Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 2, 2011

Isten családjában

Kép
Óh, mely kitüntetés az a királyi család tagjának, a mennyei király gyermekeként lenni, a világmindenség Üdvözítőjének, ki a Királyok Királya, a halhatatlanságnak, az örökös valóságnak az örököse! Ez a mi előjogunk. Akarjuk a jutalmat? Akarunk-e az Úr csatáiban részt venni? Győzelmesen akarjuk-e a küzdelmet befejezni? Én erősen elhatároztam, hogy a mennybe kerüljek és azt kívánom, hogy ti is oda kerüljetek. Sose jöttem volna Californiából Európába, ha nem akartam volna nektek megmondani, hogy milyen drága a mi Üdvözítőnk és milyen drága Igazságunk van. A bibliátokat tanulmányozzátok, mert az Jézusról beszél nektek. Ha a bibliákat olvassátok, akkor Jézusban összehasonlíthatatlan szépséget fogtok találni. Meg fogjátok szerezni a Golgota emberét és minden lépésnél azt mondhatjátok a világnak, az Ő útjai gyönyörűségesek és minden ösvénye békesség. Krisztust tárjátok a világ elé. Megmutatjátok a világnak, hogy ti a halhatatlanság, reményével bírtok. Ti az élő vízből meríthettek. Tanítsátok g

Körbefog az Úr védelme

Kép
„Elöl és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.” Zsoltár 139:5. Jó reggelt! Isten ma a fenti gondolatokkal üdvözöl Téged. „Jó reggelt gyermekem! Elöl és hátul körbefogtalak szeretetemmel és fölötted tartom védelmemet, oltalmazó karomat!” Kell ennél több? Hol találsz a mai világban még egy helyet, vagy olyan személyt, aki folyamatosan óv, vigyáz rád, és fölötted tartja kezét? Mint egy esernyő! És ha mégis megázol? Annak nem az esernyő az oka. Ki lehet lépni alóla! Isten sem erőlteti rád. Tiszteli szabad akaratodat. De ha igényled – Ő ott van. Körbezár szeretetével. Milyen jól érzi magát a pici baba anyja védelmező karjai között! Mennyei Atyád ma rád vár – szeretne karjába zárni. Engedd el magad!

Szokatlan örömforrás

Kép
„Boldog ember az, akit te megfeddesz Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján,míg megásták a vermet a hitetlennek.” Zsoltárok könyve 94:12-13 Egy alkalommal fiatalokkal beszélgettünk arról, mi a boldogság, és arra kértük őket, próbálják meghatározni, mikor érezték magukat boldognak, illetve szerintük mi az igazi boldogság. Különböző meghatározások születtek. Mindegyikben volt egy közös vonás, éspedig az, hogy a boldogságot egy pozitív eseményhez, állapothoz vagy érzéshez kötötték. Ha ma reggel megállsz egy percre és elgondolkozol azon, mit jelent számodra a boldogság, valószínű hasonló eredményhez jutsz majd. Éppen ezért hangzik nagyon furcsán ez a zsoltár: boldog ember az, akit megfedd az Úr. Melyikünk az, aki örül a feddésnek? Még ha teljesen megalapozott is, ha tudjuk, hogy valóban rossz fát tettünk a tűzre, vagy éppen nagyon elvetettük a sulykot, és ha mi a másik helyében lennénk, ha kívülről szemlélnénk magunkat, mi is hason

Az Úr szavát hallgatni öröm

Kép
„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” (Jeremiás könyve 15. fejezet 16. vers) Sokszor elgondolkodtam azon, milyen felemelő lehetetett, ahogy az Örökkévaló megszólította a pátriárkákat, a prófétákat, az apostolokat. Milyen érzés tölthette el Noét, Ábrahámot, Jeremiást, Mátét, vagy Pál apostolt, amikor ’szólt az Úr’… Körülbelül másodikos lehettem a Teológiai Főiskolán, amikor egy szombati istentiszteleten megtapasztalhattam, hogy Isten szavát sokszor nem azért nem hallom, mert Ő nem szól, hanem mert nincs fülem hozzá. Ott, akkor egy nyugdíjas lelkipásztor prédikált János evangéliumának 3 fejezetéről. Mivel már túl voltam néhány homiletika órán, elkezdtem magamban kielemezni, hogy miként lehetne jobban hangsúlyozni a szavakat, imitálni mozdulatokkal a történeteket, stb. Ahogy így ültem és analizáltam a prédikációt, egyszer csak elszégyelltem magam, mert annyi minde

Újjászületés

Kép
„Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” Jn.3,3. „A szív természeténél fogva gonosz, és "ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki" (Jób 14:4). Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. "A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti" (Róm 8:7). "A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások" (Mt 15:19). A szív forrását kell megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a

Csak nyugalom!

Kép
"Légy csendben és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja.” (MBT ford.) „ Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ .” (Károli ford.) Zsoltárok könyve 37:7 Tehetném azt is, hogy most a csendesség áldásairól írok. Talán könnyebb is lenne. Jó lenne többet elcsendesedni az Úrral.De nem erről szól ez a zsoltár. Becstelen, gonosz, alattomos emberekről, akiknek a puszta léte is felébreszti a bennünk az igazságérzetet. Ha ráadásul ilyen emberek miatt szenvedünk, mi is azt kiáltjuk, mint a Jelenések könyvének igaz szentjei: „Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?” (Jelenések 6:10) A 7. vers így folytatja: „ Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig …” Amikor emberek akartak igazságot szolgáltatni, abból csak újabb indulat, gyűlölet,

Fuss Forrest, fuss!

Kép
"Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért." Pál levele a filippiekhez 3:13-14 Ismét végérvényesen magad mögött hagytál egy évet. Bár gondolatban még mindig 2010-zel számolsz, és nem áll rá a kezed a dupla egyesre az évszám végén. Könyvek köteteit lehetne megtölteni azzal, ami az elmúlt évben történt veled. Álmok és kudarcok; kezdetek és lezárások; születések és búcsúzások; újabbnál újabb kihívások és a megszokott szürkeség; felejthetetlen emlékek és radírozni való történetek; egészség és betegség; bánat, öröm és boldogság... Ez volt 2010. De már vége. Ma délelőtt még egyszer pillants vissza, rendezd el magadban a dolgokat, dobozolj, ha kell; tegyél minden érzést és gondolatot, várakozást és beteljesedést a helyére, és nézz szembe azzal, ami rád vár. Itt az ideje, hogy hátad mögöt