Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 20, 2011

Isten szeme mindent lát...

Kép
„Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2Krón 16,9 Sokan gondolják azt, hogy Isten szeme, ami mindent lát, haragvón tekint le a földre, keresve azt, ami hiba a mi világunkban. Mintha felülről nagyítóval nézné a mi életünket, hogy találjon valamit, ami miatt lesújthat ránk. Az élet pedig, igazolva ezt az elméletet, sokszor szenvedéssel, nehézséggel és nyomorúsággal teli. Amikor meg a Szentírást lapozza fel a kezdő bibliaolvasó, akkor sem talál látszólag mást. Isten kiűzi az Éden kertjéből Ádámot és Évát a tüzes pallosú angyallal a gyümölcs miatt;, de gyilkos fiuk, Káin „csak” egy bélyeget kap, élete azonban védve marad. Noé idejében Isten szinte az egész emberiséget elpusztítja, Bábel tornya építéséért pedig a szétszóratás a büntetés. Még a kiválasztott nép is csak úgy kap új hazát, hogy hosszú, több százévnyi várakozás után vállalva az ítéletvégrehajtó szerepét, ki kell(ene) irtania az előtte már ott élő népeket. A

A boldog ember

Kép
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik!” Zsoltárok 34:9. Érezd! A szívedben. Tapintsd meg! Halljad és lásd meg, hogy milyen jó az Úr. Nézz körül! Még mindig találkozhatsz édeni szépséggel a természetben. A színes falevelekben, a csodás hópelyhekben, a madárdalban. Érezd meg szívedben a hangot, amely alázatra, együttérzésre ösztönöz. Hogy sírni tudj mások panaszán. Hogy lehajolj a vergődőhöz. Hogy megígéred, hogy imádkozol érte – és nem felejted el! Boldog ember az, aki lát, aki hall, aki érez. És ó milyen boldogtalan, aki semmit nem lát meg, akinek nincs belső hallása, aki nem érez szánalmat. Eltipor, átgázol, mindenáron győzni akar – akár a másik eltiprásával. És te? Boldog az az ember, aki Őbenne bízik! Te – boldog vagy? No és kiben bízol?

Bizalom Istenben

Kép
"Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. " Zsoltárok könyve 37:4-5 A szívek kérését nem kell erőltetni - van belőle mindenkinek. Az Úrra hagyni az utunkat, azaz egész életünket, már nehezebb. Miért? Mert mi gyorsan szeretünk haladni. Egyre inkább egy olyan világban élünk, ahol a gyorsaság a menő, a türelmeseket lenézik - pedig az Úr a legtöbbször a türelmünkön keresztül vezet bennünket. Amikor Ábrahám beleegyezett felesége tanácsába és Hágártól lett gyermeke - nem hagyta Istenre, hanem a saját útját járta. Amikor vitte Izsákot feláldozni, akkor egyedül Istentől várhatott segítséget - és az Úr valóban munkálkodott: gondoskodott az áldozatra való bárányról. Jákób, amikor Isten Fia legyőzte őt birkózásban, letett minden okoskodást és Istenre bízta magát. Az az útja volt az egyetlen, ami az addigi életében mentes volt a csalástól. Sem csaló, sem megcsalatott nem volt akkor. A legjobb kezekben akkor van az életünk,

Az Üdvözítő

Kép
„És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Apostolok cselekedete 4. fejezet 12. vers) A hétvégén, egy közeledő előadássorozatra készülve egy mikrofonnal és egy kamerával a kézben jártuk az utcát. Megkérdeztünk találomra jó néhány járókelőt, hogy szerintük kiben lehet ma megbízni és, hogy a Bibliának az elvei mennyire megvalósíthatóak a mai viszonyok között. Az eredmény egyben meglepő és egyben elkeserítő volt. A válaszadók majdnem 99%-a azt mondta, ma nem lehet megbízni senkiben, sem szülőkben, sem testvérben, sem barátban, nemhogy valaki idegenben. A legtöbben azt mondták, csak saját magunkban bízhatunk. S a Biblia? Isten? A vélemények szerint ez ma annyira távoli és életszerűtlen. Talán, vannak egyesek, akik nagy nehézségek árán tudnak úgy élni, ahogy Isten mondja, de ők nem a többség. Ugyanakkor többen kifejezték ama vágyukat, hogy jó lenne nemcsak a pénz után futni, de ehhez több és biztos

Lottó ötös!

Kép
„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessek az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.”   János 14,13-14.   Tegnap hallottam, hogy valaki közel 2 milliárd forintot nyert a lottón. Ez nem a legnagyobb nyeremény a sorsolások történetében, de azért azt gondolom, hogy egy kis segítséget nyújtana a konyhapénzünkhöz még az egy százaléka is, nem? Sokan így képzelik el az Istennel való kapcsolatot is! Éppen erre az Igére alapozva felteszik a kérdést: hát akkor kérhetünk bármit Istentől? Jézus erre buzdít…. sőt! Ha megnyerném a lottó ötöst, amellett hogy a saját dolgaimra költeném, adnék a szegényeknek, jótékonysági szervezeteknek is, tehát mindenképpen jó helyre kerülne! Valóban, felmerülhet bennünk a gondolat, milyen jó lenne ez, de nem biztos, hogy a javunkat szolgálná! A pszichológusok szerint az esetek többségében negatív változások történnek azoknak az embereknek az életében, akik hirtelen

A változhatatlan Isten ígérete

Kép
" Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! " Malakiás 3:6 Istennek vannak olyan tulajdonságai, melyek nélkül nem lenne Isten. Változatlansága is ide tartozik. Mit jelent ez, miért jó nekünk? Világunkban szinte minden folyamatosan változik, átalakul, megújul, vagy éppen megromlik. Felújítjuk környezetünket, megváltoztatjuk külsőnket, átalakíthatjuk akár a természet világát is. A legdrámaiabb változások mégis az emberekben játszódnak. Könnyen lehet a legjobb barátból ellenség, vagy fordítva. Emberek, akik éveket, évtizedeket éltek együtt, egyszer csak másként éreznek, gondolkoznak, cselekszenek. Sokszor értetlenül állunk meg egy-egy válás, vagy megromlott kapcsolat híre hallatán, hogy mi történt, mi változott meg, hogy jutottak el idáig? Isten változhatatlanságát a kapcsolat oldaláról értékelhetjük Igazán. Nyílván fontos az is, hogy soha nem változik törvénye, akarata, terve velünk kapcsolatban. Istennél nem változnak a dolgok egyszerűen

Hol van a hősöm?

Kép
„Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” János első levele 5:4 Gondoltál valaha úgy magadra, Barátom, hogy győztes? Álmodtad már valaha is magadat a dobogó legfelső fokára? Voltál már valaha féltett reményeidben hős, és nem az utolsó, nem a vesztes vagy a szürke kisegér? A filmipar ontja magából a szuperhősökről szóló képregények feldolgozásait, és te tudod jól, sosem lesz belőled Batman, Ironman, Pókember, Superman, Captain Amerika vagy az X-men csapat tagja. Nem harapott meg semmilyen mutáns állat, nem jöttél más bolygóról, nem születtél hihetetlenül különleges képességekkel, és az anyagi háttered sincs meg ahhoz, hogy egy ilyen karriert finanszírozz. Ma reggel Isten mégis azt mondja neked, állhatsz a győztesek sorában! Győzhetsz a legnagyobb küzdelemben, ami valaha is folyt földön és égen, mert Hozzá tartozol! Hinned kell az egyetlen Hősben, aki valaha is megmentette a világot. Hinned kell Benne, aki megsze