Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 22, 2014

Amikor a Király beszél

Kép
"És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg." Máté 25,40 Amikor a király beszél, a teremben csend van. Az alattvalók szemei a Fenségesre tekintenek, az arcok a figyelmet, tiszteletet és az elismerést mutatják. A szívekben ott van az engedelmesség vágya és a lábak, kezek megfeszült mozdulatlansága, a testtartás egyaránt kifejezi a várakozó tettrekészséget. "Csak mondja meg, mi legyen, és mi indulunk is!" - gondolják mindannyian. Az uralkodó ünnepélyesen sorolja fel elvárásait, majd hozzáteszi: "Ha így cselekedtek eggyel a legkisebbek közül, velem teszitek ezt!" A teremben néma csend fogadja a bejelentést, majd halk moraj hallatszik, ahogy az elsők, a bátrabb emberek egymástól kérdezik, mit is jelent akkor mindez. Lassan kiül az arcokra a néma döbbenet ahogy megértik: az előbb egy olyan reform lett bejelentve, ami fene

Az Úr mondta, de én úgy gondolom...

Kép
„Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, ahogy az ÚR, a ti Istenetek megparancsolta nektek. Ne térjetek el se jobbra, se balra. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az ÚR, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek. ” 5Mózes 5:32-33. Sok ember igyekszik megtartani Isten parancsait. Azonban, ha rákérdezel valamelyikükre, miért veszi olyan lazán mondjuk a 7. (ne paráználkodjál!) parancsolatot,– azt válaszolja – Isten olyan jó, és én úgy gondolom, ez, amit én teszek, még elmegy. Valaki úgy gondolja, hogy a "ne lopj" egyáltalán nem vonatkozik a villamoson a bliccelésre meg az adócsalásra, mert ugyebár akkor még nem is létezett villamos. Mások talán azt mondják: Igaz, hogy Isten azt mondta, hogy a 7. nap a szombat, és azt szenteljem meg, de én úgy gondolom, hogyha mindenki vasárnapot ünnepel, akkor én sem lóghatok ki a sorból, különben is az Isten ezt úgyis me

Nem tudjuk mikor jön

Kép
„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” Máté szerinti evangélium 24:42 „Vigyázzatok”! Egy másik fordítás szerint „legyetek éberek” (Neovulgata)! Emlékszem első cserkész táboraim során mennyire lelkesen készültem az éjjeli őrségre. Mikor egyedül leültem a parázsló tábortűzhöz, büszkeséggel töltött el, hogy most az egész tábor biztonsága az én kezemben van. De az izgalom és a lelkesedés az első fél órában elpárolgott, és nemegyszer ott a tábortűz mellett nyomott el az álom. Ahogyan állandóan ébernek lenni nagyon fárasztó dolog, éppolyan idegőrlő keresztyénként állandóan a végidőtől való félelemben élni. Egyes lelki vezetők ki is használják a megfélemlítésben rejlő motivációt, és lelkiismeret furdalás keltően teszik föl a kérdést: „Te már kész vagy Jézus fogadására?” Majd valahogy így folytatják: „Egy keresztyénnek mindig szolgálatkésznek kell lenni, soha sem mehet szabadságra (mert

Isten szeretetére tanítani

Kép
„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.” (Mózes ötödik könyve 6. könyve 5-6. vers) Schmidt Egon etológus Miért énekel a fülemüle? című könyvében több érdekes megfigyeléséről számol be. Mikor a fülemüléket tanulmányozta, megfigyelte, hogy mikor a kicsik kijönnek a tojásból, a fülemüle apukák - mert csak a hímek énekelnek - éjjel-nappal dalolnak. Innen jött a kérdése; Miért énekel a fülemüle apuka éjjel-nappal? Miért nem csak nappal? Így kivett három fiókát a fészekből, bevitte a lakásába és három hétig ő táplálta őket. Mikor eljött a kirepülés ideje ez a három madár is kirepült, csakhogy olyan rikácsoló hangot hallattak, hogy az összes nőstény elmenekült előlük. Érdekes, nemde, hogy a fülemüle, a

Az élő Isten

Kép
Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét; mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mind végig megtart; Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön; aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából.  Dániel könyve 6, 26-27 Dárius országában, jogerőre emelkedett az Isten követése. Keresztény szempontból milyen fantasztikus dolognak tűnik, hogy van egy olyan ország, ahol egység van a vallási sokszínűségben. A király bizonyságot tett arról, hogy Dániel istene az élő Isten, és az ő országa örökre megmarad. Akiről Dárius ezt nyilatkozza az a Mindenható Isten. Ő megment és megszabadít, jeleket és csodákat tesz a mennyen és a földön. Egy "nagyember" úgy nyilatkozik az Istenről, mint akitől ő maga is függ. Van egy nyilatkozat, amelyet az ember aláírhat vagy eldobhat. Ennek a nyilatkozatnak az első pontja: „én az Úr vag

Az ima védelme

Kép
„Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk: ’Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.’ ” Lukács evangéliuma 22:40 Közeledett a nagy nap. Jézus vállát nagyon nagy teher nyomta. Nem fizikai, hanem lelki. Szenvedett. S mint minden emberi szív, ő is részvétre, együttérzésre vágyott. Három, hozzá legközelebb álló tanítványát kérte, kísérje őt el a Gecsemáné kertbe, ahol imádkozni szokott. Abban reménykedett, hogy majd hall néhány vigasztaló szót azoktól, akiket barátainak tartott. A tanítványok azonban engedtek a kísértésnek, és álomba merültek. A kényelem, az álom nagyobb úrnak bizonyult, mint a Mesterükért érzett szeretet. Bár Jézus ma már nem a Gecsmánéban imádkozik, ma is az a vágya, hogy kifejezzük érte táplált érzelmeinket. Ha engedünk a kísértésnek, a magunk szeretetét előtérbe helyezzük. Mi is az a kísértés? Mindenkinek más. Van, akinek az alvás, van, akinek az evés, másnak a beszéd, a pletyka, a rágalom, a hiúság táplálása, pénzszerzés minden áron, szexuá

Nincs kifogás

Kép
„Azt mondjátok nekem: „Ne prófétálj ilyeneket! Ne prófétálj közelgő veszedelemről! Nem történhet ilyen szégyen velünk!” Vajon Isten elítélte Jákób családját? Ilyen türelmetlen az Örökkévaló? Ilyenek az ő tettei? Vajon nem hasznára vannak-e szavaim annak, aki igazságosan él?” Mikeás próféta könyve 2:6-7 Könnyebb nem kinyitni a Bibliát, vagy ha már kinyitottad, mindig a másikra értelmezni. Mert ő persze, hogy tanulhatna belőle. Az ő bűnét leplezi le, az ő igazságtalanságát. Ezt sokkal könnyebb meglátni.  És sokkal könnyebb bedugni a füledet, vagy beszélni éjjel nappal, csakhogy meg ne halld Isten hívását. És ha mégis meghallanád, ezer és egy magyarázat, kifogás van a tarsolyodban, és csak úgy ontod magadból őket. Sokkal könnyebb. Mert egyszerűbb ápolni saját életedről a rózsaszín ködöt, mint beismerni önmagad előtt, hogy bűnös vagy, tévedtél, hibát követtél el. Egyszerűbb inkább mások felé, mások hibái és hiányosságai felé fordulni, mint őszintén mélyre ásni saját lelkedben,