Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2022

Új élet vár

Kép
“Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” Pál első levele a Thesszalónikaiakhoz 4:14 A halál félelmetes. Amikor belegondolunk múlandó létünkbe, két féle képen tudunk gondolkozni. Az egyik, hogy azt mondjuk, hogy minden elmúlik, és tönkremegy. Ezzel vége a történetnek. Minden tönkremegy, és az élet megáll, a létezésnek vége. Bele kell nyugodni, hogy az a 70-80 év amit itt töltünk, adatott nekünk, és utána a nagy semmi. A másik verzió, hogy elhisszük, hogy van élet a halál után. Jézus feltámadt, így mi is reménykedhetünk ebben. Ha hiszünk a feltámadásban, akkor nincs mitől félnünk. Lehet ez a pár évtized küzdelmes, lehet, hogy a halál sarlója már ott lebeg felettünk, de az a jó hír, hogy ez nem a vége. Az a jó, hogy nekünk nem kell ez meghatározza a gondolatainkat, az érzéseinket. Nem kell félni semmitől, mert van feltámadás. Jézus meghalt és feltámadt. Ha ez igaz, akkor nekünk is van feltámadás. Ma

Mi romlott el?

Kép
…Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. Prédikátor könyve 7:29 Minden jóérzésű embert elgondolkoztat a szenvedés és az a sokféle baj, ami a világunkban jelen van. Sok olyan emberrel beszélgettem már, akik emiatt nem tudják elfogadni azt, hogy Isten létezik; vagy ha ezt el is fogadják, azt megkérdőjelezik, hogy szeret minket, hogy bölcs, és mindenható, amilyennek a Biblia bemutatja őt. „Mert ha ő létezne, és ilyen volna, akkor biztosan nem engedné, hogy az emberek ennyi gonosz dolgot tegyenek, hogy ártatlanok, még akár újszülött, vagy egészen kicsi gyermekek is szenvedjenek és meghaljanak” – leggyakrabban ezeket az érveket hallottam azoktól, akikkel erről a tényleg fura helyzetről beszélgettem. De vajon ha Isten létezik, és olyan, amilyennek mondja magát, akkor az valóban azt jelenti, hogy nem lehetnek rossz dolgok a világban, amit ő teremtett? Az a tény, hogy sok beteg ember van, azt bizonyítja, hogy nem léteznek orvosok,

Gyógyítás érdeklődés hiányában elmarad...

Kép
"Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit." Ézsaiás próféta könyve 61:10 Szombat délelőtt van. József, az ács fia, a fiatal Jézus ma is itt van a zsinagógában, és a vének őt kérték meg, hogy olvasson fel az Ésaiás-tekercsből. " Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. " ( Lukács evangéliuma 4:18 kk ;  Ézsaiás próféta könyve 61:1-2 ) Miután befejezte a felolvasást, leült a helyére. A hallgatóság érezte az üzenet súlyát. A próféták prófétája önmagáról olvasott. Ő az, aki szabadulást és gyógyulást hozott azoknak, akiknek szüksége van rá, mégis, hallgatóság tagjai értetlenül súgnak

Ne dícsérd magad!

Kép
  „Dicsérjen meg téged más, és ne a te szád; az idegen, és ne a te ajkaid." ( Példabeszédek könyve 27. fejezet 2. vers ) Hát, ezt az Igét se tűzné zászlajára a mai önimádó, narcisztikus világ, ahol az a jelszó: Valósítsd meg önmagad! Mutasd meg, hogy te vagy a legjobb! Szeresd önmagad, mert más úgysem szeret! Állj ki magadért! S hogy mennyire önérzetessé váltunk, jól mutatja egy pár évvel ezelőtti eset; Stephen Murphy, egy szökésben lévő ex-modell, egy szerinte előnyösebb fényképet küldött magáról a rendőrségnek, arra kérve a hatóságot, hogy arra cseréljék le a körözési plakátokon szereplő fotóját. S persze nem arról van szó, hogy nem kell egy egészséges, kiegyensúlyozott önszeretet, de olyan könnyű ezt túltolni. Keresztényként pedig még kifinomultabb módszereink vannak. Mi nem dicsérjük magunkat, mert az bűn. Mi mással mondatjuk ki, azt hogy; Ugye, hogy mi gyülekezetünk a legjobb? Tudsz még egy olyan egyházat, ahol ilyen alaposan fejtegetik a próféciákat? Vagy, ah

Ami változást hoz

Kép
„Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát.” Péter első levele 2.fejezet 15.vers Lefordítva ez annyit tesz: a jó változást hoz. Ennyi lenne? Nyilván nem, ez ennél sokkal összetettebb. Hasonló egy sütemény recepthez, amely akkor lesz finom, ha minden összetevő a megfelelő mennyiségben megtalálható benne a recept alapján. Esetünkben a „recept” nagyon egyszerű és nem igényel sok összetevőt, ebből adódóan elég költséghatékony. ☺ Pál apostol nagyon röviden és tömören a következő mondatot fogalmazza meg ezzel kapcsolatban: „ Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat .” (Róm.12:21) Biztos van rajtam kívül más is, aki e mondat elolvasása után csak fogja a fejét és arra gondol, hogy „hu, ezt nem egyszerű megtenni valaki olyannal, aki bánt” és lássuk be, tényleg elég nehéz feladat. Szükséges bizonyos nyugalom és szívbéli megváltozás ahhoz, hogy ne rosszal reagáljunk a rosszra és ne csattanjunk mi is rögtön. Ez

Szeretlek, hogy másokat szerethess

Kép
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” Máté evangéliuma 25. fejezet 35-36. vers Jézus a tanítványainak mondott búcsúbeszédeiben világossá tette, min múlik az, hogy ki „melyik oldalra” kerül, amikor visszatér másodszor, immár isteni hatalmának teljes dicsőségében. A juhok és kecskék szétválasztásának példázatából az derül ki, hogy nem azon múlik a jobb oldalra kerülés, hogy ki volt vallásos, vagy ki tartozott a megfelelő felekezethez, esetleg ki hallgatta a helyes tanítást, hanem azon, hogy ki értette meg, és alkalmazta a gyakorlatban a szeretetről szóló tanítását. A szeretet egy furcsa tartozásunk. Isten szeretete irántunk megnyilvánul abban, hogy nem bűneink, „érdemeink” szerint bánik velünk, hanem kegyelme szerint. Elküldte szeretett Fiát, hogy ő magára vegye a bűneinket és elszenvedje jogos büntetésüket helyettünk (v

Minden jót!

Kép
„Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” Lukács evangéliuma 6:38 A napokban tömegközlekedéssel utaztam a fővárosba. A reggeli csúcsforgalom már lement, mire elértem a HÉV-et, felszálltam, érvényesítettem a kiegészítő és a vonaljegyet is, majd a szinte üres vagonban helyet foglaltam, és próbáltam kifújni magam a nagy rohanás után. Borongós, ködös idő volt, az én kedvem sem sziporkázott, többek között azért sem, mert a reggeli kapkodás miatt végül plusz köröket kellett megtennem, és a késésnek a „már minden mindegy” szakaszába kerültem. Az egész utazást a hátam közepére sem kívántam, hisz annyi más teendő tornyosult fölém, de menni kellett. Komor valóságomba a kalauz hozott fényt. Nem tett semmi egetverően különleges dolgot, csak emberséges volt. Köszönt illendően, türelmesen segített, mit kell kiválasztanom a telefonos applikáción ahhoz, hogy ellenőrizn

Megbízható forrás

Kép
“Ha pedig egy próféta békességről prófétál, akkor a prófétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát.” Jeremiás próféta könyve 28:9 Gyerekként sokat játszottunk postás játékot. Ez abból állt, hogy sorba álltunk, és a sor elején lévő valamilyen üzenetet küldött a végén lévő személynek, és a postásokon keresztül kellett eljusson az üzenet minél pontosabban. Általában persze a végére teljesen más lett a szöveg mint eredetileg. Ilyenkor jót kacagtunk, mert néha elég szürreális üzenetek jöttek ki a végén. A valóságban ez már nem olyan vicces. Képzeld el a következő szituációt: A főnököd üzen neked, hogy másnap annak ellenére, hogy szabadnapos vagy, szeretne megkérni, hogy menj be őt helyettesíteni, mert a felesége kórházba került, de cserébe bónuszt kapsz. Összetett üzenet. Mivel siet, egy kollégát kér meg, hogy szóljon neked. A kolléga sem bővelkedik időben, úgyhogy ő is csak továbbadja az üzenetet és ez így megy sok emberen keresztül. Mire hozzád elju

Ne félj!

Kép
  “Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” Józsué könyve 1. fejezet 9. vers A gyermek Józsué Egyiptomban született rabszolgának, rabszolgák gyermekeként. Volt mitől félnie. Félt a sötétben. Félt, ha egyedül volt. Megtanították félni a vadállatoktól, a kígyómarástól, a homokvihartól, az egyiptomiaktól. Amikor elég idős lett ahhoz, hogy munkára fogják, megtanult félni a hajcsárok ostorától, a tűző napsütéstől. Felnőttként félhetett a vízhiánytól, a fertőző betegségektől. Majd megjelent egy Mózes nevű férfi, és Józsué, a teljes rabszolga néppel együtt követte őt a pusztába. Itt félhetett az egyiptomiak haragjától, a fagy- és éhhaláltól, a harcos amálekitáktól. Félt attól, hogy Mózes vagy Isten egyedül hagyja a népet a sivatagban. Félt akkor, amikor tizenkettedmagával kikémlelte az ígéret földjét, amit óriás népek laktak. Józsué félt, amikor Mózes meghalt, és rá hagyta a nép vezetésének felelősségé

Az idő és a bölcs szív

Kép
Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltárok könyve 90:12 C.S. Lewis Transzponálás című esszéjében egy nagyon szemléletes képet fest nekünk: egy nap belépett a kertben álló sötét szerszámos bódéba, és a réseken beszűrődő fényt szemlélte. Először a fénynyalábot vette észre, és ahogy a sugár útját szemlélte, meglátta a levegőben táncoló porszemeket, a repkedő bogarakat és magát a fényt. Ahogy azonban a fény útját követte, meglátta azt is, hogy honnan érkezik: a lyukon keresztül észrevette a bódé fölött magasló fák zöldellő leveleinek táncát, és a 150 milló kilométerrel a feje fölött világító napot is. Nem mindegy, hogy a fénysugarat, vagy a fény forrását tekintjük — esetleg a szerszámokat, melyekre a fény vetül. A napokat is többféleképpen számolhatjuk. Számolhatjuk úgy, mint aki csak a fénycsóvát látja: érzi, tapasztalja, számon tartja a napok múlását, ám ezt csak önmagáért teszi, semmi más haszna nincs belőle, csupán az, hogy látja, ahogy a napok, hetek, hón

Erkölcsi tanítás

Kép
  „Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.”   ( Példabeszédek könyve 4. fejezet 13. vers )   FIGYELEM! Az alábbi sorok alkalmasak a langymeleg laodíceai nyugalom megzavarására, ezért csak erős idegzetű farizeusoknak és írástudóknak ajánlom! Szájkarate gyakorlatok kezdőknek és haladóknak: (kiválóan alkalmazhatóak egyházi összejövetelek (istentisztelet, bibliakör, imaóra, stb.) esetén, gyülekezeti tisztviselő választáskor, illetve bárminemű szolgálat elhárítására) 1. gyakorlat Mély levegő, kicsit benntart, majd amilyen hangosan és hosszan csak lehet: Fúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúj! Ezt ismételjük meg 5-ször. 2. gyakorlat Szájat ellazít, majd pörgősen: Ezt nem így kell! Ezt nem így kell! Ezt nem így kell! Ezt nem így kell! A kezdők mondogathatják azt is, hogy; Úgysem sikerül! Úgysem sikerül! Úgysem sikerül! Úgysem sikerül! Ezt is 5-ször megismételjük. 3. gyakorlat Szemöldök összehúz és minél arrogánsabban: Micsoda!? Nekem

Takarítás odabent

Kép
„Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” Korinthusi második levél 7. rész 10.vers Létezhet, hogy a szomorúság jó? A Biblia két fajta szomorúságot különböztet meg. Elsősorban van az Isten szerinti és másodsorban a „világ”szerinti. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az Isten szerinti szomorúság alatt mit érthetünk? Isten szokott szomorú lenni és az hasonlít a mi szomorúságunkhoz vagy esetleg Isten okozza a mi szomorúságunkat? Utóbbi erős kijelentés, de némileg erről lehet szó. Biztos ismered az érzést, amikor leesik egy hatalmas teher a válladról és már nem vagy frusztrált, ideges esetleg szomorú. A megkönnyebbülés szinte kézzelfogható és látod magadon a változást, hogy valami rossznak végre vége van. A rossz időszakok kétségkívül az élet velejárói és a jó hír az, hogy Isten ezt is fel tudja használni! Kevés olyan ember van, aki önszántából választaná a szomorúságot vagy a fájdalmat és m