Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december 4, 2011

Amikor Ő megbocsát

Kép
„ Jézus mindenkinek személyesen, egyénileg megbocsát; éppen ebben kételkednek sokan. Ezek Istent nem fogják szavánál. A legfelségesebb kiváltsága mindazoknak, akik a szükséges feltételeket teljesítik, hogy bűneik bocsánatának teljes tudatában legyenek. Ne kételkedj abban, hogy Isten ezen ígéreteibe téged is belefoglalt! Ez minden őszinte bűnbánóra vonatkozik. Krisztusban erőt és kegyelmet nyerhetünk, melyet Isten szolgálattévő angyalai minden egyes hívő léleknek készek vinni! Senki sem olyan bűnös, hogy Jézusban, ki érte meghalt, ne nyerhetne erőt, tisztaságot és megszentelődést. El akarja rólunk távolítani a bűnöktől beszennyezett ruhát, és az igazság fehér ruháit adja nékünk. Nem kívánhatja a bűnösök halálát, hanem hogy megtérjenek és éljenek. Isten nem úgy bánik velünk, mint mi halandók bánunk egymással. Az Ő gondolatai az irgalom, a szeretet és a kegyelem gondolatai. Így szól :"Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül raj

Az Úr Szolgája

Kép
„Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek.” Ézsaiás 42:1-4. 700 évvel a fenti prófécia elhangzása után egy fáradt vándor – 12 tanítványával rótta Júdea és Galilea poros utcáit. Ki hitte volna akkor, hogy róla szól ez a prófécia? Még hogy Ő lenne Isten választottja? Akiben kedve telik? Ő lenne az, Aki igazságot visz a nemzeteknek? Nem! Ez lehetetlen! Pedig igaz drága Barátom! Ő a mi Jézusunk, Messiásunk, Urunk, Krisztusunk, Megváltónk! Ő az, Aki lehajolt a betegekhez és felemelte őket, Ő az, Aki együtt érzett az éhes tömeggel és megvendégelte őket. Igen! Ő az, aki megnyitotta Lázár sírját

Árulkodó gyümölcsök

Kép
"Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?" Máté evangéliuma 7:16 Logikus. Semmi hókuszpókusz. Amilyennek látod a gyümölcsöt, olyan a fa. Én szeretném néha tudni, mi van a másik fejében. Aki becsületes, nem fogja eltitkolni - legfeljebb, ha ajándékról van szó -, mik a szándékai, és nyíltan fel is vállalja azokat. A gond a nem nyílt kártyákkal játszó versenyzőkkel van. Jézus nem ad személyleírást a világ összes csalójáról - ugyanis akkor a Biblia egy átfoghatatlanul vastag képeskönyv lenne és néha megtalálnánk benne a mi arcunkat is -, hanem megosztja velünk a mindig biztos szabályt egy mondatban: amilyen a gyümölcs, olyan a fa. Télen nehéz megkülönböztetni a fákat, mert sem a gyümölcs, sem a levél nem látszik, ami megkönnyíti a felismerést. Az emberi kapcsolatokban is sok olyan időszak létezik, amikor nem egyértelmű, hogy valaki jó vagy rossz szereplő, bízzunk meg benne, vagy ne - és a legtöbbször ezek a kategóriák pillanato

Az örökkévaló dolgok fontossága

Kép
„Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.” (Kolossebeliekhez írt levél 3. fejezet 2-3. vers) Így advent idején több helyen tartunk evangélizációs sorozatot, gondolván és remélvén, talán jobban nyitottabbak az emberek a mennyei dolgok, a Biblia értékei iránt. S bár más időszakhoz képest valóban nagyobb a fogékonyság, mégis az általános tapasztalat az, hogy aki nem akar, az minden időben talál kifogást az érdektelenségre. Én még túl fiatal vagyok ehhez. Nekem most tanulnom kell, hogy majd jó munkahelyem legyen, hogy ne kelljen félnem a megélhetés miatt és akkor rá fogok érni sok mindenre. Én most szerelmes vagyok. A munka mellett erre nincs időm. Nem akarok munkanélküli lenni, inkább túlórázom, hazaviszem a munkát. No meg ott a házimunka is. Majd ha nyugdíjas leszek. És a gyereket ki neveli fel? Majd ha kirepülnek könnyebb lesz. Jaj, mindenem fáj! Beteg vagyok. Nem tudok elmenni. S végül már túl késő

3 emberi lépés, 3 isteni válasz….

Kép
„És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy a bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” 2.Krón.7,14. Bizonyára többször éreztük már úgy, mintha lelkileg gyengék lennénk, imádságaink erőtlenül szállnának fel a mennybe. Nem jön össze semmi, amit szeretnénk, pedig elszántak vagyunk és céltudatosak.   A mai reggeli dicséret 3 fontos lépést kér tőlünk ahhoz, hogy Isten 3 fontos választ adjon nekünk! …„megalázza magát az én népem” - az alázat! Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem ez megy a legnehezebben! Akkor, amikor biztosan tudom, hogy nekem van igazam – és ez tényleg így van! – akkor alázzam meg magam, és várjak türelmesen addig, amíg Isten is mellém áll és nyilvánosságra hozza igazságomat???   Ez nagyon nehéz! Pedig Jézus ezt tette számos esetben! Persze, mi nem vagyunk jézusok! Mégis, Ő azt tanítja nekünk, hogy „tanulját

Add át terhedet az Úrnak!

Kép
" Vesd az Ú r ra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. " Zsoltárok könyve 55:23 "Bizalom" "hit" "Isten". A blogunk jobb oldalán található címkefelhő szerint jó ideje ezek a kulcsszavai a reggeli gondolatoknak. Talán csak véletlen, vagy tényleg erről szól a Biblia üzente?  Higgyünk, bízzunk Istenben! Olyan egyszerűnek tűnik, olyan mindennapos kifejezések ezek keresztény körökben. Mégis, gondoljuk át újra ezt a kérdést, ahogy Dávid zsoltára is erre hív! Miután hosszasan felsorolja gondjait-bajait, azt üzeni: vessük gondjainkat az Úrra, és a ő gondot visel rólunk. Jézus a Máté 11:28-ban arra bátorít, hogy menjünk hozzá, akik megfáradtak és megterheltek vagyunk, hogy megnyugvást adhasson lelkünknek. Jézus tudja, hogy vannak, és lesznek nehézségeink. Emberi formában hozzánk hasonlóan megtapasztalt mindenféle kísértést és kihívást. Folyton támadták, életére törtek, szövetkeztek ellene, eláru

Bizalomjáték

Kép
„Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!” Zsoltárok könyve 43:5 Bizalom. Különlegesen súlyos szó, ismered jelentését, és az évek során megtanultad, hogy szűkmarkúan kell osztani az emberek felé. És ha egyszer valaki visszaél vele, felrúgja, kijátssza, vagy talán saját hibáján kívül elveszíti, annak már nincs második esély. Mondd, barátom, mennyire könnyű számodra Istennek bizalmat szavazni? Elfogadni azt, hogy kettőtök közül Ő a bölcsebb, és hinni abban, hogy csak jót akar neked. Hinni, hogy a javadra válik, amitől most talán szenvedsz, hogy neki terve van veled, és gondot visel rólad. Vigyáz rád akkor is, amikor annak talán semmilyen jelét nem érzed, de hidd el, ott van melletted. Tudja miken mész át, és hidd el, meghozza számodra a szabadulást. Tudom, hogy a csüggedés, a reménytelenség és a kilátástalanul szoba sarkában kucorgó lét sokkal könnyebb, és valahogy a természetünkből fakad. Ma reggel Isten