Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 13, 2017

Lehetetlen?

Kép
"Van-e valami lehetetlen az ÚR számára?" 1Mózes 18,14 Könnyű lenne rámondani, hogy nincs, de a a valóság az, hogy ezt nem mindig hisszük el. Annak ellenére sem, hogy a Szentírás határozottan állítja Isten mindenhatóságát. Neki semmi sincs lehetetlen, Ő mindenre képes - valóban így van ez? Keresztény emberként hiszünk a Biblia csodáiban. Hisszük, hogy egy idős, élemedett korú házaspárnak, mint amilyen Ábrahám és Sára volt, Isten kegyelméből gyermeke született. Megvalósult a lehetetlen. Csak amikor mi, vagy szeretteink jutnak hasonlóan nehéz helyzetbe, akkor kételkedünk. Pedig ideje lenne saját utunkon is hittel járni. Táborból jövök, ott mesélt a vezető az édesapjáról. Szülei korán elváltak a férfi alkoholizmusa miatt és ő megtanulta gyűlölni őt, annak ellenére, hogy templomba-járóként mindig azt tanulta: "Tiszteld apádat és anyádat" . De hogy tiszteljen és szeressen valakit, aki elhagyta őt. Imádkozni kezdett azért, hogy legalább ne gyűlölje. Két

Amire még gondolni sem akarunk

Kép
Ahogy megszülettünk, menetelünk a halál felé. Szomorú megállapítás, de sajnos így van. Kaptunk pár évtizedet, nagyobbrészt rajtunk áll, mivel töltjük ki ezt az időt. Van egy keresztény karikatúra: Életed filmje így peregjen le? – címmel. Kilenc kis kép ábrázolja az életutat. -           Túl fiatal, hogy Istenre gondoljon -           Túl gondtalan, hogy Istenre gondoljon -           Túl öntudatos, hogy Istenre gondoljon -           Túl szerelmes, hogy Istenre gondoljon -           Túl elfoglalt, hogy Istenre gondoljon -           Túl fáradt, hogy Istenre gondoljon -           Túl sok gondja van, hogy Istenre gondoljon -           Túl idős, hogy Istenre gondoljon -           Már túl késő, hogy Istenre gondoljon Ma reggel ezt az Igét olvastam: „Az igaz elvész, és senki sem veszi ezt szívére, elvétetnek a kegyesek, és senki sem gondol bele, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Békességre jut, az ágyában nyugszik, aki egyenes úton jár.” Ézsaiás 57:1-2. Ne

Minőségi nyaralás Istennel

Kép
„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” Máté evangéliuma 6:33 „Kisgyerekes szülő nem nyaral, csak máshol vigyáz a gyerekeire” – fogalmazott pelenkáért rohanó barátom közös balatonlellei nyaralásunk során. Nos, azt kell mondanom, hogy ennél rosszabb a helyzet. Egy közös családi nyaralás rendkívüli módon föl tudja dobni a gyerekeimet. Minden programban részt akarnak venni, és mindenből a maximumot akarják kihozni. Amikor a vízben vagyunk, nem akarnak kijönni. Amikor már kijöttünk, nem akarnak átöltözni, hogy siessünk ebédelni.  Még csak félig ettem meg az ételt, mikor rángatni kezdenek, hogy menjünk már vizibiciklizni.  Tiltakoznak, ha délutáni csendes pihenőről van szó, este pedig alig lehet lelőni őket. Mindezt még csak-csak túl lehet élni, de ami a legnehezebben elviselhető, hogy ilyenkor gyerekeim a szokásosnál is korábban kelnek. Lányom már 6-kor elkezd matatni, de pár percig tiszteletben tartja, hogy szülei még

Hinni Istenben

Kép
"És Jézus felelvén monda nékik: Legyen hitetek Istenben."  (Márk evangéliuma 11. fejezet 22. vers) Ezzel a felhívással válaszolt Jézus Péternek, aki csodálkozva nézte azt az út mellett gyökerestül kiszáradt fügefát, melyet Ő, a Mester előző nap megátkozott, mivel nem talált rajta gyümölcsöt. Ez a terméketlen fügefa szimbolizálta azokat a farizeusokat, akik a kegyesség látszatával hivalkodva, bibliai tudásukat fitogtatva jobbnak tartották magukat másoknál. A külsőségek tekintetében - imádság, böjt, tizedfizetés, szombat - életük valóban tökéletesnek tűnt, de Jézus látta, hogy nem az Istenbe vetett hit, nem a belé vetett bizalom, hanem a magamutogatás, a hatalomvágy, mozgatta őket.  "Legyen hitetek Istenben" - mondja Jézus, úgy, hogy ma, a mi szívünket vizsgálja. S vajon talál-e hitet? Egyáltalán mi is valódi hit? "Az üdvösségre vezető hit, nem alkalmi hit, nem pusztán értelemmel való belátás, hanem amely a szív mélyén gyökerezik és személyes

A felkínált ajándék

Kép
„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!  Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat!  Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. ” Ézsaiás könyve 55. fejezet 1-3. verse Az Isten hűsége Izrael iránt nem változott. Ellenben Izrael hitetlenség miatt sokszor elhajlott az Úr mellől, úgyhogy határozott intésekkel kell figyelmeztetni szeretett népét arra, hogy Ő az Úr az egyedül egy igaz Isten. Első olvasásra úgy tűnhet, mintha egy piaci árusként szólalna fel Ézsaiás próféta a piactér kellős közepén úgy, mint a legaktuálisabb figyelmeztetésként, de természetesen nagy valószínűséggel nem a piacon, hanem egy istentiszteleti rendje keretein b

Aki hisz Jézusban

Kép
„Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” János evangéliuma 7:38 A sátoros ünnep zárta a vallási évet. Ez volt a legszebb, legörömtelibb alakalom a zsidó nép számára. Jeruzsálem utcáin lombsátrakban laktak. Az egy héten át tartó ünnepen igazi fesztivál hangulat volt. Jézus minden fontos vallási eseményen részt vett. Egyrészt mert megtartotta a vallási ünnepeket, másrészt ilyenkor mindig alkalma volt tömegeket megszólítani. A sátoros ünnepen visszaemlékeztek a pusztai vándorlásra, és Isten csodálatos szabadításaira.  „Hajnalhasadáskor felharsant a papok ezüst kürtjének hosszú, átható hangja. A válaszoló kürtök, s a lombsátrakban lakozó emberek üdvrivalgása visszhangzott hegyen-völgyön - köszöntötték az ünnepnapot. Azután a pap merített egy korsó vizet a Kidron patakjának folyóvizéből, magasra emelte, s a kürtök zengésének közepette felvitte a templom széles lépcsőin, lassú, kimért léptekkel követte a zene ritmusát, s közbe