Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 11, 2024

Világosság a sötétségben

Kép
Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsolt 119:105 Amikor kisgyermek voltam, hétvégéken és szünidőben gyakran aludtunk a mamámnál. Egy kis faluban lakott, az egyik szélső utca utolsó házában. A közvilágítás gyengébb volt akkoriban. Ha sötétben mentünk a járdán, nagyon kellett figyelni, hogy hova lépünk. Ennek ellenére, amikor lefekvésre került a sor, mindig leengedték a redőnyöket is, koppanásig, úgy, hogy a lyukacsok se látsszanak. Bent a szobában koromsötét volt. Elég érdekes játék volt kitalálni, ha vécére kellett menni éjszaka. Amikor felébredtem a sötétben, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Aztán óvatosan letettem a lábam a földre, megkerestem a papucsomat, belebújtam, és a lábamat a földön csúsztatva, a kezemmel magam előtt tapogatózva próbáltam megkeresni az ajtót. Elindultam, egy ütés a combomon: hopp, ez az asztal sarka volt; menjünk tovább. A kezemmel beleütöttem valamibe: ez a fotel támlája. Aztán a fejem koppant: ez a szekrény. Amikor nagy sokára megtaláltam

Hirdetni a legfontosabbat

Kép
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! Zsoltárok könyve 118:17 De milyen tetteket? A 118. Zsoltár az egyik, ha nem a leggyakrabban idézett zsoltár a Bibliánkban. Ha nem is teljes egészében, de egyik-másik versét, vagy azok részeit gyakran hallhatjuk viszont igehirdetésekben, vagy egyházi énekekben (pl. 24. vers ). Ami még ennél is érdekesebb, az az, hogy az Újszövetségben is sok helyen, sok mindenki szájából elhangzik a zsoltár egy-egy részlete, gondolj csak a 6. versre ( Róm. 8:31 ; Zsid. 13:6 ), vagy a 22-23. és a 25-26. versekre! Miért olyan hatásos ez a zsoltár, és miért idézzük több ezer éve újra, meg újra a szavait? A válasz már az első mondatban megtalálható: “Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” Sőt, nem is csak az első – az első négy vers apró eltéréssel, de ugyanezt az igazságot írja le: Isten szeretete örökké tart. Erre emlékeztet bennünket minden egyes sora. Isten örökké tartó, változatlan szeretettel szeret téged, ami nem függ kör

Örök szeretet

Kép
„ Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” Jeremiás könyve 31. fejezet 3. vers Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, Mint egymástól itt a földi szivek! A Sziriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát, S köztünk a roppant, jeges űr lakik! Így szól Tóth Árpád Lélektől lélekig című, költeményének két utolsó versszaka. S mily örökérvényű igazság, amit megfogalmaz, hogy az egymástól való eltávolodásunk mértékét nem lehet sem méterben sem fényévben kifejezni. Itt, a mi lakótelepünkön is több tízezren vagyunk összezsúfolva, csak egy pár centis, minden hangot átengedő panelfal választ el egymástól, s mégsem tudunk egymásról semmit. S ha egymástól így eltávolodtunk, milyen messze kerültünk a mi Teremtőnktől? Hol van az Éden kertje? Hova lett az istenképűsé

Életed próbája

Kép
„ Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. ” Zsidókhoz írt levél 11.fejezet 6.vers Nagyra értékelem azokat az embereket, akik mernek kockázatot vállalni és befektetéseket indítanak. Legyen szó lakásról, egy cégről vagy egy pénzügyi befektetési alap elindításáról, szinte biztos, hogy a kockázat és a nyereség benne van a levegőben és éppen ezért fontos, hogy a befektetés kellő körültekintéssel és hozzáértéssel történjen. Úgy érzem, hogy az ilyen típusú befektetéshez kevés vagyok, így inkább más irányba haladok… Kevésbé kézzel fogható és látható az a befektetés, amiről most írni szeretnék. Talán neveltetésemből fakad, hogy számomra fontosak az érzések. Néha túlságosan is előtérbe helyezem őket és hajlamos vagyok intenzíven megélni a legtöbbet. Szeretem, ha szeretnek és szeretek szeretni. Fontos számomra, hogy legyenek biztos pontok az életemben és ezek a pontok a nehezebb napja

Jól haragszol?

Kép
„Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik.” Prédikátor 7.9 A harag önmagában nem jó, és nem rossz, hanem egy érzelmi reakció. Nagyon fontos szerepe van az életünkben, mert – jó esetben – arra késztet, hogy komolyan tegyünk a dolgok megváltoztatásáért. Kimondhatjuk azt is, hogy bizonyos esetekben egyenesen bűn, ha valaki nem haragszik. A harag hiánya adott esetben a féltő, felelősséget viselő szeretet hiányát jelzi. Elkeserítő, félelmetes erkölcsi, lelki állapot a közönyösség és érdektelenség! Mégis a szentírás következetesen óv attól, hogy hirtelen haragúak legyünk, akik a legapróbb bosszantó dologra is indulatosan, hevesen reagálnak. „Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen…” Prédikátor 7.9/a ,   „legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja” Jakab 1.19/b-20 . Ma már tudjuk, hogy konkrétan milyen hatással van a szervezetünk működésére, ha nagyon könnyen „f

Bárcsak

Kép
„Vezéreid megátalkodottak, tolvajok barátai. Mindegyik szereti a megvesztegetést, ajándékot hajhász. Az árvák igazát nem védik, az özvegy peres ügye nem kerül eléjük. Azért így szól az Úr, a Seregek Ura, Izráel Erőssége: Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen! Ellened fordítom kezemet, és kiolvasztom salakodat, mint a lúg, eltávolítok belőled minden ónt. Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek: Igaz város, hűséges város! Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által.” Ézsaiás könyve 1:23-27 Zaklatott időket élt Júda népe. Kívülről ellenséges hatalmak fenyegették, belülről pedig önmagát tette tönkre a társadalom. Isten világos törvényeken keresztül igyekezett segíteni népét, hogyan is éljen immár önálló nemzeti életet, hogyan váltsa tettekre a második nagy parancsolatot, miszerint „szeresd felebarátodat, mint magadat”. De az olló csak egyre jobban nyílt, a szegények mindinkább a társadalom