Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 27, 2016

...és íme egy nagy sokaság...

Kép
"Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet." Jelenések 7,17 Mi lesz mindennek a vége? Zavarodott világunkból mintha eltűntek volna a keresztény értékek. Hol vannak az egymásnak örök hűséget fogadó férfiak és nők, akik elkötelezettek Isten Igéje mellett? Hol vannak a bátrak, akik mernek az erőszakra bosszú helyett szeretettel felelni, mert tudják, csak így változtathatják meg a világot? Mi lett a becsületes emberekkel, akiknek szent a másik vagyona, érdeke, élete is, nem csupán a sajátja? Hol vannak az Isten gyermekei? János egy nagy sokaságot lát a mennyben Isten trónja mellett. A kiválasztottak, a hűségesek, az engedelmesek, az alázatosak végül összegyűjtetnek és ott lesznek az Ő országában. Bár ma úgy tűnik ők a vesztesek, végül mégis győznek majd. A jelképek egyszerűek, mégis sokat mondanak: A Bárány van a trón közepén. - A leghatalmas

Krisztus örök országa

Kép
„A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok hallatszottak a mennyben, amelyek ezt mondták: A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az Ő Krisztusáé lett, aki örökkön örökké uralkodni fog.”  Jelenések könyve 11. rész 15. vers Jelen pillanatban a világunk feletti uralom Sátáné. Ő bitorolja ezt a földet már 6000 éve. Azonban Jézus, az Ő drága vérén megvásárolta, de még egy kis idő kell, hogy végérvényesen átvegye azt. Közben hatalmas események történtek. Ha elolvasod a többi angyal trombitálásával kapcsolatos eseményeket, végig követheted, mi történt az évszázadok alatt a történelemben, hogyan készíti el útját Isten annak, hogy Jézus visszavonhatatlanul átvegye az uralmat. A hetedik trombitaszó Isten országának felállítását jelenti be. Isten megítél minden embert. Mit tanulhatunk ebből a szakaszból? A birodalmak jönnek, és mennek, és sokszor győztesnek tűnnek, de a végső szó Istené. Érhet bennünket személy szerint is nehézség, támadás a gonosz emberek részéről, de ne

Az igazság hasogatása

Kép
„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” Pál második levele Timóteushoz 2:15 Ez a mondat visszacseng még a gyerekkoromból, amikor kezemmel valami irka-firkát készítve fél füllel a prédikációkra figyeltem. Jól emlékszem csodálkozásomon, mert nekem a „hasogatásról” egészen nem oda illő gondolataim támadtak. Hasogatni a nagypapámnál szoktunk, mikor ősszel behordjuk a fáskamrába a téli tüzelőt. Néha még nekem is megengedték, hogy megcélozzak egy-egy tuskót, és ha nem találtam mellé, akkor tomahawkos indiánnak képzeltem magam. Mi köze azonban a fa aprításának az „igazság beszédéhez”? Idővel rájöttem, hogy különös igemagyarázatomnak van némi alapja. Hiszen sokan saját „igazukat”, egyoldalúan válogatott bibliai idézetekkel megtűzdelve, úgy oda tudják vágni a másik fejének, hogy fület hasít, lelket aprít. Mindemellett Pál valami másra gondolhatott, mert a 14. versben azt írja Timót

Feltámadt!

Kép
„ Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt. ” (Lukács evangéliuma 24. fejezet, 6. vers) Évente rengeteg turista keresi fel, valami különös élményre vár v a Jeruzsálemben a Damaszkuszi kapuval szemben lévő Sírkertet. Majd bent a rendezett virágágyások, és elcsendesedésre kialakított helyeken kívül nem talál mást , mint egy egyszerű , két részre osztott sziklába vájt üreget. S mi van ebben az üregben, a sírban? Egy ókeresztény feliraton kívül, semmi. Sokan nem is értik, miért olyan különleges ez a puritán hely, és számukra sokkal megkapóbb a Via Dolorosa végén álló Szentsír-templom csillogása. S mi a nyitott, üres sír titka? Az, hogy Jézust nem lehet bezárni, konzerválni, majd elővenni, ha épp szükség van rá. Ő nem a csodalámpában lakó dzsinn, akivel kényünk-kedvünk szerint varázsolhatunk. Másrészt a csodát nem a sírban kell keresni, hanem szerte a világon, ahol a Feltámadt és Élő Megváltó ma is megszól

Ima a betegekért

Kép
„Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. ” Jakab levele 5. fejezet 14. verse Két nagyon fontos dologgal találkozunk ebben a versben. Az egyik az imádságnak az ereje, a másik pedig az olajnak a szerepe a gyógyításban. Kezdjük az imádságnak fontos és elengedhetetlen szükségességéről. Az ima a lélek ösztönszerű lélegzetvétele. De vajon mikor imádkozzunk? Ha baj van, igaz? Nem! Akkor is, amikor úgy érezzük, minden rendben van. Tehát, rendkívüli helyzetekben, szenvedésben, örömben egyaránt imádkozni kell. Az örömöt, az Istennek kell megköszönni, mert Tőle érkezik minden jó adomány és tökéletes ajándék. A szenvedésben is Istenhez kell fordulni, de nemcsak gyógyulásért kell imádkozni, hanem azért is, hogy adjon erűt a szenvedések elhordozásához és fordítsa azokat testi-lelki vonatkozásban a szenvedő javára. Ez a helyes magatartás a szenvedésben, nem Isten vádolása, vagy az egymás elleni sóhajto

Választani kell!

Kép
"Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok!  De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!" Józsué könyve 24:14-15 Most, mert nem tudhatod, hogy a holnap a tiéd-e. Sokan meghaltak már valamire várva, ami nem teljesedett be, de életük fontos döntését nem hozták meg. Ezért ne halogasd! Válaszd Istent igazán! Ne csak hírből ismerd, úgy, hogy mások beszélnek Róla és értően bólintasz rá, mert ismerős a téma! Legyen aktív választásod Isten! Ne csak elfogadd, hanem válaszd Őt! Nem szolgálhattok két Istennek egyszerre. Isten féltékeny Isten, nem engedi, hogy másoknak is szolgáljunk, ha Ő az Istenünk. E

Jézus vagy Barabás?

Kép
„Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom.” Zsoltárok könyve 119:30 A sír üres. Ez ünnepeljük ma. Ünnepeljük a győzelmet, Isten Fia győzelmét. Ami 2000 éve nagypénteken talán a legnagyobb, legkegyetlenebb vereségnek számított, az volt a világmindenség legdrágább győzelme, és ezt a vasárnapi üres sír pecsételte meg visszavonhatatlanul.  Húsvét reggelén az elmúlt napok, hetek vagy akár hónapok eseményeitől fásultan merengsz magad elé, és talán nem is tudod, mit kellene érezned, gondolnod itt és most. Mit is jelent ennyi év távlatából egy sziklafalba vájt mélyedés, ami történetesen üres? Mit is jelent, hogy Jézus Krisztus meghalt érted? Mit ad ez hozzá a mai napodhoz? Isten üzen neked, és ebben az igében is közelebb akar juttatni a megértéshez, ahhoz, hogy kicsit jobban felfogd a kereszt titkát, és megismerd azt, Aki ott függött rajta. Helyetted. Isten üzen: Ő meghalt és feltámadt, hogy te dönthess. Hogy legyen választási lehetőséged, és utad ne egyenesen