Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 7, 2012

Örülj a rossznak!

Kép
„Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér.” Jakab 1,2 Jól tudok pakolni. Amikor az autó csomagtartójába kell préselni a csomagokat, amikor a hűtő polcán kell mindennek helyet találni, ez a feladat az enyém. Tudom, hogy viszonylag kis helyre is sok minden elfér, csak a sorrend, a holmik formája a lényeg. De mennyi teher fér el az ember vállán? Amikor úgy érezzük, hogy a világ is összeesküdött ellnünk, amikor nagyon nehéz, vajon akkor is optimisták lehetünk? Ekkor is csak sorrend és a forma a lényeg? Sokszor előfordul, hogy csőstől jönnek a gondok, mintha sohasem akarna vége szakadni. Csak kapkodjuk a fejünket, mit is tegyünk. Aztán, amikor elfogy az erő, amikor beleroppanunk, jön a szokásos miért kérdése. E helyett azonban Isten igéje most örömre hív, nem összeomlásra. Valóban elég ez? Egyszerűen csak szemléletet, nézőpontot kell váltanunk és minden OK lesz? Jakab apostol, aki látta Jézus szenvedését és maga is sok próbán ment keresztül meg ak

Szeretet és parancsolat

Kép
„ A szeretet azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk: ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek.” 2János6. A szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. De sokszor hallottam már, hogy nem szabad törvényeskedőnek lennünk! Ez alatt sokan azt értik, hogy a szeretet a lényeg és nem a törvényhez való ragaszkodás. Itt meg azt olvasom Jánosnál – aki köztudottan a szeretetbe mártotta tollát – hogy a szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. Akkor most, hogy is van ez? Már rég rájöttem, hogy a kettő nemhogy nem zárja ki egymást, hanem elképzelhetetlen egymás nélkül. Mert mit jelent az Ő parancsai szerint élni? Meg-, ill. betartani Isten parancsait - nem igaz? Kinek szoktál szeretetből engedelmeskedni? „Drágám! Behoznád…? Kivinnéd…? Légy szíves…” A szerelmesektől, az ifjú házasoktól szoktam ezt hallani. A másik azonnal ugrik. „Igen drágám, persze, hogy behozom, leviszem…” Miért? Mert szereti. Nem te

Segítség

Kép
"Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké." Júdás levele 24-25 Sokszor elkel a segítség, mert egyedül nem boldogulunk. Hogyha igazán őszinték vagyunk, akkor elismerjük: mindig kell a segítség. Segítséggel jövünk a világra, segítséggel növünk fel, segítséggel tanulunk meg olvasni, segítenek dolgozni, segítenek gyógyulni, segítenek eltemetni. Amikor Derek Redmond nekiindult a 400 méteres futásnak, akkor hálás volt az edzőjének és másoknak aki idáig segítették. Arra készült, hogy érmet nyer, és semmiképp sem arra, hogy segítségre lesz szüksége, hogy célba érjen. 150 méternél viszont éles fájdalmat érzett, és összecsuklott: elszakadt egy ínszalag. Némi agónia után felállt, és botladozva, vánszorogva elindult a cél felé. Ekkor valaki mellé állt, átkarolta és a cél felé

Az idő közel van

Kép
„Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.” Jelenések könyve 22. fejezet 10. vers Egy üzletember fontos tárgyalásra utazott repülővel Európából az Egyesült Államokba. Mivel a gépe késett, beugrott egy taxiba és csak annyit mondott a sofőrnek: Hajtson, ahogy tud! A taxi csikorgó kerekekkel indult a reptérről. Már végigszáguldottak a fél városon, mikor emberünk felnézett és megkérdezte; Elnézést, tulajdonképpen hova megyünk? Azt nem tudom - válaszolt a taxis - de hogy gyorsan megyünk, az biztos. Hányszor vagyunk így mi is! Nem is tudjuk igazán, mit akarunk, nem gondolkodunk azon, minek mi lesz a következménye, csak azt tudjuk, mindent azonnal, gyorsan akarunk. Aztán, mikor a nagy rohanásba behúzza valami a féket, akkor eszmélünk fel, az egész rohanás hiábavaló volt. „Az idő közel” - írta az apostol immár lassan kétezer éve. De miért sürget János? Bizony, jogos a kérdés, miért nem azt írta; „Van még idő, úgy

Van miért örülnöd!

Kép
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!” Fil.4,4. Vannak emberek, akiket nem lehet kimozdítani lelki egyensúlyukból. Ahogy a közelükbe érsz, érzed a pozitív kisugárzásukat, ragyogásukat. Hallottam valakiről, akinek a szavajárása: „édesem, kedvesem, gyönyörűségem…” stb. Ha pedig valakiről valaki valami rosszat mond, Ő meg sem hallja! Nem hagyja, hogy bármi is elrontsa hangulatát! Tovább örömködik! Pál apostol is ilyen lehetett! Nem szegte kedvét, hogy éppen börtönben van igazságtalanul vagy, hogy emberi méltóságából próbálják kiforgatni. Bár fogságban volt, de nem a körülmények rabságában! Ezt a levelet is a börtönből írta… Sőt! Egy alkalommal, amikor az Isten csodálatos módon megnyilatkozott általuk, éppen Filippiben voltak munkatársával, Silással, amikor Krisztusért ismét börtönbe kerültek. Én is voltam már börtönben – de mindig kiengedtek néhány óra múlva… Tudom, milyen állapotok vannak odabent, de mindez meg sem közelíti azt, ami akkor lehetett! Mégis, azt olva

Jutalmazzon meg az Úr!

Kép
"Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izráelnek Istenétől, a kinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél." Rúth könyve 2:12 Mindenekelőtt javaslom, hogy olvasd el Ruth könyvét, ha még nem tetted volna eddig. Rúth és Boáz története a Megváltó történetének gyönyörű előképe. A "Kézikönyv a Bibliához" c. könyv a következő pár gondolatban így foglalja össze a könyvecske lényegét: „A legmegragadóbb vonása ennek az egyszerű és csodálatos történetnek Isten bensőséges gondoskodása, még a jelentéktelen ügyek intézésében. Ő az aki irányítja az egyszerű, hétköznapi emberek sorsát, és így a moábi lány új hite és anyósa iránti áldozatkész szeretete beleszövődik Isten megváltói tervébe. Mert Rut lesz Dávid dédanyja, és Dávid nemzetségéből származik majd a Messiás.” A mai igénk jókívánsága valóban bámulatos módon teljesedett. Ki gondolta volna, hogy egy ilyen "idegen", nem izraelita nő, bekerül Dávid felmen

Van remény!

Kép
„Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! - mondja a Seregek Ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja.” Malakiás könyve 3:1-2 Mint a Számkivetett című film hajótöröttje, úgy húzod nap-nap után te is életed striguláit. A múltad folyamatosan emészti jövődet, ismét egy küzdelmes szakaszon jutottál túl, és fogalmad sincs, mennyi van még hátra. Sorakoznak egymás után az áthúzott négyvonalak, és te csak lépsz néha keményen, néha megrendülve, de előre.  Van, hogy már nem mersz körbenézni magad körül, és szeretnéd azt hinni, hogy amit nem látsz, amiről nem veszel tudomást, az nem is létezik, de te is tudod jól, hogy a struccok nem élnek sokáig. Neked élned kell, tenned kell, lenned kell, és csak Isten tudja, meddig. De soha ne feledd, van remény.  Isten tud