Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 16, 2022

Nem vagy örökmozgó

Kép
“Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 29. vers A perpetuum mobile (örökmozgó) egy olyan hipotetikus szerkezet, ami legalább annyi energiát generál, amennyit használ. Ez magyarul annyit jelent, hogy megállás nélkül képes mozogni úgy, hogy nem használ fel külső energiaforrást. Ilyen szerkezet a tudomány jelenlegi állása szerint nem létezik, hiszen ellent mond a termodinamika első és második főtételének. De ennyit a fizikáról. Ami fontos ebből a részből, a következő: Örökmozgó nem létezik. Olyan nincs, hogy valami megállás nélkül képes mozogni, anélkül, hogy energiát venne fel máshonnan. Éppen ezért te sem vagy örökmozgó. Ismerek olyan embert, aki folyamatosan pörgeti az életét. Hol a munkahelyén, máskor a barátai között, megint máskor a gyülekezetben belead mindent, hogy másoknak adjon. A baj csak az, hogy egy idő után kimerül. Nem létezik örökmozgó. Isten nem is akarja, hogy örökmozgó legyél. Nem várja el tőled, hogy fáradhatatl

Bizonyíték vagy ígéret?

Kép
"De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben." Lukács evangéliuma 10. fejezet 20. vers Olyan világban élünk, ahol a külsőségek nagyon fontosak: sok cég rengeteg pénzt költ reprezentációs célokra, vannak szakemberek, akik vállalkozások, vállaltok arculatát tervezik meg; de ugyanígy nagy gondot fordítanak egy-egy termék megjelenésének megtervezésére, művészek kinézetének – ruházat, hajviselet, smink – kialakítására. A tetszetős külső célja az, hogy a cég, a termék, a személy (vagy az ötlet, az eszme satöbbi) eladható legyen, érdekelje az embereket. Kis hazánkban a nyolcvanas években lehetett már kapni egy külföldi fogkrémet, amely a kutatások szerint a fogszuvasodás megelőzésében jobb volt az összes többinél. A többi külföldinél is. Mégis, sokan nem ezt a fogkrémet vásárolták. Miért? A piackutatás szerint azért, mert a többinek szebb, színesebb, érdekesebb volt a csomagolása, mint ennek. A kü

Fototaxis

Kép
"Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat." János evangéliuma 3:20-21 Fototaxis. Nem, ma nem egy olyan taxisofőrről szeretnék beszélni, aki szabadidejében fényképeket készít. Bizonyára ilyenekből is sok van, de most nem róluk írok. (Talán majd legközelebb.) A fototaxis , amire én gondolok, egy, a biológiában használatos szó, ami bizonyos élőlények fényre adott mozgásreakcióját írja le. (" foto- " = fény; " taxis " = helyváltoztató mozgás) Pozitív fototaxis esetén az élőlény a fény irányába, míg negatív fototaxis esetén a fény forrásától ellentétes irányba mozog el. Nem nehéz elképzelni. Pozitív fototaxisról beszélhetünk például amikor nyári éjjelen nem lehet nyugodtan beszélgetni az udvari lámpa fényénél a sok oda özönlő szúnyog és éjjeli lepk

Hitből fakadó megelégedettség

Kép
  „Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;” ( Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 5 . vers ) Elégedj meg azzal, amid van! Könnyű ezt mondani, amíg nem néztél bele reggel a tükörbe. Amíg nem téged nyaggatnak a gyerekeid, hogy anya, apa, elszakadt a farmerem, tönkre ment a telefonom és kéne egy másik. Amíg nem neked mondja a főnök, hogy ezen a képzésen részt kell venned, mert ha nem…, vagy amíg nem neked kell a munkásaidat nógatni, hogy végre dolgozzanak, vagy netán, a gyülekezeti tagjaidat, hogy érkezzenek pontosan és szolgáljanak. A mai kérdés, hogy miként lehet feloldani a mindennapokban a szép szlogeneken túl a megelégedettség és a jobbra, a szebbre törekvés között lévő feszültséget? Létezik-e egyetemes recept, egy olyan mérce, ami mindenkire és minden élethelyzetre alkalmazható? Hogy mit és mennyit tanuljunk, dolgozzunk, mennyit törődjünk magunkkal, a külsőnkkel, a be

Megtértél már?

Kép
„Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” Timóteushoz írt második levél 2.fejezet 15.vers Olyan sok mindent nem próbáltam még ki életem során. Lehet, hogy fura lesz, de ha már tél van, akkor kezdjük is valami aktuálissal: soha nem csináltam még hóangyalt. Ahogy még soha nem snowboardoztam vagy síeltem… Talán itt az ideje legalább a hóangyalt kipróbálni és a jó hír az, hogy még előttem áll az élet, szóval semmiről nem maradtam le. Hogy mi a helyzet a hitemmel? Mennyi mindent próbáltam már ki Istennel vagy nélküle? Hogy is fogalmazzak….sok mindent. Emlékszem, még évekkel ezelőtt egy gyülekezeti alkalom után, ahol az igeszolgálatot egy olyan személy végezte, aki nem keresztényként született, hanem később tért meg, azt kértem imában Istentől, hogy szeretném én is átélni a megtérést. Keresztény szülők gyermekeként, ahogy mondani szokták, már az anyatejjel is a hitet szívtam magamba és dir

Érzelmek viharában

Kép
"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." Jakab apostol levele 1. fejezet 12. veres Tudod, hogy nagyon sokszor érzelmi manipulációnak esünk áldozatul? Nem véletlenül mondja Jakab apostol, hogy boldog az, aki a kísértésben kitart, azaz nem enged a kísértésnek. A kísértés, vagyis a rosszra csábítás érzelmi szempontból azzal a logikával működik, hogy most azonnal tedd meg, elégítsd ki a vágyad, mert csak akkor lehetsz boldog. Ha pedig nem engedsz a nyomásnak, akkor örökre boldogtalan leszel..., (de minimum éhen halsz). Ott és akkor ezek az érzések nagyon valóságosak és intenzívek. Szokták mondani: érzésekkel nem vitatkozunk. Magam is úgy gondolom, hogy nagyon fontos tudatosítani és tiszteletben tartani az érzéseket, ám érdemes – minden esetben – egy kicsit eltávolodni és messzebbről, más nézőpontból is meglátni őket és a helyzetet. Önmagában az érzéseink elnyomása csak azt

Nem vagy egyedül

Kép
„De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” Ézsaiás könyve 43.fejezet 1-3. veres Ahogy elolvastam ezt az igét, az egyik kedvenc filmem A Gyűrűk Ura trilógia egy jelenete jutott az eszembe. Az utolsó részben van, Gondor ostrománál. A város, ha nem jön segítség, elveszik, egyre beljebb vonulnak a védők, az ellenség pedig nyomul előre, szintről szintre, egyre feljebb. A következő kaput védik Gondor katonái, Szauron serege pedig egy irdatlan méretű, lángoló faltörő „kost” hoz a művelethez. A kapu megrendül, a 3-4. ütésre pedig teljesen megadja magát. Gandalf mindeközben próbál reményt önteni a rettegő várvédőkbe, és kitartásra hívja őket: „Gondor katonái vagytok! Mindegy, mi jön be azon a ka