Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2022

Mert ez neked jó!

“Most tehát az embereket akarom meggyőzni vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” Pál levele a galatákhoz 1:10 Minden év utolsó napja felkészülés a következő első napjára. Ez giccses én hangzik, de igaz. A szilveszter az új évre való készülés ideje. Ez az a pillanat, amikor elhatározzuk, hogy lefogyunk, többet mozgunk, többet olvasunk, új hobbit kezdünk el űzni, vagy megszabadulunk egy régi szokástól. Most gondold végig idén milyen fogalmakat teszel! Sorold be a három következő kategóriában: "mások miatt akarok változni", "magam miatt akarok változni", vagy "Isten miatt akarok változni". Ha ezzel kész vagy, utána olvasd tovább! Ha mások miatt akarsz változni, akkor felmerül a probléma, mi lesz ha nem lesznek melletted? Mi van, ha megszakad a kapcsolat? Akkor minden visszatér a régi kerékvágásba? Akkor az egész tőlük függ. Az egész csak azért történik, mert azt gondolod, hogy

Méltó

Kép
" Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” Péter első levele 1. fejezet 17-19. vers “Uram, én egész évben méltó akartam lenni hozzád. Már az év első napján megfogadtam, hogy idén többet fogom olvasni az Igédet, többet imádkozom hozzád és lelkesebben énekelek neked. Az elmúlt 12 hónapban keményen dolgoztam, túlóráztam; ha valaki megbízott valamivel, elvállaltam, még akkor is, ha nem volt időm vagy energiám rá. Sokszor a szabadnapjaimon is dolgoztam. A munkahelyen minden erőmet megfeszítve azon voltam, hogy ne keveredjek konfliktusba a kollégákkal, ne szóljak ingerülten; elnyomtam a hevesebb érzelmeket, hogy magatartásom méltó lehessen hozzád. Bizonyságot tettem rólad

Érezd magad otthon!

Kép
Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Zsoltárok könyve 84:11 Elterülsz a kanapén, és alszol egyet a két ünnep között okafogyottá vált, illatozó fenyőfa fényében. Senki nem állít fel, senki nem szól rád, hogy húzd össze magad. Betakarnak egy pokróccal, mert szeretnek. Vacsora illata lengi be a szobát, és felébredsz. Nem sietsz sehova, otthon vagy — még akkor is, ha már nem az otthonod ez a hely. Lehet, hogy egykor az volt, de aztán felnőttél és elköltöztél. De ilyenkor, nagy ritkán újra hazajössz. Lehet, hogy valóságban, lehet, hogy csak az álmaidban, de még gondolatban is jó egy kicsit itthon lenni. Mindenkinek megvan ez a hely: ahova belépve nyugalom tölti el a szívét. Ahol biztonságban érzi magát, ahol azok veszik körül, akikkel szeret együtt lenni. Lehet, hogy ez utóbbi még fontosabb, mint a fizikai épület, vagy helyszín. Az otthon nem egy hely, hanem egy érzés. Lehet, hogy te ott érzed magad "

Gyakorlat teszi...

Kép
  „És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”   ( Máté evangéliuma 28. fejezet 18-20. vers ) Egyszer egy idős professzort arról faggattak, hogy miként tett szert nagy tudására. A válasza a következő volt: Tudják, nekem olyan szüleim voltak, akik becsületességre, szorgalomra és kitartásra neveltek. Az ő segítségükkel jobbnál jobb iskolákban tanulhattam és kiválóbbnál kiválóbb mesterek lábainál sajátíthattam el hivatásom fogásait, ám a legtöbbet mégiscsak a tanítványaimtól tanultam, akikre saját gyermekeimként tekintek. Jézus fenti megbízása ugyanezt fejezi ki. A mi feladatunk nem a prédikációinkért rajongó hallgatók, feliratkozók, követők számának növelése, hanem a kör

A változás hajnala

„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!” Zsoltárok könyve 143.fejezet 10.vers Az új év közeledtével sokan veszik górcső alá az elmúlt esztendőt és összegzést készítenek annak minden jó és rossz pillanatáról. Hiszen az élet nem csak napsütéssel teli napokból áll, hanem vannak borúsabb időszakok is, amikor még az eső is esik és örülünk annak, hogy ha legalább egy esernyő van nálunk. Ha viszont az sincs, akkor bosszankodunk/szomorkodunk, hogy miért kerültünk ilyen szerencsétlen helyzetbe… A 143. zsoltár egy ilyen borúsabb időszak lezárásáról és a szabadulásról szól. Élete egyik nehéz időszakában találjuk az írót, aki azért könyörög Istenhez, hogy szabadítsa ki abból a reménytelennek tűnő helyzetből, amellyel küzd és amely megkeseríti életét. Tudja, hogy az Úrnál semmi sem lehetetlen és ereje hatalmas. Visszaemlékszik eddigi élete nagy szabadulásaira és szívében, amely most csüggedt és fáradt, pontosan tudja, hogy Istennél van

Nem lesz vége

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!” Ézsaiás könyve 9:1-6 Egy gyermek. Ő volt Isten megoldása. A Gonoszra, bűnre, lázadásra, háborúra és pusztításra egy gyermek volt a felelet. A sötétségre, g

Ünnepelj ma te is!

“Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Lukács evangéliuma 2:14 Néhány pásztor ült a tábortűz mellett. Talán épp arról beszélgettek, hogy milyen nehéz manapság jó legelőt találni, vagy arról, hogy a vadállatok elszaporodtak az utóbbi időben. Talán csak pihenni próbáltak. Átlagos, unalmas este. A tücskök ciripeltek, a tűz pattogott, és egy-egy széllökéstől néha gyönyörű táncot lejtett. Talán egyikük vagy másikuk épp elbóbiskolt volna, amikor hirtelen hatalmas fény vette körül őket. Nappali világosságnál is fényesebb ragyogást láttak. A sötéthez szokott szemük szinte megvakult, a szívük pedig remegett a félelemtől, ahogy fényár körülfogta őket. Tudták, hogy valami különlegeset élnek át, és mint olyantól azonnal megrémültek. Azonnal érezték, hogy náluk sokkal hatalmasabb lénnyel állnak szemben. Egy angyal szólalt meg a ragyógásból. Hangja kellemes, mégis tekintélyt parancsoló volt. "Örömhírt hoztam nektek. Megszületett az üdvözítő!" Ek

Tegyük is, ne csak tudjuk!

Kép
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói... Jakab Apostol levele 1:22 Ha Jakab apostol ma élne közöttünk, lehet, hogy valahogy így fogalmazná meg üzenetét: ne csak olvassuk és hallgassuk a Bibliát, hanem tegyük is meg, amit Isten kér benne. Ebben Krisztus maga adott példát nekünk: élete minden tekintetben összhangban volt Isten szándékával, és mindent elvégzett, ami meg volt írva róla. Az adventi időszakban valószínűleg gyakrabban gondolunk Jézus földi életének kezdeti eseményeire. Elgondolkodtam: mi lett volna, ha ő csak tudta volna Isten szándékát, azt, ami az igében évszázadok óta meg volt írva, de nem cselekedett volna azzal összhangban... Mennyi küzdelmet megspórolhatott volna magának, ha nem született volna meg akkor Betlehemben! Nem kellett volna hamarosan születése után menekülnie Egyiptomba, nem kellett volna annyira küzdelmes életet élnie, nem kellett volna egész életében elviselnie Sátán támadásait, az emberek keményfejűségét, hitetlenségét, az ok nélküli gánc

Ha most nehéz, mi lesz később?

Kép
Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak békés tájon érzed biztonságban magad, mit fogsz csinálni a Jordán sűrűjében?! Jeremiás próféta könyve 12:5 Jeremiás Isten prófétájaként hatalmas veszélynek volt kitéve. Isten üzenetét adta át Izrael népének, és ez az üzenet nem mindig szívmelengető. "Térjetek meg, igazgassátok ki útjaitokat, legyetek kegyelmesek a társaitokkal!" Néha önmagam megváltoztatásánál pedig könnyebb megváltoztatni az üzenetet — akár erőszakkal is. Jeremiás rosszakarói a halálát akarták, ám Isten megmentette őt az ellenség kezéből. (ld. Jer 11:18-20 ) A reakció teljesen természetes, felhangzik a Nagy Kérdés: hogyan élhet a gonosz békességben, míg az igaz félelemben menekül? A válasz? Nincs válasz. Általában nincs válasz, erre nincs. Illetve... valami mégis van. "Ha ettől kiborultál, mi lesz, amikor tényleg baj lesz?" Mindig van lejjebb. Szívmelengető, felajzó. "Tényleg ez a legnagyobb bajod?" De most ko

Apróság

Kép
  „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” ( Lukács evangéliuma 16. fejezet 10. vers )   Az aranylakodalmukat ünneplő nagyszülőket arról faggatják az unokák, hogy mi a boldog házasságuk titka. A papa azt mondja: Tudjátok, mi nagyanyátokkal 50 éve abban egyeztünk meg, hogy a kis dolgokban mindig ő fog dönteni, a nagy dolgokban meg én. És? – kérdezik az unokák – És, és. Eddig semmi nagy dolog nem történt. S hogy milyen igaz ez a vicc. Az élet, a boldogságunk, a lelki békénk nagyrészt valóban a kis dolgokon múlik. Az, hogy hogyan nézett rám a másik, vagy, hogy már megint nem köszönt. Rosszul írták ki a nevemet, nem írták ki a nevemet. Rám dudált pedig az előttem lévő bénázott; nézd, hogy betrollkodott elém; miért nem engedi, hogy besoroljak. A világmindenség működéséhez képest ezek jelentéktelen dolgok, apró cseppek, de ha ez az utolsó csepp a pohárban, ha ez a porszem a gépezetben… Mai Igénkkel Jézus azt üzeni; Nem kell semmi különlege

A legnagyobb ajándék

Kép
„Mert a szegények nem fogynak el a földről; ezért megparancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő elesett és szegény testvéredhez.” Mózes ötödik könyve 15.fejezet 11.vers Számomra minden évszaknak megvan a maga szépsége és végtelenül hálás vagyok az Úrnak azért, hogy egészséges vagyok, van látásom és hallásom, tudok járni és így minden évszak megmutathatja csodáit. Az egyértelmű kedvencem a tavasz, ugyanis akkor születtem, de nem lehet elmenni szó nélkül a meleg nyári napsütés vagy a sárguló őszi falevelek varázslatos képe mellett sem. Végül pedig itt van a tél, amely valamiért minden embernek mást jelent… Némelyek a pattogó kandalló hangját emlegetik, mások a nagy családi összejöveteleket vagy a szépen feldíszített fát és a gondosan előkészített ünnepi vacsorát. A szép és szívnek kellemes gondolatok mellett, emberek milliói rezzennek össze a tél közeledtével, mert életük kilátástalan és számukra közel sem jelent ilyen idilli gondolatot a tél beköszönte. Egy történet j

Akkor majd ujjongva örülsz

Kép
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön! – Ezt ígéri az Úr! Ezt mondják majd azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, és ő megszabadított minket! Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának!” Ésaiás könyve 25.8-9 Vannak nehéz napok az életünkben, amikor lehangoltak, csüggedtek, vagy elkeseredettek vagyunk. Hatással van ránk a borús, hideg idő, nyomasztanak a hírek, amiket hallunk, leterhelnek az emberi konfliktusaink. Ilyenkor különösen fontos felemelni a fejünket, s előrébb tekinteni a jövőbe: Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Az lesz az igazi megoldás számunkra! Olyan dolgok történnek akkor, amelyek már ma is örömmel és reménységgel tölthetik be a szívünket. Véget ér a halál uralma a Földünkön! Visszakaphatjuk elvesztett szeretteinket, új életre kelhetünk fel. Jézus a felmentő ítéletet hozza magával a mennyei bíróságról a megváltottai számára.

Negyedik

„Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi.” A jelenések könyve 19:9 Néhány éve olvastam egy népmesét, ami nagyon nagy hatást gyakorolt rám, A feltámadott asszony volt a címe. Arról szólt, hogy élt egy fiatalember, aki nagyon szerette a feleségét. Boldogok voltak, de egy nap az asszony meghalt, a férje pedig gyászolta vígasztalhatatlanul. Nem engedte, hogy eltemessék, hanem azt kérte, hogy tegyék egy csónakba, beül ő is mellé, majd lökjék el a ladikot a parttól, hadd vigye a tenger, amerre jónak látja. Így is történt. Emberünk a csónakban ülve is csak siratta szeretett kedvesét, amikor Isten megszólította, és megengedte neki, hogy hátralévő negyven évét megfelezhesse feleségével. Az asszony így feltámadt, még szebb, még gyönyörűbb lett, mint valaha. A hajó kikötött egy kis szigeten, ahol aztán boldogan éltek tovább. De sajnos a történet nem ér itt véget. Egy nap a férfi olyannyira elfáradt a

Legyen minden nap ünnep

“Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza.” Példabeszédek könyve 11:27 Közeledik a szeretet ünnepe. Ezen a napon mindenki igyekszik a legjobb arcát mutatni. Vannak, akik elmennek önkénteskedni, vannak, akik jótékonykodnak, és adományokat adnak a rászorulóknak. Mindenki máshogy próbálja ezt az alkalmat saját maga, szerettei, és mások számára is ünnepélyessé tenni. Érdekes, hogy úgy érezzük, hogy egy-egy jó tett helyreteszi a korábbi rosszakat. Kicsit karma szerű érzés. Kicsit olyan, mintha ezzel jóvá tennénk azokat a hibákat, amiket elkövettünk előtte. Milyen jó lenne, ha minden nap úgy élnénk, mintha karácsonyra készülnénk! A fenti ige pont erről szól. Élj minden napot úgy, mintha holnap karácsony lenne. Élj minden napot úgy, hogy megpróbálsz jót tenni. Nem csak azért, mert az a helyes, vagy mert ez a dolgod. Azért is, mert az jó neked. Képzeld el a következőt! Két ember megy az utcán. Az egyikük mindenkinek köszön, ha valaki elesik, segít neki fe

Egy biztos pont

“Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.” Zsoltárok könyve 5. fejezet 13. vers A bibliai Dávid királynak nagyon mozgalmas, kalandos, de mindenekfelett veszélyes élete volt. Vadállatok, óriások, harcosok ellen küzdött. Sokszor kellett menekülnie, ilyenkor sziklaüregekben, hasadékokban rejtőzött. Miután király lett, sokan lázadtak ellene, még saját fia is. Sehol nem volt biztonságban. Mégis, zsoltáraiban, énekeiben mindig megjelenik egy biztos pont: Isten. Dávidnak olyan volt az ő közelében lenni, mint megbújni egy barlangban az üldözők elől, és érezni a védelmet nyújtó, szilárd sziklát. Amikor lépten-nyomon, még saját palotájában is veszély vette őt körül, Dávid olyannak látta Isten szeretetét, jelenlétét, mint egy hatalmas pajzsot, amely szinte körülöleli őt, és megvédi a csatatéren záporozó nyílvesszőktől. Dávid királlyal ellentétben, nekem soha nem kellett barlangokban élnem, pajzzsal védekeznem a csatatéren, vagy attól tartanom, hogy bármelyik pil

Hinni és látni

Kép
"Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek." János evangéliuma 20:29 "Hiszem, ha látom!" Milyen buta mondás ez! Amit látunk, azt nem kell elhinnünk, hiszen látjuk — kivéve persze olyankor, ha nem vagyunk biztosak benne, hogy hihetünk a saját szemünknek. Azt kell elhinnünk, amit nem látunk, mert hát biztosak nem lehetünk semmiben, amit empirikusan (tapasztalati úton) nem igazoltunk. Így van ez Istennel is. Meg aztán azért is buta mondás ez, mert hány olyan dolog van, amit látunk is, érzünk is, tapasztalunk is, mégsem hisszük el. Erről szólnak az evangéliumok: Isten, akit nem láttunk, nem hallottunk, nem éreztünk, egyszer csak látható, tapintható, hallható — és ami a legfontosabb, azonosulható — formában megjelent köztünk. Aztán mégsem hittünk. Pedig ha hittünk volna, mekkora öröm lett volna az! Ha az első pogány keresztényekkel — a napkeletről érkező, mágusokkal, vagy keresztényiül szólva "bölcsekkel" — együtt

Reszkessetek betörők!

Kép
  „Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.”   ( János evangéliuma 14. fejezet 18. vers )   Egy film, amit minden karácsonykor leadnak a TV-ben. Amit mindenki ismer, de senki sem néz. Mit gondolsz mi az? Igen, ez a Reszkessetek betörők. Kevinnek, a kisfiúnak a kalandja, akit véletlenül otthon hagynak a szülei. No, de félretéve a tréfát, te mit éreztél, vagy érzel akkor, amikor teljesen magadra hagynak, amikor rád tőr a teljes egyedüllét, a magány pusztító valósága. Amikor bármit teszel vagy mondasz, nem figyel rád senki, nem válaszol senki. Amikor levegőnek néznek. Amikor azt érzed te is, mint Kevin, hogy engem itt hagytak. Se apám, se anyám, se kutyám, se macskám. Árva vagyok. Itt ez a betörőktől, rablóktól és gyilkosoktól hemzsegő világ, Jézus pedig olyan távol, fent a mennyben. Én meg itt. Egyedül vagyok. Magamra maradtam. S ekkor, megszólal az evangélium dallama, mint egy telefonhívás; Né félj! Nem vagy egyedül! Nemsokára ott vagyok érted! Sőt, addig is elkül