Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 10, 2013

Én jobban tudom…

Kép
„ Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. ” Példabeszédek 26,12 „Ez az én életem. Azt teszek, amit én akarok és úgy, ahogy én akarom. Nekem ne mondja meg senki, hogy mit csináljak!” Ismerősek ezek a szavak? Kimondtad már valaha? Nem baj, ha igen. Mindannyian éreztük már és gondoltuk is mindezt. Főleg azért, mert a magunk urai akartunk lenni, vagy csak nem akartuk ugyanazokat a kudarcokat átélni, mint az előttünk járók. Így hát kialakítottuk a saját stílusunkat, filozófiánkat, életünket. Ki mennyit tanult, ki mennyit tapasztalt, ki milyen bölcsességre tett szert az életében, ahhoz képest működik is mindez többé-kevésbé. „Az okos ember a másik kárából is tanul, míg a buta a magáéból sem.” Ez is ismerős? Hát persze, szüleink bölcsessége ez, amivel megpróbáltak rávenni bennünket arra, hogy helyesen cselekedjünk. De valójában azt tanultuk meg belőle, hogy mérjük magunkat mindig másokhoz. Mert ha tanultunk azok

Ígéret - neked!

Kép
„Alkalmas időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, itt az alkalmas idő. Íme, itt az üdvösség napja!” 2Korintus 6:2.  Pál apostol ezt a mondatot Ézsaiás prófétától idézi. A szövegösszefüggésben ez így található: „Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek… Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek, és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert AZ terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, AZ vezeti őket forrásvizekhez.” (ÚjProt) Neked szól! És persze nekem! Meghallgat! Megsegít! Élelmet és forrásvizet ad! Terelget! Megkönyörül rajtad! Aztán végignézel magadon, és sorolod az ellenkezőjét: Kevés a fizetésem/nyugdíjam, beteges vagyok, családi problémáim vannak, adósságom van, nincs időm semmire, Bibliát is csak néha tudok olvasni, a gyerekeimmel is már ki tudja mikor ültem le beszélgetni, a férjemről/feleségemről nem is beszélve… és tudod folytatni a sor

Megfogadni a tanítást

Kép
"A bolond utálja az apai intést, de az okos elfogadja a dorgálást." Példabeszédek 15:5 Nem szeretjük, pedig a javunkra válik. Szabadulnánk tőle, bár nem tudunk nélküle élni. Messzebbre jutunk, ha elfogadjuk, amit az elődeink már előttünk megtapasztaltak.  A bölcs a más kárán is tud tanulni. Nem akkor vagy nagy, ha nincs szükséged tanácsra. Ha utálod, a Biblia a bolondok közé sorol be. Ha elfogadod, okosnak mond a Biblia. Kitől jön a hasznos intés?Istentől, a Bibliából, szülőktől, barátoktól, ellenségektől, idegentől, ismerőstől, rosszakaróktól vagy rajongóktól? A rajongóktól elfogadjuk, az ellenségtől nem, pedig nem biztos, hogy nem kellene. Isten szeretne megmenteni. A végső pusztulástól is és a mai napon a rossz döntésektől! Figyelj ma a jó tanácsokra, hogy okos legyél!  

Megéri?

Kép
„Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.” (Példabeszédek könyve 15. fejezet 16. vers) Tőlem már megkérdezték: Szilárd, mondd csak, miért legyek én adventista? Mert hát nem ehettek meg egy jó kis körömpörköltet, nem ihattok meg egy pohár bort. Szombaton nem dolgozhattok, és ha munkát is kaptok, emiatt egy csomó helyre sose juthattok be. Meg hát, ahogy ismerek egy-két adventistát, ti sem vagytok jobbak, mint mások. Nálatok is sikkasztások vannak, feketén dolgoztatnak; nem fizetik ki a munkások bérét; titokban paráználkodnak; nálatok is egyre több a válás… Ezek után miért legyek adventista? Megéri? Hát, pont ezért vagyok adventista. Mert látom, mennyi embert tesz tönkre az alkohol, a dohányzás, a drogok, az egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód. Mert csak így lehet bírni azt a rohanást, - mondják - jobb munkahely, több pénz, nagyobb ház, gyorsabb kocsi… De mire élveznék; testileg, lelkileg megnyomorodtak. Kapcsol

Jóság és gonoszság

Kép
Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt. (Példabeszédek 11:17) A mai bibliai tanács a másokhoz való viszonyulásunk következményeit fogalmazza meg. Aki másokhoz kegyetlen, aki másokat semmibe vesz, nemcsak embertársainak árt, hanem végső soron saját magának is. Aki pedig a szeretet embere, vagyis a szívében lévő szeretetet másokkal megosztani igyekszik, az nemcsak felebarátaival, hanem önmagával is jót tesz. Aki mást felüdít, maga is felüdül – ennek igazsága lesz igazzá a szeretet-osztó ember életében. Légy ilyen, és jót teszel sokaknak, köztük akaratlanul önmagadnak is!

Változatlan Urunk

Kép
„Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! ” Malakiás 3:6 Istennek vannak olyan tulajdonságai, melyek nélkül nem lenne Isten. Változatlansága is ide tartozik. Mit jelent ez, miért jó nekünk? Világunkban szinte minden folyamatosan változik, átalakul, megújul, vagy éppen megromlik. Felújítjuk környezetünket, megváltoztatjuk külsőnket, átalakíthatjuk akár a természet világát is. A legdrámaibb változások mégis az emberekben játszódnak. Könnyen lehet a legjobb barátból ellenség, vagy fordítva. Emberek, akik éveket, évtizedeket éltek együtt, egyszer csak másként éreznek, gondolkoznak, cselekszenek. Sokszor értetlenül állunk meg egy-egy válás, vagy megromlott kapcsolat híre hallatán, hogy mi történt, mi változott meg, hogy jutottak el idáig? Isten változhatatlanságát a kapcsolat oldaláról értékelhetjük Igazán. Nyilván fontos az is, hogy soha nem változik törvénye, akarata, terve velünk kapcsolatban. Istennél nem változnak a dolgok egyszerűen az idő m

Egyszer eljön az ideje...

Kép
„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.” Pál első levele a korinthusiakhoz 13:12 Kissé tétovázva helyet foglalsz az egyik kényelmes széken, és magad elé merengve hirtelen ráeszmélsz, hogy Isten ült le melléd. Kedves, bizalmat és nyugalmat árasztó tekintete találkozik a tiéddel, és tudod, most van itt a te időd, most jött el a várva várt pillanat, és Ő türelmesen várja kérdéseidet.  Az izgatottságtól szinte alig jutsz szóhoz. Most felszakadhat belőled az összes talány, most végre megtudhatod, ki ölte meg Kennedyt, mi a pí utolsó számjegye, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, hol volt Attila sírja, de neked csak egyre van szükséged: Miért? Ő kezébe fogja kezedet, mélyen a szemedbe néz, letöröl egy kósza könnycseppet arcodról, és feltárja előtted életed titkait. Hangja kellemes, és szinte érzed, ahogy értelmed tágul az eddig rejtve maradt információ