Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 25, 2013

Nézz és láss!

Kép
„Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg.” Ézsaiás 51,6 Mit látsz, ha kinyitod a szemed? Tudtad, hogy a látást is tanuljuk és egyáltalán nem természetes képességünk, még akkor sem, ha van szemünk? Volt egyszer egy férfi, aki vakon született és nőtt fel, de felnőtt korában az orvosok megállapították, hogy helyre tudják hozni, hogy egészséges legyen. Életében először kinyílt előtte a lehetőség, hogy lásson. Igent mondott a műtétre, ami sikerült is. A családon kívül az orvosok is nagy izgalommal várták, hogy mi fog történni, amikor kinyitja a szemét. Ám, őt is és a várakozókat is csalódás érte. Semmi sem úgy történt, mint a mesékben! Amikor a fény áthatolt a már egészséges pupillákon a szeme tökéletesen működött, nézett, de mégsem látott. Az embereket fáknak hitte, nem tudta megé

Hogyan imádkozzunk?

Kép
„És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban, és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat! Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te Atyádhoz. Atyád ped ig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked.” Máté evangéliuma 6. rész. 5-6. vers. Lehet látványosan, lehet szórakozottan, nagy hangon és csendben, hosszan és röviden...  Az imáról már nagyon sok dolgot leírtak. Könyvek százai jelentek meg a „hogyan”-ról. Számomra ma reggel nagyon személyesen jelent meg ez a tanács. Azt üzeni Isten, hogy ne az emberek elismeréséért imádkozz. Ne azért, hogy látszólag alázatosan, fejedet mélyen a melledre hajtva – közben azt erősen döngetve – elmondjad, hogy te mennyit imádkoztál ezért vagy azért. Aztán mellkasodról felpillantva várod az elismerést, a hatást, a vállveregetést. „ Hát ez aztán az ima embere! Hogy micso

Törekvés a jóra

Kép
"A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene." Ámós 5:14-15 Olyan felesleges erről beszélni: jó legyél, ne rossz! Olyan banálisnak tűnik, olyan unalmas. Hát persze, hogy jónak kell lenni! Mégis a világtörténelem - még Isten népének történelme is - arról szól, hogy ebben a magától értetődő kérdésben az emberiség folyamatosan elbukott. Isten népének történelmét figyelve bálványimádást, hűtlenséget, becsapást, becstelenséget, magabízást, hanyagságot, erkölcstelenséget, engedetlenséget látunk. Istennek annyi minden miatt lehetne panaszt emelnie a népe ellen, hogy felsorolni is sok lenne, ezért a legtöbbször mindössze azért küld prófétákat a néphez, hogy legalább a bálványimádást hagyják abba. De nem sok eredménnyel, mert folyik tovább az ideg

Felszabadító bűnvallás

Kép
„Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.” (32. Zsoltár 3-5. vers) Forró nyár volt. Vakáció. Az önfeledt játékot az étkezésen kívül nem szakította félbe semmi. A tanévben elhanyagolt játékok hada elborította a szobát. Erőddé vált az asztal, a szék, a szekrény, melyért véres küzdelmet folytattak a plüssmacik, babák, kisautók, építőkockák, sőt még anyáék porcelánedényei is. Ám egy szép napon, pont ebből lett a baj. Mikor a kisautók és macik egyesült serege végső rohamra készült az üveges vitrint védelmező csészék és tányérok ellen, egy ügyetlen csupor megcsúszott az egyik bástyán és menthetetlen zuhant a padlóra, ahol apró darabokra tört. Jaj, Jancsi most mi lesz? Ha ez kiderül, nem lesz délután strandolás, és elmar

Jézus és az Atya

Kép
"Én és az Atya egy vagyunk." János evangéliuma 10,30 "Fájdalom töltötte be a mennyet, midőn tudatára jöttek, hogy az ember elveszett, hogy a világ, amit Isten teremtett, halandókkal lesz tele, kiknek fájdalom, nyomor, betegség és halál lesz sorsuk, és hogy a bűnösök számára nincs mentség. Ádám egész családjának meg kell halna. Ezután láttam a szeretetteljes Jézust, fájdalmas aggodalom kifejezésével arcán. Láttam csakhamar, amint az Atyát övező sugárzó fényhez közeledett. Kísérő angyalom így szólt: "Bensőséges megbeszélést folytat Atyjával". Mialatt Jézus az Atyával beszélgetett, az angyalok aggodalma a tetőpontra hágott. Három ízben zárta magába Jézust az Atyát övező fenséges fényár. Midőn harmadszor is visszatért az Atyától, mi is megpillanthattuk alakját. Arca nyugodt volt, minden aggodalomtól mentes és oly nyájasság és szelídség ömlött el rajta, melyet lehetetlen leírni. Majd tudatta az angyalok karával, hogy van mentség az elbukott ember számá

Semmi nem választhat el

Kép
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.” Rómabeliekhez írt levél 8:38-39 Pál apostol időnként nehezen érthetően fogalmaz. Mestere volt az akkori Írásoknak, törvények, zsidó hagyományoknak. Érvelései, levezetései logikusak, világosak. Ezt látjuk itt a Rómabeliekhez írt levél 7., 8. fejezetében is, amikor a hívő ember belső harcát írja le. Régi, bűnös természetünk állandóan elő akar törni, legyőzni jóra való törekvésünket, megakadályozni az Istennel való járást. Gondolatmenetének a végén úgy ír, mint egy zsoltáríró, akik igazán költői módon fogalmazzák meg Istennel szerzett, személyes tapasztalataiakat. A győzelem titka egyszerűen Krisztus győzelmének igénylése a bennünk élő Szentlélek által. Amikor megkeresztelkedünk, jelképesen egyé vál

A legnagyobb ajándék

Kép
„Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet.” Jób könyve 10:12 Életet adott neked, és már jóval azelőtt megálmodott veled valami különlegeset, mielőtt szüleid fejében elindult volna a vezérhangya. Életet adott neked, lehetőséget. Esélyt arra, hogy Ember legyél igazán.  Sokszor annyira borúsan látod a hétköznapokat, olyan reménytelennek a hivatást, amit végzel, kibírhatatlannak a rokonságot és kilátástalannak a jövőt, hogy elfeledkezel arról, nem a magad akaratából jöttél erre a világra. Isten akart téged, ahogy engem is és mindannyiunkat. Isten akarta, hogy megszüless, Ő adta az életet és duplán kifizette az árát, ezért felelősséggel tartozol neki.  Felelősséggel, hogy hogyan is éled meg a mindennapokat, mit veszel észre, és mennyit is adsz te magad bele. Felelősséggel azért, hogy meglátod-e a Gondviselés kezét, vagy mindent a véletlen művének, a szerencse forgásának ítélsz.  Hát döntsd el ma, hogy végre kinyitod igazán a szemed! Dönt