Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 18, 2021

Megvallani Jézust

Kép
“Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt” Máté evangéliuma 10. fejezet 32-33. vers A vallás egy csúnya szó. Amikor valaki megtudja, hogy keresztény vagyok, akkor általában az első kérdés, hogy milyen vallású vagyok. Bevett válaszom nemes egyszerűséggel, hogy “keresztény”. A vallással kapcsolatban rengeteg negatív előítélet van, azért, mert az évszázadok során az emberek lépten nyomon lejáratták. Nem csak a kereszténységet, hanem magát a szót is. Az, hogy vallás, egyet jelent az inkvizícióval, az eretnekek elégetésével, a könyvégetéssel, a tudatlansággal, a mohósággal, és még lehetne sorolni hány száz egyéb hibával, amit nem felejtünk. Még jó, hogy Jézus sem felejt. Az általa használt “vallás” szó, nem ugyanaz amire mi szoktunk gondolni. Jézus az eredeti szép jelentést használja. Vallás, mint vallomás. Vallás, mint vállalni azt, akiben hisz

Semmi adrenalin?

Kép
"...és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek." Thesszalonikaiakhoz írt első levél 4. fejezet 11. verse Láttatok olyan filmet, amely egy dél-olasz család otthonában kezdődik? Hát elég pörgős indulás! Nem tudom, hogy a valóságban is így néz-e ki, vagy csak eltúlozzák a rendezők, de egy ilyen lakásban minden van, csak csend nincs. Óriási rendetlenség, négy-öt gyerek lármázik, fele a csilláron lóg, fele verekszik, az anya az erkélyről indulatosan kiabál be a lakás túlsó végébe a férjének, aki persze ugyanígy válaszol, közben a nagyi elégedetten kacag, mert mindez az ő boldog gyermekkorát idézi vissza: ez aztán az élet! Pezseg az adrenalin! De nem kell olasznak a lenni ahhoz, hogy ilyen zajosan éljünk, magyarként is sokan tudjuk teljesíteni ezt a szintet. Beállítottság, neveltetés és vérmérséklet kérdése. Persze tudatosan mindezen lehet változtatni… és pontosan ez az, am

Szeretet és erő

Kép
"Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye feddhetetlenné a szent életben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen."  Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 3:12-13 Összepakoltál már mindent? Nem kell messzire mennünk, a feleségemmel képesek vagyunk a legrövidebb kirándulásra is "túlcsomagolni". Biztos, tudod, milyen az. Az a tipikus "inkább ezt is bepakolom, mintsem hogy majd ott jöjjünk rá, hogy kellett volna..." Persze ez a mondat se véd meg bennünket attól, hogy a hegyen jusson eszünkbe, hogy valamit otthon hagytunk. Amikor hétvégére leruccanunk meglátogatni a családot, noha csak egyet alszunk ott, a két bőrönd mégis kötelező súlyt képez az autó csomagtartójában. (A túlcsomagolás az oka, hogy nagyobb autót vásároltunk annak idején. Még mindig könnyebb volt, mint megválto

Apa, segíts!

Kép
  „Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izráel Szentje teremtette ezt! Hozzátok ide ügyeteket, szól az Úr, adjátok elő erősségeiteket, így szól Jákób királya.”   ( Ézsaiás könyve 41. fejezet 20-21 . vers ) Apa ne segíts! Mondtam, nem kell segíteni! Egyedül is megtudom csinálni! Ezt ide, azt oda. Nem. Akkor fordítva. Így, sem jó. – aztán sok-sok hasztalan próbálkozás után – Apa! Gyere, segíts! Nem tudom összerakni! Azóta, eltelt jó pár év, és változott valami? Igen. Még önérzetesebb lettem, még nehezebben ismerem el, ha nem tudok egyedül megbirkózni valamivel, még nehezebben kérek segítséget, még több időt fecsérlek el felesleges próbálkozásokkal, még többször megyek fejjel a falnak. Pedig, ahogy anno egy-egy új játék összeszerelésekor édesapám türelmesen nézve vergődésemet, készen állt várva, hogy mikor kérek tőle segítséget, ugyanúgy van velünk a mennyei Atya is, aki megengedi, hogy az önfejű tékozló fiai saját

Az Úrban bízók ereje!

Kép
„Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.   Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézsaiás könyve 40.fejezet 28-31.vers „Fáradt vagy és nyom a bűnnek terhe, mondd el Jézusnak, mondd el Jézusnak!”. Nem, ez nem egy bibliavers, hanem egy ének szövege. Egy olyan éneké, amely arra bátorít, hogy bármi is nyomja a szíved, azt bátran mondd el Jézusnak. Őszintén szólva, engem nagyon szíven üt, ugyanakkor gondolkodásra sarkall mindaz, ami a világban történik. Nem kell messzire menjünk és láthatjuk, ahogy városok, falvak sodródnak az árral, emberek százainak változik meg az élete pillanatok alatt. A napokban Németországot, Belgiumot és Hollandiát sújtó áradások emberi

„uraktól nyüzsög a végtelenség”

Kép
„Ti engem így hívtok: Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.” János evangéliuma 13. fejezet 13-15. verse Amikor Jézus az utolsó vacsora során megmosta a tanítványok lábait, akkor talán a szavaknál is erőteljesebben állított szembe egymással két, az uralkodással kapcsolatos hozzáállást. Az egyik életszemlélet szerint az uralkodás feljogosít arra, hogy másokat leuraljak, a másik szerint viszont a hatalom a többiek szolgálatára kötelez. Sajnos teljesen általános az a jelenség, hogy akinek rangja van, vezető pozícióban van, vagy gazdagabb, mint az átlag, az felette áll a törvényeknek, többet engedhet meg magának, olyan előnyöket élvezhet, amit a többiek nem… Ritkábban találkozom azzal, hogy valaki úgy gondolkodik: „lehet, hogy ezt mások megengedhetik maguknak, de én nem, mert felelőss

Pál születése

Kép
„és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned.” Az apostolok cselekedetei 9:4-6 Gyűlöltem Őt, és mindenkit, aki a követőjének vallotta magát. Gyűlöltem, hogy felforgatja a világomat, hogy megint jött egy magamutogató, senkiházi, önjelölt Messiás, aki miatt majd ismét nekünk kell megtapasztalnunk Róma haragját. Teljes szívemből vártam a Megváltót, de nem akartam elfogadni, hogy Ő jött. Vártam, hogy rendet tegyen ebben a felfordult világban, vártam, hogy megváltsa a népemet, hogy Izrael nagysága helyreálljon, és özönljenek hozzánk a pogányok, mert érzik és látják, velünk az Isten. Vártam, hogy az idegen elnyomók végre felszedik sátorfájukat, elkotródnak a megszentelt földről, és vártam, hogy uralkodjon örökké az Ő országában. Ehelyett jött egy kétes származású názáreti