Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 1, 2019

Nem értékelt különleges napok

Kép
„(Jézus) Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta:  - Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották.” Lukács evangéliuma 10:23-24 Négyezer év reménysége vált valóra, amikor Jézus megszületett a Föld nevű, becsapott és lázadó bolygóra. Sokan ismerték az ígéretet, miszerint jön Valaki, Aki végleg a kígyó fejére tapos majd. Mivel az isteni kijelentés nem egy csomagban, hanem korszakról-korszakra, apránként, egy-egy mozzanatot megvilágítva érkezett a közelgő Szabadítóról, ezért a kijelentést ismerők mind mást képzeltek Róla.  A négyezer év alatt élt Isten népének tagjai közül sokan szerettek volna akkor élni, amikor végre megérkezik a Szabadító. Azt nem tudjuk, hogy a vágyódók milyennek képzelték a Szabadítót és hogy csalódottak lettek volna-e, ha látták volna az Igazit. Valószínűleg igen… A tanítványok 3 és fél

A mennyei feljegyzésről

Kép
"De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben."  Lukács 10:20 Jézus egy alkalommal elküldte maga előtt sok tanítványát olyan városokba és falvakba, ahová menni készült. Felkészítette őket a feladatra, megbízta őket, hogy hirdessék Isten országát, gyógyítsák a betegeket, és űzzék ki az embereket uraló ördögöket, és felruházta őket a feladat elvégzéséhez szükséges hatalommal.  Amikor a kiküldött tanítványok visszaérkeztek Krisztushoz, örömmel újságolták: Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre! (Lk 10:17) Hasonló örömöt éltek át, mint mi, amikor azt tesszük, amit Isten mond, és azt vesszük észre, hogy jé, a dolgok működnek. Mert amikor engedelmeskedni kezdünk Isten tanácsainak, melyeket mindannyian olvashatunk és megérthetünk a Bibliából, azt vesszük észre, hogy életünk kezd egyenesbe jönni. Helytelen életmódból fakadó betegségeink enyhülnek vagy elmúlnak, embe

Emberi harag és Isten igazsága

Kép
Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Jakab levele 1:19-20 Nem emlékszem már, hogy melyik vígjáték-sorozatban volt a jelenet, amikor a szereplők együtt ülnek a televízió előtt, és éppen egy szappanoperát néznek. Mindegyik szájtátva figyeli az eseményeket, amikor az egyikük felszólal “Ó, én már láttam ezt a részt! Ez az, amelyikben az egész konfliktus egy félreértésből indul!” Néha a legváratlanabb helyekről halljuk a legvelősebb bölcsességeket, és ez engem elgondolkodtatott: a sorozatokban megszoktuk már, hogy minden epizód konfliktusai egy-egy (általában buta és elkerülhető) félreértésből indulnak. Jót nevetünk rajta, mintha a való világ nem így működne… Hiszen a művészet csak az életet imitálja, így a TV-ben sem találnak fel semmi újat, legfeljebb felnagyítják a mindennapokat.  Jakab apostol fent idézett bölcsességét mint a bé

Jézus az út az igazság és az élet

Kép
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” ( János evangéliuma 14. fejezet 6. vers ) A labirintusok és az útvesztők rejtélye - piramisok, Minósz király mitologikus labirintusa, középkori katedrálisok padlózata, az északi népek pázsit-, vagy sövénylabirintusai, a modern számítógépes játékok útvesztője - életkortól és kultúrától függetlenül ősidők óta foglalkoztatja az embert.   Ide-oda tekergő útvonal, titkos átjárók, nehézségekkel és veszélyekkel teli folyosók, zsákutcák, önmagukba visszatérő ösvények, és csak egyetlen célhoz vezető út. Igen, az útvesztő maga az életünk és sokszor a hitünk szimbóluma. Amikor ebben a keszekusza életben bénultan bolyongunk, amikor megoldhatatlan problémák ejtenek foglyul, amikor rendre ugyanabba a csapdába esünk bele, amikor mindenütt csak fal van és nincs kiút. Bizony, Isten és közénk az Ördög hatalmas labirintust épített, utak szövevényes hálózatát, utakat, m

Amiért Jézus eljött

Kép
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” János evangéliuma 10:10 Néha nagyon nehezünkre esik elhinni azt, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk. Gyakran találkozunk azzal, hogy kérünk valamit Istentől, de ő nem adja meg azt. Ezért elkeseredhetünk és feltehetünk rossz kérdéseket neki pl.: „nem látod, hogy milyen helyzetben vagyok?” Pedig tényleg, ha jól belegondolunk, valóban azt feltételezzük, hogy aki a szemet teremtette, nem látná, hogy velünk mi történik?  Nagyon bíztató és megnyugvást adó gondolatot olvashatunk el a mai szövegben. Vannak olyan erők, akik arra törekednek, hogy belőlünk a legtöbb energiát és jóérzést elvegyék. Ők a tolvajok, de Isten biztosít arról, hogy neki nem áll szándékában tőlünk elvenni semmit. Sőt, teljes életet ígér számunkra.  „Ha hozzá fordítod szívedet, és felé terjeszted kezedet, ha álnokság tapad kezedhez, távolítsd el, ne engedd, hogy sátradban csalárdság lak

Dicsérjétek az Urat!

Kép
„Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!”  Zsolt. 147:1 „Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt!” (Zsolt. 22:24) Félni és dicsérni Istent azt jelenti, hogy helyesen ismerjük Őt. Dicsérjétek az Urat, „mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme” (Zsolt.106:1); „dicsérjétek, mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk” (Zsolt. 117:2); „dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!” (Zsolt. 150:2); „dicsérjétek, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből” (Jer. 20:13). Nem annyira ismereteink mennyiségétől, hanem inkább minőségétől függ, hogy igazán és helyesen ismerjük-e az Urat. Amikor meg tud szabadítani minket attól, hogy saját elképzeléseink és kívánságaink alapján alkossunk magunknak képet arról, hogy milyen Ő, amikor alázatra tud hívni minket, mert engedünk neki, és van lehetősége bevilágítani a szívünkbe, és megérintheti a fájdalmas területeinket, ítéletet mondhat a bű

Az én Fiam

Kép
„Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” Márk evangéliuma 1:9-11   A takarítás, rendrakás nem az erősségem. Nagyon szeretnék rendet a lakásban, de sosem jutok a dolgok végére, és sokszor fel is adom a szélmalomharcot. A gyerekeim sem szeretnek rendet rakni. De esténként, amikor a lakáson belül már nem lehet A-ból B-be fájdalom nélkül eljutni (értsd: folyamatosan rálépsz egy-egy nem plüssből készült játékra), akkor az én számból is elhangzik a kérés (vagy parancs), hogy pakolják össze a dolgaikat.  Egyik este többek között elől volt a fa építőkockákat tartalmazó, madzagon húzható kiskocsi, melyre fel van rajzolva mindegyik elem helye, és ha ebben a rendben pakolod fel rá a dolgokat, akkor mindegyik “kocka” felfér