Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 16, 2021

Az Úr napja

Kép
“Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas az, ki végrehajtja parancsát. Az Úr napja nagy és igen félelmetes; ki fogja kibírni azt!?” Jóel próféta könyve 2. fejezet 11. vers Na ez egy félelmetes igevers. Gyerekkoromban rettegtem a végidőtől, mert a felnőttek folyton ezekkel dobálóztak. Most én is felnőtt vagyok, és remélem, hogy nem válok olyanná, aki halálra ijeszti a fiatalokat. Próbáljuk meg értelmezni anélkül, hogy újra kéne indítani a szívünket. Az Úr napja félelmetes. Isten seregei sokan vannak és erősek. Amit Ő kér, az meg is történik. Ez nem éppen a bíztatás igéje. Ha valaki elolvassa, reszket, mert Isten hatalmas és félelmetes. Nem azt mondom, hogy nem így van, hiszen Isten tényleg hatalmas és félelmetes. Ez nem kérdés. A kérdés az, hogy kinek. Néha jó dolog tovább olvasni, meg visszanézni az előző részeket. (A pontos helyre kattintva megtaláljátok, de a Bibliátokban is benne van szerintem.) Megint egy alkalom, amikor Isten valamilyen veszedelmet küld a né

Méltó

Kép
  " Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás! " Jelenések könyve 5. fejezet 12. verse Egy angliai barátom mesélte, hogy tizennyolcadik születésnapja előtt az édesanyja megkérdezte, hogy meg akar-e jelenni II. Erzsébet királynő előtt, hogy bemutatkozzon. Anyai ágon ugyanis a királyi családdal áll rokonságban, és ennek egyik privilégiuma, hogy felnőtté válásakor a királynő elé járulhat. A cselekmény nagyon rövid: megnyílik az ajtó a királynő a trónján ül, ő elémegy, felolvassák, hogy ki ő, majd etikett szerint meghajol, és távozik - végig vigyázva, hogy nehogy olyan mozdulatot tegyen, ami nem illő a Őfensége előtt. Végül nem vállalta a rövid ceremóniát, és ezzel lemondott arról is, hogy közelről megnézhesse a királynő tróntermét. Arra gondoltam, hogy mekkora lehetőséget szalasztott el! Hány ember szeretné csak egy pillanatra is élvezni az angol királynő figyelmét, és látni a csodálatos palo

Alázat Isten előtt

Kép
"Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején."  Péter első levele 5. fejezet 6. verse Te is vezető vagy, én is vezető vagyok. Ha már így összetalálkoztunk, beszélgessünk kicsit a vezetésről! Hatalmas felelősség nyomja a válladat, pontosan tudom. Emberek tucatjai várják, hogy tanácsaiddal, példamutatásoddal irányítsd őket az életük különféle területein. Te hogyan küzdesz meg ezzel a felelősséggel? Élvezed, vagy gyűlölöd? Használod, vagy visszaélsz vele? A legjobb vezetői tulajdonság, és az, ami a leginkább hasznodra lehet szolgálatod során, az alázat. Senki nem akar olyan vezető alatt dolgozni, aki semmihez sem ért, és inkompetens módon lavírozik a feladatok között. Ugyanakkor a másik véglet sem jó: senki nem akar olyan főnökkel dolgozni, aki mindent, mindenkinél jobban tud. Talán a római százados fogalmazta meg a legjobban, amikor Jézust kérte, hogy gyógyítsa meg a beteg szolgáját ( Lukács evangéliuma 7:8 ). Hiszen ő száz

Az egyetlen érték

Kép
„De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,”   ( Filippibeliekhez írt levél 3. fejezet 7-8.vers ) Amikor beírtam az internetes keresőbe: ’Kincs’, ’Legnagyobb kincs’, mit gondolsz, mit adott ki, mit mondtak az emberek arról, hogy számukra mi a legfontosabb, mi a legnagyobb érték? Igen, az egészség, a család, az idő, a gyermek, a barátság, a bizalom, maga az élet. Ám, az igazság az, hogy ezek csupán nagy szavak, mert az igazi érték az, amivel a legtöbbet foglalkoznak, amire a legtöbb energiájukat, idejüket fordítják; egy jobb munkahely, hírnév, egy nagyobb ház, egy új autó megszerzése. Ezekért hajszolják túl magukat, ezek miatt hanyagolják el gyermekeiket, és ezekért hajlandóak, akár még országot is váltani. De mi a helyzet velünk keresztényekkel? Mi a

Mindennél jobban szeret téged!

Kép
„Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Lukács evangéliuma 10.fejezet 27.vers Szeretek szeretni. Szerintem az egyik legcsodálatosabb dolog, amit kaptunk Istentől a szeretet. Nem tudom, hogy van-e   felemelőbb, motiválóbb, inspirálóbb, megnyugtatóbb, bátorságot adó, békét adó érzés, mint a szeretet?! Isten egyik legnagyobb ajándéka és áldása ez számunkra. Ezt misem bizonyítja jobban, minthogy szeretete kifejezéseképpen értünk adta Fiát! Ennél nagyobb szeretet nincs. Ez a szeretet viszont, ha megismerjük, nem tűnik el nyomtalanul. Egy egyetemista fiú végtelenül szerelmes volt egyik csoporttársába. A lány nem igazán vette figyelembe, tulajdonképpen nem is beszélgettek, szinte alig ismerték egymást. A fiú csendes csodálattal figyelte minden egyes nap szerelmét. Egy nap egymásba botlottak két előadás között és beszélgetésbe elegyedtek. A fiú nem is igazán hitte el,

Tudatos döntés

Kép
  "Nem vetem rá szemem hiábavaló dologra. Gyűlölöm a pártoskodók cselekedetét, ne ragadjon rám!  A csalárd szív távol van tőlem, a gonoszt nem ismerem." Zsoltárok könyve 101. fejezet 3-4 versei Adjon Isten bátorságot ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogy élni érdemes! Miért írom ezt? Mert nem könnyű. Csak úgy tapadnak az emberre azok a tulajdonságok, amik a folyamatos kompromisszumkötéseink következményei, amit azért kötünk meg, hogy élni tudjunk a világunkban. Legalábbis így hisszük. Kompromisszum-késznek, nyitottnak kell lennünk szinte mindenben, mert annyi érdek, elgondolás, ami létezik szinte összehangolhatatlan. De vajon így van ez erkölcsi téren is? Így van ez a hit kérdéseiben is? Bizonyára tapasztaltad már, hogy amikor erkölcsi kérdésekben biblikus akarsz maradni, mennyire ósdinak, maradinak tűnsz mások szemében. Szüzesség a házasságkötésig? Egyvalaki mellett elköteleződni és kitartani egy életen át? Kerülni az együttélést és igent mondani a házasságra? Ugyan már! - hogy csak

Ne legyünk többé idegenek!

Kép
„Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni, minden nép számára!” Ézsaiás próféta könyve 56:6-7 Észrevetted már valamilyen lenyomatát magadon a több mint egy éve tartó járványnak? Őszinte leszek hozzád, Kedves Olvasó, engem több téren is negatívan érintett, például a kommunikációmra sem volt túl jó hatással. Az online beszélgetéseknél ez talán nem olyan szembetűnő, de érzem magamon, hogy egy fizikai, valós, hús-vér találkozáson folytatott beszélgetés… hát… maradjunk annyiban, hogy hagy némi kívánnivalót maga után az én részemről. Néha olyan, mintha elfelejtettem volna, hogyan is kell beszélgetni. Mintha idegen lenne az i