Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 6, 2011

Mindennapi füstölgés...

Kép
„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” 1Kor 6:12 Arra ébredt, hogy köhög kegyetlenül. Valahol mélyen, belül fuldoklott, alig kapott levegőt, de tudta – vagy legalábbis remélte-, hogy pár perc és elmúlik. Az újabb rohamok rázták a testét és úgy érezte, fáj a tüdeje. „Képtelenség” - gondolta. Majd előkereste a cigarettásdobozt. Minden mozdulata kész rituálé volt, amit évtizedek óta mindig ugyanúgy végzett el. Megnyomkodta a dobozt, megütögette a tetejét, míg a felszakított oldalon meg nem jelent a filter. Kivette a szálat, egy darabig csak morzsolgatta a kezében. Ez a mozdulat volt a legmegnyugtatóbb dolog, amit mostanában tett minden reggel. A konyhába már parázsló cigarettával ment, füstbe burkolódzva, hogy feltegye a kávét. Mélyen leszívta a következő slukkot, mintha friss levegőhöz jutna a szabadban. „Már megint rágyújtottál!” – korholta a felesége. „Minden tiszta bűz lesz itt az átkozott cigarettától! Mikor szoksz már le

A kísértés korlátai és a szabadulás

Kép
„Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.” 1Korintus 10:13. „Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok” (Rózsa Huba) „Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, ami minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatás érjen benneteket. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást.” (WBTC) Kísértés vagy próba? Mi a különbség? Az alábbi történetet az interneten találtam. Egyszer egy arab tevehajcsár, egy nagyon hideg éjszakán a sivatagban aludt a sátrában. Éjnek idején felébredt, és látta, hogy tevéje bedu

Meghallgatást ígér az Úr

Kép
"Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. " Jeremiás próféta könyve 29:12 Olyan Isten teremtette a világot és benne minket, Aki szeretne minden jóval állandóan ellátni. Ez valóra is vált volna, ha az ember nem választja a bűnt - ami szabadságnak látszott kívülről, de a rabszolgaság legrosszabb formája belülről. A bűn miatt Isten nem változott meg - Ő azóta is szeretne folyamatosan megajándékozni minden jóval. Mi emberek viszont megváltoztunk: egy torz szemüvegen keresztül nézünk Istenre. Ez a torzítás abban áll, hogy Istent olyannak tartjuk, Aki vagy nem hallgat meg, bármit teszünk, vagy azt gondoljuk, hogy valami nagyot kell produkálni a vágyott eredmény elérése érdekében. Pedig Istennek nem azért van szüksége az imákra, hogy megnézze, van-e bármi a befektetés oldalon, hogy a nyereség serpenyőbe odadobhasson valamit. Isten Maga is egy hatalmas küzdelem Egyik - bár a Leghatalmasabb és Legyőzhetetlen szereplője. Ebben a küzdelemb

A hitből fakadó kérés ereje

Kép
„És a mit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” (Máté evangéliuma 21. fejezet 22. vers) Sokan erre és az ehhez hasonló Igeversekre hivatkozva bizonygatják az Istenbe vetett bizalmuk megingását, mondván; Én annyit imádkoztam egy jobb munkahelyért, én úgy kértem Istent, hogy adjon nekem társat, én annyit könyörögtem, hogy a fiam, a lányom megtérjen. És hiába minden, az Isten nem adta meg. Talán nem is létezik. Másrészről rögtön jön a válasz: Biztos, hogy hittel kérted? Azért nem adta meg az Úr, mert nem könnyek között könyörögtél. Vagy, azért nem kaptad meg, amit kértél, mert nem vált volna javadra. És valóban fontos, hogy megfelelően értelmezzük ezt az ígéretet. Először is be kell látnunk, mi csupán azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Nem látjuk a dolgok mozgatóját, a szándékot. Például, én csak azt látom, hogy az az ember részegen tántorog az utcán, de nem látom miért került ebbe a helyzetbe. Én csak azt látom, hogy a feleségem ma ok nélkül kiabál velem, de ne

Szentlélek által....

Kép
„És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.” János 1,33 Képzeljük el, János ott áll a Jordán folyó közepén, körülbelül derekáig ér a víz. Emberek hosszú sorokban állnak a folyó partján, egyesével lépnek be a folyóba és János elé mennek. Ő minden embert teljesen alámerített a vízbe, bűneik bocsánatára. Egyszer megáll előtte Valaki és amikor János meglátta Őt a következőket mondta: Mát. 3,14 „Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám? Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.” Jézus szerint felnőtt korban alámeritkezéssel megkeresztelkedni - IGAZSÁG . Ő aki bűnt soha nem követett el bemutatta nekünk ezt, hogy mi is így cselekedjünk. Jézus nemcsak vízzel, hanem Szentlélekkel is keresztel. Akik elfogadják ezt tőle azoknak az embereknek életében megtermik a L

Az Isten Báránya

Kép
„Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!” János evangéliuma 1:29 Agnus Dei – Isten báránya. Ma már sokszor a zene, a kultúra, az irodalom és a kegyességi élet szavai ezek. Isten Bárányát senki sem kerülheti el. Találkozott vele Ádám és Éva az Éden kertjében, miután mezítelenségüket, szégyenüket, bűnüket fedezte el a megölt Bárány. Ábel is a Bárány vérében bízott, mikor Isten elé vitte áldozatát, amely kedves volt Isten szemében. Jóval később, mikor Izrael népe a szent sátorhoz, vagy a templomhoz ment naponta bárányok tömegeit mészárolták le. Még később komoly üzleti vállalkozássá nőtte ki magát az áldozati állatokkal való kereskedés, hiszen a messzi földről Jeruzsálembe zarándokló hívők inkább helyben vették meg amire szükségük volt. Amikor már-más semmit nem jelentett a zsidók számára a több évszázados áldozati rendszer, Keresztelő János a Jordán folyónál keresztelve Jézusra mutat, és azt mondja: „Íme, az Isten Bárá

A világ legvégén...

Kép
„A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem! Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen.” Zsoltárok könyve 61:3-4 Tudom, nehéz hetet hagytál magad mögött. Munka reggeltől majdnem másnap reggelig. Kihívások, próbák, keresztutak, megfelelések és csalódások, öröm és bánat, a menni akarás és a kimerültség határa. Megpróbált az élet, de még mindig itt vagy, még küzdesz az életben maradásért.  Lehet, hogy úgy érzed, a nehézségek a világ végére sodortak, távol az emberektől, mert úgysem ért meg senki. Mindenki csak a saját bölcsességét árasztja feléd, és senkinek nem jut eszébe, hogy neked egészen másra van szükséged: arra, hogy meghallgassanak, hogy együtt érezzenek, és néhány percre fogják be a szájukat.  A világ végén vagy, távol már Istentől is, mert nem érted, és talán nem is akarod megérteni, mire volt jó, amin keresztül mentél, vagy amiben épp benne vagy. Nem érted, hogy miért enged meg bizonyos dolgokat