Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 12, 2014

A kudarc után

Kép
„ Ő pedig ezt mondta nekik: "Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!" Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.” János 21:6 Jézus feltámadása után Péter javaslatára a tanítványok visszatértek a régi hálóhoz. Ott folytatták az életüket, ahol elh í vásuk előtt abbahagyták. Mintha nem is találkoztak volna az Úrral, mintha a három és fél év meg se történt volna. Nem hiszem, hogy elfelejtették mindazt, ami velük történt ez alatt az idő alatt, inkább nem akartak emlékezni rá. Túlságosan is fájdalmas volt, az átélt csalódás égette őket belülről ezért így védekeztek. De nem lehet meg nem történté tenni a múltat. Hiába voltak mesterei szakmájuknak, hiába volt a sokéves halászgyakorlat a kezükben, hiába volt az erőfeszítés egész éjjel az eredmény megint csak kudarc volt. Amikor a part felé hajóztak sült hal illata szált feléjük és a tűz mellett meglátták Jézust. Neki volt hala! Amikor megkérdezte tőlük, hogy fogtak-e valamit, nekik me

Hogyan lehet MINDENÉRT hálát adni?

Kép
Spafford egy gazdag Chicagói ügyvéd és ingatlan-befektető volt, keresztény családapa. 1871-ben egy tűzeset következtében szinte teljesen tönkrement a vállalkozása, mindene odaveszett. Nem sokkal ezután úgy döntött, családjával együtt áthajózik egy időre Európába, hogy ott segítsenek egy missziós munkában, amit eddig anyagilag támogatott. Azonban egy ügyintézés miatt neki maradnia kellett picit tovább, így a családját előre küldte a S.S. Ville Du Havre hajóval. Félúton egy ütközés miatt elsüllyedt a hajó, négy lánya megfulladt, egyedül felesége élte túl a katasztrófát. Egy táviratot küldött: "Megmenekültem... Egyedül."Ahogy Spafford elhajózott a roncsok mellett, született meg szívében ennek a himnusznak a szövege. Később három gyermekük született, egyedüli fiuk betegségben négy évesen elhunyt. A sok próba és nehézség ellenére nem veszítették el hitüket, végül a család Jeruzsálembe költözött, ahol megalapították az American Colony nevű segélyszervezetet és árvaházakat

Hit vagy cselekedet?

Kép
Hit vagy cselekedet? Mintegy 2000 éve próbálnak erre az egyszerűnek tűnő kérdésre választ adni nagy teológusok.  Pelagius, egy brit aszketikus szerzetes az 5. század elején például azt állította, hogy egyedül az számít, mit teszünk. Ha tetteink jók, üdvözülünk, ha rosszak elkárhozunk. Vele szállt vitába kortársa, az észak-afrikai püspök, Augustinus, aki szerint bármennyi jó cselekedetet hajtunk is végre, elkárhozunk, hacsak nem ajándékozott meg Isten bennünket a hittel.  Néhány évszázaddal később Petrus Abelardus, egy kalandos életű középkori szerzetes az üdvösséget egy kincshez hasonlítja, amelyet bárki megvásárolhat, ha kifizeti az árát. Úgy tudom kifizetni – véli Abelardus – ha kellő mennyiségű jó cselekedetet hajtok végre. Ez a fajta adok-veszek elv uralta az egész középkori teológiát.  Luther Márton volt, aki 500 évvel ez előtt Pál apostol Római levelét olvasva megállapította, hogy az üdvösséget Isten szeretetből adja annak, aki hisz. A 16. századi reformátort annyira fö

Jézus küldetése

Kép
„Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.”   (János evangéliuma 18. fejezet 37. vers) Jézus kihallgatása során alig néhány szót szólt Kajafás és a nagytanács előtt. Heródes palotájában néma maradt. Pilátussal azonban négyszemközt hosszabban elbeszélgetett. Ennek a beszélgetésnek a fő témája, hogy kicsoda Ő valójában és megállja-e a helyét a főpapi tanács vádja és ítélete, miszerint önmagát földi királynak kikiáltva Róma ellen vezeti Izraelt. Pilátus nem volt könnyű helyzetben. Hiszen, mint Róma képviselője hivatalból le kellett számoljon minden gyanús elemmel, aki felkelést szíthat. Ugyanakkor ott volt felesége álma, és ott állt előtte egy meghurcolt ember, akiből a megszokott mentegetőzés és szitokszavak helyett a szelídség és a szeretet áradt. Jézus kifejtet

Egészséges gondolkodás magunkról

Kép
A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Pál levele a Rómabeliekhez 12,3 A környezetünkben lévő emberek között, legyen szó, munkahelyről vagy lakókörnyezetről úgy látjuk, hogy egyesek fenn hordják az orrukat. Nagyon büszkék arra, amijük van, vagy amit elértek eddigi életük során, és elfelejtkeznek arról, hogy honnan jöttek. Szereti ezeket az embereket valaki? Esetleg a hasonszőrűek, de még ők is feljebbvalónál tartják magukat másokkal szemben. Ezt most így elmondtuk másokról (meg veregethetjük a magunk vállát), de ne legyünk álszentek. Mi is gondolkoztunk már azon, hogy különbnek vagyunk másoknál, többet érünk, mint mások (és most nem a jól ismert királyi többes mögé szerettem volna bebújni, én magam is voltam ilyen helyzetbe). De helyesen gondoljuk magunkat különbnek

Oltalmunk és erősségünk

Kép
„ Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és a hegyek omlanak a tenger mélyébe.”  Zsoltárok könyve 46:2-3 A zsoltárok könyve mindig is közel állt a szívemhez. Akárhányszor egy nehezebb, próbákkal teli életszakaszhoz érkeztem, úgy éreztem, a benne található ígéretek, átélt tapasztalatok vigasztalást adnak nekem. Akkor van igazán erejük ezeknek a szavaknak, ha bajban vagy, és valóban úgy érzed átcsptak fejed fölött a hullámok. Amikor nincs hova fordulnod, és gyenge vagy. Ha minden megy a megszokott kerékvágásban, ha nem történik semmi „eget rengető” dolog életünkben, talán ezek a szavak üresen csenghetnek, ám akkor, amikor „megindul a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe” , amikor remeg a talaj a lábunk alatt, akkor inunkba száll a bárotságunk, és félni kezdünk. Szinte nincs olyan ember, aki ne érezne félelemet ilyen helyzetben. Személy szerint csak kisebb földrengéseket éltem át,

A bőrszín ötven árnyalata

Kép
„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.” Pál levele a galatákhoz 3:26-29 Nem jó ez így. Isten teremtett egy csodálatos világot, mely minden ízében él. Nincs két egyforma pillangó vagy cserebogár, de még két egyforma vérszívó szúnyog sem. És kimondjuk, hogy ez így van rendjén. Amikor már közeleg a tél, a közösségi oldalakon egymás után láthatod a hópelyhek fényképét, egy-egy cikket, melyekben írnak arról, hogy nincs két egyforma belőlük, hatalmasra nagyított felvételeken láthatod a formák bonyolult variációit, és szemed-szád tátva marad, mert milyen gyönyörű.  Aztán lemerülsz szintén a világháló segítségével a tenger mélyére, és a lélegzeted is elaka