Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 17, 2017

Ítélet szeretettel

Kép
"hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára,..." Filippi 1,10 Mi emberek könnyen ítélkezünk. Persze nem mindenki és nem mindenkor, mert vannak kivételek és tanulunk a hibáinkból is. A mai leckénk is pontosan ebben szeretne segíteni nekünk. Pál elmondja, hogy óvatosnak kell lennünk, mert az ítélkezésünk, a döntéseink hatással vannak a jellemünkre és így a jövőnkre is. Azt már máskor is olvastuk, hogy a jó dolgok pozitívan, a rossz dolgok negatívan hatnak ránk, de itt most többről van szó. Arról, hogyan befolyásolja a jellemfejlődésünket az, hogy mit tartunk igaznak,  mit helyesnek, mit tisztának és mit nem. Sokan, főleg azok, akik keresztény háttérrel rendelkeznek, gyorsan rávágják, hogy ez egyszerű. Minden jó, amit Isten igéje annak mond és minden rossz, ami ebbe nem tartozik bele. A törvény, a tízparancsolat, az egyházi szabályok segítenek bennünket. Mai korunk embere azonban nem tudja elfogadni ezt az

Isten békessége

Kép
„Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl.” Filippi 4:7.   Egy szép ének jutott ma reggel eszembe: Ha Isten békéje lakja a szívemet, bár dúlhat vihar ellenem, Nagy hittel szívem zengi ez éneket: az Úrban, az Úrban jó nekem! Refr: Az Úrban jó nekem, Az Úrban, az Úrban jó nekem. Ha rámtör a Sátán és elém hálót vet, e szó ragyog rám fényesen: Már Jézus értem mindent elvégezett, vére megtisztított teljesen... Bűnöm terhét Jézus hordta, a Bárány, Nem hagyta azt rajt' lelkemen, Meghalt értem ott, ama kínkeresztfán. Őt dícséri hát ez énekem. Itt meg is hallgathatod: https://www.youtube.com/watch?v=wbIFFz7uPnE Rick Warren alábbi gondolatai nagyon jól kifejezik, mit akar mondani ez az Ige: A végső próba Isten hangjának felismerésében, hogy megkérdezed magadtól: „ Érzem Isten békességét ezzel kapcsolatban? ”  Ha azt gondolod, hogy Isten

Hernyók könyve

Kép
„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.” János első levele 3:2 Mikor hosszú útra indulunk, alig érünk ki a városból, gyerekeim gyorsan meg is kérdezik: – Mikor érünk már oda? Ilyenkor hangjátékokkal próbáljuk lekötni a figyelmüket. Az egyik Lambinusz, a hernyó . A történet szerint Lambinusz rátalál a Hernyók könyvé re, ami leírja, hogy hogyan lesz belőle pillangó. Lambinusz, akinek fajtársaihoz képest – saját szavaival élve – fejlett agytekervényei vannak, nem hisz a mesének, és maga akarja kézbe venni a dolgot. Először szú barátjával rágat magának két szárnyat. A megfelelő lukakba dugva lábát próbál elrepülni, de a fa túl nehéznek bizonyul, és lezuhan a levélről. Persze mindezért a szú a hibás, mert túl nehézre csinálta a szárnyakat. Aztán a pókhoz fordult, hátha ő könnyebb anyagból – a hálójáb

Aki Istentől van

Kép
„Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.” (János első levele 4. fejezet 6. vers) Mikor Jézus az Olajfák hegyén ülve, visszajövetelének jeleiről beszélt (háborúk, éhínség, földrengés, gyűlölet, üldözés), többször felhívta tanítványainak figyelmét arra, hogy: „hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Máté 24:24) S szinte egy időben az első gyülekezetek megalakulásával, ezek a hamis Krisztusok - akik kétségbe vonták Jézus Isten voltát, az apostolok tekintélyét, és legfőbb vágyuk, hogy ájtatoskodással minél több követőt szerezzenek maguknak (Apcsel.20:29-30) - már meg is jelentek. (1Ján.2:18-19) Jánost, többek között ezek leleplezése késztette levelének megírására: „Ezeket írtam néktek azok felől, a kik elhitetnek titeket.” (1Ján.2:26). Így h

Az igaz ember

Kép
„Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni. ” Példabeszédek könyve 29. fejezet 7. verse A társadalmi kapcsolataink egyre gyengébbek annak ellenére, hogy nemrég gratulált nekem a facebook, hogy ezernél is több barátom van már. Az emberek egymás iránt hidegek, mosolytalanok, bizalmatlanok, előítélet vezeti a mondanivalójukat és csak magukra gondolnak. Amikor a diákéveimet Budapesten töltöttem, eleinte nagyon megviselt a sok elesett ember látványa. Ezalatt nemcsak a hajléktalanokat értem. A szociális érzékenység mérő rendszerem az egeket karcolta, és minden szenvedő látványa engem is szenvedővé tett egy picit. És most tessék elítélni, de ahogy az egyetemre mentem minden reggel, az arcok ismerőssé váltak, és a szenvedésük sem okozott már olyan nagy terhet, oly annyira hogy teljesen immunissá váltam a látványukra, hangjukra, még a szagokra is. Tudom, most milyen kegyetlennek tűnök. De talán más is érzett már hasonlóan. Most hogy újabb v

Rugalmasság

Kép
"Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is. Minden helyzetben mindenhez hozzászoktam: jóllakáshoz és éhezéshez, bővelkedéshez és nélkülözéshez." Filippi 4.12 Mennyire vagy rugalmas? Milyen könnyen alkalmazkodsz a változó körülményekhez? Mennyire uralnak a vágyaid? Önzővé válsz-e, ha jól mennek a dolgaid?  Min múlik az, hogy az előbbi kérdésekre milyen választ tudunk adni? Miért tudott Pál nélkülözni és bővelkedni egyaránt?  Pál szívét rabul ejtette Krisztus szeretete - a meg nem érdemelt kegyelem, ezért gondolatai nem önmaga és körülményei körül forogtak, hanem egyetlen cél vezette: " ...semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról". (Csel. 20.24) "Megtérése napjától Pált egyetlen sóvárgó vágy lelkesítette: embertársainak segítségére akart lenni, hogy a Názáreti Jézusban fe

A betűk mögött lévő Isten

Kép
„Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” János evangéliuma 14:21  Szereted őt, és úgy ismered, mint senki más. Tudod, milyen tevékenységeket végez szívesen, mivel lehet az őrületbe kergetni, és mivel lehet örömet okozni neki. Ismered a félelmeit, a vágyait. Ismered azt a jó oldalát, amit talán nagyon kevesen, és jól tudod, milyen a legkevésbé jó oldala is. Ismered az embert, aki az arca mögött van.  Mellette döntöttél, ahogy ő is melletted. És megéltetek már sok kalandot együtt. Vannak dolgok, amiket olyan könnyű megtenni a másikért, amikkel olyan könnyű kimutatni, mit is jelent neked. Főleg, ha neked is van hozzá kedved. És vannak azok, amikért ki kell lépni a komfortzónából. Hiába tudja a fejed, hogy érte megéri… azért nem könnyű. És bár a mesék nem szólnak a hetedhét országra szóló lakodalom utáni élet kihívásairól, a szíved mélyé