jár, de az alkalom egy pontján a nézők fura reakcióját észlelve a szereplő magára pillant, és észrev