Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 16, 2017

Miért csüggednél?

Kép
"Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!" Zsoltár 43,5 Volt már, hogy erőt vett rajtad a csüggedés, hogy azt érezted: vége a világnak? A belsőd háborgott a sok igazságtalanság miatt, ami téged ért és ami ellen nem tehettél már semmit? Ugye ismerős érzés ez, a depresszió előszobája. Mi jelenti ilyenkor a kiutat? A szerző, aki a zsoltárt írta minden valószínűség szerint egy fogoly volt. Azok közül való, akiket Kr.e. 587-ben, a templom elpusztítása után Nabukodonozor király elhurcoltatott Babilonba. Lehetséges, hogy Lévita volt, egy Korah fiai közül, aki az ostrom előtt maga is szolgált a zenészek között, sőt több zsoltárt is szerzett. (Egészen biztos, hogy a 42. zsoltárnak is ő a szerzője, hisz ott is szerepel ez a kijelentés két versben is.) Teljesen érthető, hogy a fájdalmát dalban fejezi ki Istene felé. Számára ez az imádság, ez az istentisztelet, ami után kesereg is, amit igazságta

Aki mást felüdít, az maga is felüdül

Kép
Volt négy barát. Rengeteg közös élményük volt már. Szerettek másokon segíteni. Megtudták, hogy azon a napon Jézus az ő városukba érkezik. Sőt, már meg is érkezett. A szemfülesek bementek vele a házba, és köréje ültek. Jézus tanított. A hallgatók meg csak jöttek és jöttek. Már nem fértek el a házban. Az ajtón kívül álltak, illetve hallgatták az ablakon keresztül tanításait. A négy barát is elindult. De előbb még tettek egy kanyart. Ismerték azt az embert, aki bénán, tehetetlenül, nyomorék betegen fekszik egy gyékényszőnyegen. Elmentek hozzá. Felnyalábolták, és elindultak a ház felé. Már messziről látták a tömeget. Letették a földre a bénát, aztán körbejárták a házat. Hogyan lehetne ide bejutni? Hogyan lehetne Jézus közelébe férkőzni? A ház hátsó falánál lépcső vezetett a lapos tetőre. Ott fenn a tetőn szoktak különféle dolgokat szárítani a ház lakói. Barátaink felmentek. Körülnéztek. Mi lenne, ha? És felragyogott a szemük. Óvatosan újra felnyalábolták betegüket, és nagy nehezen

Nincs félelem a szeretetben

Kép
„Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” János első levele 4. fejezet 16-18. versek Valamikor réges-rég élt egy kötéltáncos, aki avval kereste a kenyerét, hogy városról városra járt, kifeszített a piactér fölött jó magasan egy kötelet, és azon mindenféle mutatvánnyal szórakoztatta az embereket. Bámulatos dolgokra volt képes. Könnyedén végigsétált a kötélen, ugrált rajta, cigánykereket hányt, vagy éppen szaltózott. Az emberek a piactéren csak álltak és tátott szájjal meredtek a kötéltáncosra, és persze minden merészebb mutatványa után vastapssal fejezték ki elismerésüket

Nem lesz többé halál

Kép
„Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?”   (Korinthusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 54-55. vers) A keresztény hit alapja: a feltámadás ténye. Nem véletlen, hogy Sátán épp ezen a téren – elmúlás, halál, örök élet, - okozza a legnagyobb zűrzavart. „Bizony, nem haltok meg” – szólt az Édenben, és szól ma is; nincs halál, a lélek örökké él, reinkarnálódunk egy másik testben, vagy egy más dimenzióban. S hitetése oly sikeres, hogy a magukat kereszténynek vallók is teljesen átitatódtak a pogány (egyiptomi, görög) elképzelésekkel, úgymint: ’felülről figyelnek minket’, ’lelke a tisztítótűzben van’, ’már a pokolra jutott’… S ha Pál megjelenne templomaikban és a test feltámadásáról kezdene beszélni, ők is azt mondanák, mint az athéniek: „némelyek gúnyolódtak; mások pedig mondának:

Aki keres Kincset talál

Kép
„Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól...” Példabeszédek könyve 8. fejezet 35. vers Eltelnek a napok az a hónapok az évek, és sokszor, azt sem tudjuk, hogy miért, élünk. Van, aki azért él, mert gyűjt egy autóra, házra, egyébre. Vannak az életben fontos dolgok és vannak még fontosabbak. Keresünk valamit, vagy valakit egy egész életen át, és sokan a halálos ágyuk mellett jönnek rá, hogy miért is kellett volna élniük. Egy biztos, hogy amikor elérkezik a vég, ki tudja mikor is legyen is az úgy kell éljünk, hogy ne legyen bennünk üresség, amikor az Úr magához szólít. Még egy nap kellene! Ez a mondat gyakran elhangzik egy vizsga előtt, mert kellene még egy nap, hogy a megtanultakat át lehessen ismételni, vagy amikor egy hosszú hétvége után, a nagy pihenésben annyira elfáradunk, hogy a kellene még egy pihentető nap a munka előtt, vagy akkor, amikor közeleg a vég. Az időnk egyszer lejár, és hitem szerint, Jézus Krisztus a Földre jön ú

A legerősebb érv

Kép
"Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az oktalan emberek tudatlanságát." 1Péter 2,5 Amikor elolvastam ezt a bibliaverset, akkor egy idős, hívő házaspár jutott eszembe, akikkel egy bibliatáborban ismerkedtem meg. Szinte tapintható volt kettejük között a szeretetkapcsolat. Elmondták azonban azt is, hogy nem volt ez mindig így az életükben. Először a néni találkozott a Biblia tanításaival, s megszületett a szívében a vágy, hogy szeretne úgy élni, ahogyan azt megismerte. Azonban a bácsi hevesen ellenezte ezt, elutasított mindenféle vallást, vallásgyakorlatot. Annyira erős volt ez az elutasítás a részéről, hogy azt is megtiltotta, hogy felesége Bibliát tartson a háznál. Így kénytelen volt a néni a spejzban, a befőttek közé rejteni a Bibliáját, s titokban olvasni.  Bár nagyon fájt neki a férje elutasító magatartása, ő türelmes, és kedves volt a férjéhez. Szeretettel gondoskodott róla, akkor is szelíd maradt, amikor a férje veszekedett vele. Hosszú id

Szabad vagy!

Kép
„Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” János evangéliuma 8:34-36  Ünnep van ma. A legnagyobb. Ünnepe annak, hogy nem vagy többé szolga, hanem Isten gyermeke. Ünnepe annak, hogy a Mindenható nem az, akinek Sátán hazudta. Ünnepe a második esélynek.  Hát szabadulj meg a terheidtől! Nem kell őket tovább vinned. A feketebetűs dátumok, a rossz döntések, az összes őrültség, amit már ezerszer megbántál. Tedd le őket Isten előtt! Ő már régen megbocsátotta. Mindet.  Krisztus nem azért halt meg, hogy te napról napra újra ezeket görgesd magad előtt. Nem azért adta az életét, hogy "nekem már úgyis mindegy" alapon száguldj lefelé a lejtőn.  Krisztus meghalt, hogy te élhess. Igazán. Meghalt, hogy többé ne kötözzön meg téged a múltad, hanem kezdhess egy új életet Vele. Meghalt,