Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 12, 2017

"Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik"

Kép
Miért van az, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb? Mitől furakodhat be az irigység kisördöge a fülünkbe? Miért vágyunk arra, ami a másé és nem tartjuk értékesnek azt, ami a miénk? Önmagunk másokhoz való mérése. Alapjában véve egy hasznos folyamat,  hiszen pontosan abban segít, hogy elhatárolódjunk másoktól, és megerősítsük önazonosságunkat, amely fontos része az egészséges személyiségfejlődésnek. * Ugyanakkor a mi korunkban ez a legtöbbször valamilyen verseny során jön létre. A versenyben pedig csak egy győztes van, a többiek mind vesztesek. Persze mondjuk, hogy csak a részvétel számít, de mivel mindenki bele adott mindent, a győztes akkor, ott jobbnak bizonyult a többinél. Ő mindent visz, míg a vesztes alul marad. Ez az ő sorsa... ** A bukás pedig könnyen önbizalomhiányhoz vezet, innen pedig már csak egy lépés az irigység. A csalódás Csalódás, mégpedig abban, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy szeretnénk. Különösen ki vannak téve ennek azok a gyerekek, akiket a szülők i

Jókívánságok

Kép
„Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” 2Korintus 13:11. Íme, öt javaslat a mai napra: Örülj ! Kezdd el fölsorolni, hogy minek is tudnál ma örülni. Egyszer voltam egy képzésen, ahol az volt a feladat, hogy soroljuk fel házastársunk tíz jó tulajdonságát és egy rosszat. Az egyik hölgy felháborodottan megkérdezte: ’Nem fordítva kéne? Én nem tudok tíz jó tulajdonságot felsorolni és csak egy rosszat. Nálunk fordítva van!’ És nálad? Észreveszed azt, aminek örülhetsz? Kezdd el összeszámolni! Épülj ! Magyarul, képezd magadat. Lelkileg is, meg tanulás által is. Ne ragadj le! Minden nap tanulj valami újat. Kezdj el nyelvet tanulni, vagy kívülről megtanulni egy bibliaszöveget vagy idézetet. Ne engedd berozsdásodni az agyadat. Buzdíts ! Gyermekedet, házastársadat bátorítsd, buzdítsd. Olyan sok negatív kritika hangzik el, te fordítsd meg ezt. Kezdj el bátorí

Krisztusi indulattal

Kép
"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." Filippibeliekhez írt levél 2:5-8 Jézus indulatos ember volt. És még mielőtt vitatkozni kezdenél velem, hadd védjem meg magam: ezt nem én mondom, hanem a Biblia. Persze nem ugyanarról az indulatról beszélünk Jézus esetében, mint amikor valaki pofonra pofonnal válaszol. Mikor azt mondjuk, hogy valaki “indulatos”, akkor arra gondolunk, hogy könnyen elveszti a türelmét, ingerlékeny, és negatív érzelmeinek hamar hangot is ad. Ilyen értelemben valóban, Jézus nem volt indulatos. Kiabáltál már Istennel? Beszéltél már vele ingerült hangon olyankor, amikor a dolgok nem úgy mentek, ahogy számítottál rá? Amikor kifogyott az üzemanyag

Erősen és bátran

Kép
„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hagy téged.” (Mózes ötödik könyve, 31. fejezet 6. vers) Sok jellemtulajdonság van - szelídség, alázatosság, irgalmasság, stb. -, amire keresztényként vágyunk és törekszünk, de a bátorság és az erő nem szokott a felsorolásban szerepelni. Sőt, aki fizikai erőnlétét fejleszti az gyanús, mert a testével és nem a lelkével törődik. Illetve, ferde szemmel nézünk azokra is, akik határozottabbak, magabiztosabbak, bátrabbak. Az énekeink zöme is arról szól; „gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai” (HÉ53), „Bár gyönge még hitem” (HÉ195), „neved dicséretére én oly gyönge vagyok” (HÉ35) „oly gyarlók vagyunk és nincsen erőnk” (HÉ36) Ezzel szemben a Biblia számtalan helyen buzdít arra, hogy „Ti azért bátorságosok legyetek” (2Krón.15:7) Avagy nem parancsoltam-e meg neked; Légy erős és bátor?” (Józsué 1:9) „A gyáváknak része a második ha

Mindent idejében

Kép
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. ” Márk szerinti evangélium 14. fejezet 38. verse Jézus a Gecsemáné kertben imádkozik, kissé távolabb állva a tanítványoktól, és ugyan meghagyta nekik azt, hogy imádkozzanak ők is, amíg ő is imádkozik kicsit arrébb menve, de mire Jézus visszajött a tanítványok már mély álomba estek, annak ellenére, hogy Jézus megkérte őket az imára, és milyen fontos lett volna, hogy így is társai legyenek Neki. Néhány diák az egyetemen egy nagyon fontos vizsgára készült. Együtt tanultak azért, hogyha valaki nem ért valamit, akkor a másik el tudja magyarázni, és ez annak is segítség a memorizálásban, aki jól érti a feladatot. Könnyebb úgy tanulni, ha közben van kinek tanítani. Egymást segítették ki a diákok, hogy a vizsgára felkészüljenek. Az idő vészesen fogyott, egyre közelebb volt a nagy megmérettetés, és ők egyre fáradtabbak voltak. Telt s múlt az idő, és már éjfél is elmúlt, és más

Istené a győzelem

Kép
"Mert az Úr, a ti Istenetek kivonul veletek küzdeni ellenségeitek ellen, és győzelemre segít benneteket." Mózes V. könyve 20.4 Az emberi történelem egyik legkülönösebb csatája zajlott le Josafát király idején (l. Krónikák II. könyve 20. fejezet). Az egyik oldalon felsorakoztak a moábiták és ammoniták válogatott, erős harcosai, s velük szemben Izráel seregei élén álltak a templomi kórus énekesei. Az emberi logika azt sugallta, nem kérdés, hogy a csata Izráel ellenségeinek győzelmével zárul majd. Milyen nagy szüksége volt Izráel seregeinek Isten ígéretére és bátorítására: "Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten... Nem kell nektek harcolnotok, [hanem csak] álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz." (2Krón. 20.15,17) Ennek az ígéretnek a hatására döntöttek úgy, hogy a seregek élén az Úr

A Megígért

Kép
„Prófétát támaszt majd testvéreid közül Istened, az Úr: olyat, mint én – őreá hallgassatok!” Mózes ötödik könyve 18:15  Több mint háromezer éves titokzatos jövendölés a Megígértről, Aki eljön, hogy vezessen minket. Akit vártak, Akinek érkezéséről folyamatosan írtak a próféták, és egyre világosabb lett a kép. Jön nemsokára, tanít, gyógyít, életet ad, megszabadít. Elhozza Isten országát.  És Jézus jött. Ahogyan a próféciák megjövendölték. Igaz, másként, mint ahogy az emberek várták, másként élt, másként beszélt, mint ahogy azt szerintük kellett volna, ezért sokan úgy gondolták, Ő is csak egy a temérdek önjelölt Messiás közül. De mások, szintén sokan, hittek. Hittek abban, hogy ott él közöttük az Írások beteljesítője, hittek abban, hogy Ő az, akire vártak, és ha még nem is értik, mit miért tesz, attól még Ő a Megváltó.  Ma reggel Isten hozzád szól ezen az ősi jövendölésen keresztül. A Megígért eljött. Élt, tanított, meghalt és feltámadt. Egy napon majd újra eljön. A k