Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 22, 2018

Mit tett érted Isten?

Kép
"Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten Ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik Őt és megtartják parancsolatait."  (5Mózes 7:9.) A mai napon gondolj arra, mit tett Isten érted eddig! Szerintem ahány ember, annyiféleképpen gondolkodik a Biblia Istenéről és ez így van jól, mert mindannyiunk Vele való kapcsolata személyes és egyedi. Az én tapasztalatom nem a tiéd és a tied nem az enyém, de ha összességében vizsgálnánk mindannyiunk tapasztalatát, sok hasonlóságra figyelhetnénk fel. Megfigyelhetnénk például azt, hogy Ő mindig állhatatosan újra és újra visszatért az életünkbe. Egyszerűen az isten-kérdést nagyon nehéz elhessegetni magunktól, mert folyton visszatér makacsul. Én például több alkalommal is megpróbáltam rövidre zárni. Legelőször egyetértettem azokkal, akik azt mondták: "Ez csak az öregeknek, a templomba járóknak való". Majd haraggal fakadtam ki: "Engem ez nem érdekel

Agrippa és Pál beszélgetése

Kép
„Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz: Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek! Pál pedig így válaszolt: Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nemcsak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül.” ( Apostolok Cselekedetei 26:27-29 ) Pál szónoklata, - melyben feltárta Agrippa király előtt megtérésének történetét, olyan hatással volt a zsidó származású királyra, hogy majdnem követte Pált a megtérés útján. Az apostol világosan érvelt a zsidók által jól ismert iratokból (Tóra, Próféták, Írások) és bemutatta a hallgatói számára, hogy zsidó rabbi lévén hogyan győződött meg Jézus a Krisztus Istenségéről, valamint arról, hogy Ő Messiás, egyszóval, hogyan lett kereszténnyé. Pál szavai szinte ellenállhatatlan késztetést ébresztettek Agrippában, akinek a gondolataiban minden bizonnyal összeállt a kép az ószövetségi írások összefüggéseinek megértése által, és nagyon köz

Ha késik is, bízz benne!

Kép
"Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.” ( Habakuk próféta könyve 2. fejezet, 3. vers ) Ismerős a következő szituáció? Munkába indulsz, és a 7:23-kor induló busszal szeretnél eljutni a munkahelyedhez legközelebbi buszmegállóba. Jól sikerült a reggeli készülődés, így már 7:17-kor a buszmegállóba érkezel. Körülötted mindenhol várakozó utasok nyomkodják a telefonjaikat. Egymás után érkeznek a járatok, melyek nem ugyanarra mennek, amerre te szeretnél, rajtuk hozzád hasonlóan ásítozó emberekkel. Te még egyszer megnézed a táblán, és igen, jól emlékeztél az indulás időpontjára. 7:19-kor még nem érkezett meg a te buszod, és kezdesz nyugtalankodni. 7:21-kor végül teljesen elveszíted a türelmed, és elkeseredve — lévén, hogy a buszod még mindig nem érkezett meg — otthagyod a buszmegállót, az utasokkal együtt. Ismerős az előbbi szituáció? Hát persze, hog

Magasztallak Uram!

Kép
„Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, örök tanácsaid hűség és igazság.” ( Ézsaiás könyve 25.fejezet 1 .vers) A magasztalás – ma már csak egy ódon hangzású, szinte megfoghatatlan, csupán az egyházi életben használt szó, melyet a legtöbben a dicséret és a hála szinonimájaként értelmeznek. Viszont a magasztalásnak fordított héber (rúm) ige valódi jelentése; magasra emelni, naggyá tenni, valakit másokhoz képest nagyobbnak tartani. De mit takar ez a gyakorlatban? Hogyan lehet Istent magasra emelni? Hogyan lehet Őt naggyá tenni? Istent magasztalni annyi, mint elismerem, hogy Ő felettem áll. „Uram, te vagy Istenem” – mondja Ézsaiás. Elismerem, hogy Ő az alkotó én pedig egy az Ő teremtményei közül. Istent magasztalni annyi, hogy a fel- és elismerés mellett ugyanakkor el is fogadom, hogy hol a helyem az Ő csodálatos teremtésében, azaz zúgolódás nélkül oda állok, oda megyek, azt teszem, amit Ő kér, amit Ő mond. Istent

A hit ellenállás a kételkedés útján

Kép
„Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” Zsoltárok könyve 119. fejezet 11. verse A hit ellenállás a kételkedés útján. Számos alkalommal alakítunk ki önvédelmi mechanizmusokat. Anna Freud (1895-1982) nyomán találkozunk a lélek igazi immunrendszerével (1936): védekező és elhárító mechanizmusok címmel. Érdekes, hogy a legalapvetőbb védekezési, hárítási módszer az, amivel minden nap valamennyien találkozunk, a tagadás. Ennek is két fajtája van. Az első állításban valaki tagadóan nyilatkozik egy megtörtént esetről, a második esetben azonban teljesen meg nem történtnek nyilvánít valaki egy megtörtént eseményt (A. Freud), mások azonban 22-23 tagadási fajtát is megkülönböztetnek, de mi most ezzel nem foglalkozunk. A hit azonban nem értelmezhető úgy, mint egy megtörtént eset tagadása, vagy egy meg nem történt esemény megtörtént tényként való kezelése. A hit ellenállás a kételkedés útján. „ A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok

Amikor elfogy az erőnk...

Kép
"Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra."   2 Korinthus 4.16 Tanúi voltunk annak, ahogyan beteljesedett az életében ez a bibliavers. Lassan, de folyamatosan fogyott az ereje, csendesen tűrte a szenvedést. Közben nem adta fel terveit, reménységét, és a betegágyban is másokra volt gondja... Igen, lehetséges ez ma is. Betegség, fájdalom közepette, sőt igazán ott élhető át ennek a valósága. Isten ereje az erőtlenségben válik láthatóvá (vö. 2Kor. 4.7 ). Ez nem a mi erőnkön vagy "ügyességünkön" múlik. Azon fordul meg minden, hogy mire tekintünk (vö. 2Kor. 4.18 ). Ez a lényege a hit gyakorlásának. Felnézni, átélni a bizalmat, és bizalomból cselekedni, engedelmeskedni.  Ne csüggedj tehát, hanem nézz fel a Megváltóra és Szabadítóra (vö. 2Pét. 1.3 )! Legyen áldott a napod!

Isten megőriz

Kép
„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” Zsoltárok könyve 23:4  Csepeg az infúzió. Egyik csepp a másik után. Nem tudod, mi van benne, csak a fehér köpenyesek. Vagy talán ők sem. Élet vagy halál? Segít vagy ront a helyzeten? És csak csepeg egyik csepp a másik után.  Talán már kezd sok lenni a megpróbáltatásból. Talán néha úgy érzed, ennyi elég volt. Máskor meg a remény tör utat szívedben, és tudod minden porcikáddal, neked még élned kell. Egyszer nagyon közel érzed Őt magadhoz, a másik nap pedig a miértek győznek.  Mára Isten egy különleges üzenetet tartogatott neked. Nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül a kétségeidben, a félelmedben, a kérdőjelekkel teli mindennapokban. Nem vagy egyedül a szenvedésben, a fájdalmakban, a betegségben. Ő elkísér minden élethelyzetben. Nem hagyja, hogy egyedül kelljen megküzdened a kihívásokkal. Ott van melletted a legkeményebb próbákban, még a halál árnyékának