Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 25, 2011

Összefüggések

Kép
„Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” 2Kor 5,10 MERT – Ez a szó az ok okozati összefüggésre hívja fel a figyelmünket! Amikor egy olyan mondattal találkozunk, ami ezzel a szóval kezdődik, mindig figyelnünk kell a teljes szöveg jelentésére. NÉKÜNK MINDNYÁJUNKNAK – Többes szám első személy. Mi. Azt jelenti, hogy összetarozunk. A fel nem vázolt kritériumok alapján ebbe a MI-be beletartozik minden ember, ahogy ezt a szövegben szereplő ismétlés meg is erősíti. MEG KELL JELENNÜNK – Ami muszáj, az ritkán kedves. Kevesen szeretik a kötelező dolgokat. Mégis a kötelező feladatok visznek előre a célig. Ebben az esetben a megjelenés a kötelező. Amikor nem csak úgy elmegyünk valahová, hanem meg kell jelennünk, az sohasem egyszerű. Mert megjelenni tudni kell. Ha meg akarunk jelenni, nem mindegy hogyan megyünk oda, nem mindegy mit veszünk fel, nem mindegy, hogy mentá

Ami minden képzeletet felülmúl

Kép
„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.” 1Korintus 2:9-10. Nyolc évvel ezelőtt egy kedves barátunk meghívott minket, hogy töltsünk náluk pár hetet egy távoli földrészen. Ausztráliában. Gondolhatod, mennyire örültünk ennek a lehetőségnek. Bújtuk a könyveket, sok mindent elolvastunk erről az országról, az állatokról, tájakról. Augusztus 20-án indultunk. Hasonló forró nyár volt, mint az idei. Megérkeztünk. És hát pár percen belül rá kellett jönnünk, hogy bár rengeteget olvastunk erről de, távolról sem eleget. Minden úgy volt, mégis egészen másként. Például, tudtuk, hogy ott hosszú utak vannak – néha száz és száz km múlik el benzinkút vagy város nélkül – mégis, amikor beültünk az autóba, úgy nyomtam a féket!!! (Nem én vezettem – csak a padlót nyomtam) Ott

Hétköznapi csodák

Kép
" Ha egy nap gyermekeitek majd megkérdezik atyáikat, mit jelentenek ezek a kövek, ezt a magyarázatot adjátok gyermekeiteknek: Itt szárazon kelt át Izrael a Jordánon, mert az Úr, a ti Istenetek kiszárasztotta előttetek a Jordán vizét, míg át nem keltetek, ahogyan az Úr, a ti Istenetek a Sás-tengerrel tette: kiszárasztotta előttünk, míg át nem keltünk, hogy a föld népei megtudják, milyen hatalmas az Úr keze, s magatok is minden időben féljétek az Urat, a ti Isteneteket ." Józsué könyve 4:21-24 Emlékszel a mindennapi csodákra, amik csak úgy megtörténnek, és még csak nem is kéred? Vagy arra, amikor előtted is megnyílnak bezárt ajtók, és minden megváltozik? Ha valaha is érezted ilyenkor, hogy megmagyarázhatatlan, ami megtörtént, akkor az az Isten keze volt. Az, hogy élsz, ilyen szennyezett levegőben is az Isten műve. Hogy a gyenge immunrendszered ellenére is többször vagy egészséges mint beteg. Van valakid akinek megfoghatod a kezét. Isten csodája, az hogy egyedülállóként is

A szivárvány jele

Kép
„És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.” (Mózes első könyve 9. fejezet, 14-15. vers) Az özönvíz az emberiség történelmének egyik legdrámaibb pillanata volt. Egyes számítások szerint akkortájt körülbelül másfél-két milliárd ember élt a földön és közülük csupán nyolc lélek menekült meg. Az összes emberi törekvés, az épületek, az akkori gépezetek mind a víz martalékaivá váltak. Hegyek emelkedtek, völgyek keletkeztek, az addig egységes szárazföld részekre szakadt, gázok törtek elő, minden elpusztult. Noé és családja, mikor kijöttek a bárkából, oltárt építettek. Isten kegyelméből egy második esélyt kapott a bűnbe merült világ. Ígéretet tett és szövetséget kötött velük, hogy többé nem lesz vízözön. Ennek a szövetségnek a jele a szivárvány, melyre majd minden ember ma is rácso

Örök szövetség!

Kép
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ésa 55,3. Van valami ebben a posztmodern világban, ami örök? Divattá váltak az egyszer használatos dolgok. Már eleve úgy gyártják a különböző háztartási eszközöket, hogy egy idő után le kelljen cserélni. Mert, hogy miből élne az ipar, ha nem így lenne? Újabb és újabb autók jönnek ki a forgalomba és egy idő után azt érzi az ember, hogy váltani kell, mert már a régi elavulttá lett…Sajnos így van az egészséggel is. A gyógyszereket sem azért gyártják, hogy meggyógyuljunk, mert akkor nem lenne akkora biznisz a gyógyszergyártás. Tudtad, hogy a fegyvergyártás után a legnagyobb üzlet a világon! Elég, ha hozzászokik az ember, hogy függővé váljon, és ne tudjon létezni már nélküle! És hát így gondolkoznak sokan a házasságról is! Bár „örök” hűséget fogadtak az oltár előtt, mégis egy idő után ez lejár…. Isten ebben az

Isten ismerőinek bizalma

Kép
„ Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, URam, azokat, akik hozzád folyamodnak. ” Zsoltárok könyve 9:11 Jézus születése előtt az Úr angyala megjelent Józsefnek, és elmondta, hogy Mária fiút fog szülni, akit nevezzen el Jézusnak. Máté ezek után az Ézsiás könyvében található (7:14) prófécia beteljesedésére utal, ahol Immánuelnek nevezik Jézust, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Különleges kiváltság lehetett találkozni a testté lett Istennel. Valószínűleg sem József, sem Mária, sem a rokonok nem fogták fel igazán mi történik velük. A próféciák által megjövendölt Messiás ott volt közöttük – velük volt az Isten. Ha valaki megismerte Jézust, megismerte Istent. De mit jelentett régen Isten nevének ismerete? Istennek sok-sok neve ismeretes, melyek tulajdonságait, lényegét írják le. Ha ismerem Isten nevét, akkor közel vagyok hozzá, ismerem őt, és ennél fogva szolgálom őt. Amikor azzal kezdtem, hogy Jézus által „Velünk az Isten”, még nem mondtam el mindent. J

„Légy csendben, és várj az Úrra!”

Kép
„Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd! Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van. Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.” Példabeszédek könyve 3:31-35 Néha már nem tudod miből és honnan finanszírozd, amit muszáj. Nem a luxust, nem a plusz dolgokat, csak azt, amit kell. Ami kell a mindennapihoz, az élethez, a munkához. Miből? Tárod szét tanácstalanul kezed az ég felé, és közben óhatatlanul eszedbe jut a másik. A másik, aki talán nem a legbecsületesebb úton-módon szedi össze a több tízszeresét, mint te egy hónapban. A másik, aki ennek ellenére mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül a szemedbe mondja, hogy neked hogyan kéne beosztani, gazdálkodni, esetleg befektetni... Fáj az igazságtalanság. Fáj, hogy sokan kérkednek, lopnak, csalnak, hazudnak, és látszólag ők járnak