Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 8, 2022

Lego Isten kezében

Kép
“Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel.” Zsoltárok könyve 104:24 Amikor gyerek voltam, nagyon szerettem Lego-val játszani. Az volt a kedvencem.a legenda szerint két darabot nyomtak szüleim a kezembe, és ott ültem fél órát csendben, és játszottam. Ennek az lehetett az oka, mert elég jó fantáziám volt. Kitaláltam valamit, megterveztem, aztán megépítettem. Bármennyire is voltam kreatív, azért véges számú ötletem volt. Amikor Isten teremtett világát nézem, olyan érzés fog el, hogy lehetetlen lenne mindent megérteni belőle. Mintha egy végtelen számú kockából kirakott, végtelenül összetett tervet néznénk. Nem vagyok képes felfogni a töredékét sem annak a műnek, amit mi világnak hívunk. Mégis vonz, hogy egyre többet megismerjek belőle. Ahogy a teremtést kutatjuk, egyre jobban megismerjük annak Teremtőjét. Hogy a világunk működését vizsgáljuk, Isten ujjlenyomatát találjuk benne. Sokszor bonyolult, rémisztő, de gyönyörű és megnyugt

A figyelem középpontjában

Kép
 "…látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek." Korinthusbeliekhez írt levél 4. fejezet 9. vers Volt már olyan érzésed, hogy valaki néz téged, hogy titokban figyelnek? Hogy érezted magad akkor? Én egyszer már voltam börtönben. Igaz, hogy csak a látogatók számára nyitott részben, mert olyan valaki elé mentem, akit aznap engedtek ki. Amikor kimentünk a kapun, és mentünk a buszmegálló felé, az vettem észre, hogy állandóan forgolódott. A buszon is jobbra-balra nézelődött. Aztán amikor leszálltunk és mentünk a vonathoz, és amikor felszálltunk, ugyanezt csinálta. Megkérdeztem tőle, hogy miért teszi ezt, várt valakit? Azt mondta, hogy nem, csak azt nézi, hogy ki figyeli őt. Meg volt győződve róla, hogy valaki követi, és szemmel tartja. Az érzése jogos volt. Na nem úgy, ahogy ő feltételezte, de mégis figyelték. Pál apostol fent idézett szavai elsősorban az apostolokról szólnak, de nem csak rájuk igaz. A korai keresztényeket figyelték. Voltak, akik ellenség

A mágneses kölcsönhatás

Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Jakab levele 4:7-8 Jó voltál fizikából? Majdnem mindegy is, mert hűtőmágnesed biztosan van. Most tégy meg nekem valamit! Menj ki a hűtőhöz, vegyél le két mágnest (ott, ahol egy van, ott van kettő is). Tudod, mit? Vedd le az összeset! Fogd az egyik kezedbe a kedvencedet (óvatosan, le ne essen!) a másikba pedig vedd fel egyenként a többit! Próbáld meg a két hűtőmágnest hátával egymáshoz "tapasztani"! Ha a statisztikának igaza van, akkor az esetek ötven százalékában a kedvenc mágnesed kimondottan vonzónak fogja találni a másik mágnes hátsó felét, az esetek másik ötven százalékában pedig fizikailag taszítani fogják egymást. Ennek semmi köze a mágnesek külleméhez, egyszerűen ilyen ez a mágneses kölcsönhatás. Az egész attól függ, hogy a gyárban a mágnest mely

Isten bátorító üzenete

Kép
  „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.”  ( Jeremiás könyve 33. fejezet 3. vers ) Emlékszel még a fluimucil reklámban a kisfiúra, Ábelre, aki folyton azt kérdezte; De miért? Hogy idegesítő volt? Nem kérdés. Ugyanakkor, gondolj csak bele, hogy Istennek mennyit kell ugyanezt a kérdést hallgatni: De miért? Uram, ezt most miért engedted meg? Miért kellett ennek épp most és épp így történni? Miért kellett elvesztenem a szeretteimet? Miért? Miért? Miért? Jeremiás bátorító üzenete számomra ma az: „Kiálts hozzám” – azaz mennyei Atyánkat nem idegesítik, és nem fárasztják a miértek. Sőt, épp arra kér, hogy üljünk le minél többet mellé és mondjuk el neki, ha valami bánt, ha valami zavar, ha valamit nem értünk. „és megfelelek” - azaz Ő nemcsak meghallgatja, mikor azt mondjuk: De miért? Hanem kész megválaszolni is ezeket a miérteket. Hogy hogyan? Van, hogy a természetet, a fizikai törvényszerűségeket figyelve, va

Mit jelent neked Isten?

Kép
„Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul.” Mózes első könyve 15.fejezet 6.vers Mit jelentek én Istennek és Ő mit jelent nekem? Vajon, ha megkérdezném az Urat, hogy hogyan definiálna engem, akkor mit válaszolna? És mit válaszolok én, ha megkérdezem saját magamtól, hogy kicsoda számomra Isten?! Nos az, hogy én mit jelentek Istennek az egész Biblia leírja. Talán az egyik legjelentőségteljesebb a Biblia aranyszövege, ami Jn3:16- ban van leírva: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ézsaiás pedig hasonlóképp bátorít, amikor azt írja, hogy „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” ( Ézsa.43:1 ) Kétség kívül Istennek a világot jelentjük, a kincset, amiért megérte meghalni és amiért megéri küzdeni. De vajon mi emberek, miként gondolkodunk Istenről? Vajon mi is azt érezzük, amit ő, hogy megéri küzdeni? Kétségkívül akkor tudunk valamiért igazán küzdeni, ha

Az ébredés hálája

Kép
"Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!" 103. Zsoltár 2. verse Mi volt az első gondolatod, amikor felébredtél ma reggel? Milyen érzések fogalmazódtak meg benned?  Érdemes rászoktatni magunkat arra, hogy minden reggel, miközben ébredezünk átgondoljuk, hogy mennyi jót tett velünk Isten. Gondoljuk át a szeretetét, aminek leghatalmasabb kinyilatkoztatása Krisztus áldozata! Gondoljuk át az élet ajándékát, a teremtett világ szépségét, de emlékezzünk vissza a személyes gondviselésére is! Ahogyan megtartott, megkeresett minket, ahogyan egyengeti az utunkat, és küzd értünk... Miközben ezt tesszük, megújul bennünk a hála, a szeretet és a ragaszkodás. Felbátorodunk, hogy a ránk váró feladatok és próbák között is van, akiben bízhatunk. Megtelik a lelkünk hálával és természetessé, de legalábbis könnyebbé válik annak a döntésnek meghozatala, hogy mindenben őt fogjuk követni. Milyen más így indítani a napot! Próbáld ki te is! Legyen áldott a napod!

Kiáltás

Kép
„Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. (Szela.) Siess, Uram, hallgass meg, mert odavan a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók! Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat!” Zsoltárok könyve 143:5-9 Ebben a zsoltárban, amiből most csak néhány verset idéztem, Dávid könyörög Isten szabadításáért. Azért, hogy a Mindenható lépjen közbe, és mentse meg az őt üldöző ellenségtől, akinek csak egy célja van, a pusztítás. Dávid érzi, hogy elérkezett a határaihoz, csak az igazságos Istenre számíthat, nincs más esély, nincs más lehetőség a megmenekülésre. Csak Benne bízhat, abban, Akivel annyi közös története van, amikre visszaemlékezve erőt tud meríteni belőlük. Isten soha nem h