Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 5, 2015

Egyértelmű

Kép
„Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;” Ézsaiás 61,1 Vannak egyértelmű dolgok az életben: a szegénységgel együtt jár a szomorúság; ha a szívet megsebzik, az összetörhet; akik rabságban élnek, nem tehetik azt, amit szeretnének. Ebből következik, hogy a szegényeknek örömet jelentő tettekre, az összetört szívűeknek vigasztalásra, a foglyoknak szabadságra van a legnagyobb szükségük. Mindez nagyon egyértelmű, de a megoldás, na, az bonyolult, legalább is nekünk. Gondolj csak a devizahitelesek megsegítésére! Azokra, akiknek elárverezték a házát, akiket kitettek télvíz idején gyerekeikkel együtt az utcára. Csak arra gondolj, hogy most milyen bonyolult igazságot szolgáltatni úgy, hogy ez örömet jelentsen mindenki számára. Vagy gondolj arra, hogy mennyi ember van a világon, akit megbántottak, megalázta

Ígéret számodra

Kép
Ígéret számodra! „Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” János evangéliuma 12. rész 25-26. vers Micsoda ígéret ez a mai reggelen számodra! Ha Jézusnak adod életedet, ha szolgálatába állsz, akkor megígéri, hogy vele leszel egy örökkévalóságon át. S nemcsak vele leszel, hanem az Atya különleges szeretetével átölel, megbecsül. Mit adhat ennél többet ez a világ? Aki csak önmagával foglalkozik, önmagát szereti, önző módon csak magára gondol, az elveszíti örök életét. De aki háttérbe tudja tenni érdekeit, aki önzetlenül, a másikra figyel, aki számára a másik üdvössége élet-halál kérdés, az örök életet nyer. Nem fantasztikus ígéret ez? Még egy gondolat. Jézus fenti szavait a földbe vetett gabonamaggal kapcsolatban olvasod. Ha a magot elvetik, elhal a földben azért, hogy új nö

Békességre törekedni

Kép
„Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.” Zsidókhoz írt levél 12:14 1945-ben talán azt gondolta a világ, hogy soha többet nem kell faji diszkriminációról beszélni. Mindössze 3 évvel később azonban Dél-Afrikában hatalomra került egy olyan kormány, amely nyíltan vállalta szimpátiáját a náci ideológiával. A többségi feketék (az 1950-es években 70%) alsóbbrendűségét törvényben rögzítették. Feketék nem használhatták a tömegközlekedési eszközöket, nem használhatták a parkok padjait, sőt egyáltalán nem tartózkodhattak fehérek által lakott városrészben, kivéve, ha papírjaikkal igazolni tudták, hogy munkájukat végzik. Az apartheid rendőrség felének az volt a feladata, hogy az ország fekete lakosságát folyamatosan ellenőrizze, igazoltassa. Az erőszak bármilyen eszköze megengedhető volt. Fehér megverhetett feketét, de ha az visszaütött, börtönbüntetést kapott. A kegyetlen rendszer azonban az 1980-as évekre politikailag é

Tudod mit hoz a jövő?

Kép
„Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat” (Ézsaiás könyve 46. fejezet 9-10. vers) Gondolkodtál már azon, hogy milyen jó lenne, ha ismernénk a jövőt? Ha tudnánk mi fog történni velünk az adott napon, ha láthatnánk előre, hogy milyen próbákkal kell majd szembenézni, vagy, hogy milyen kísértésekkel fog az Ősellenség bepróbálkozni. Ó, bárcsak pontosan tudnánk előre, hogy szavainknak, és tetteinknek milyen következményei lesznek! Akkor biztos jobban meggondolnánk, mit mondjunk, vagy mit hallgassunk el, illetve mit tegyünk, vagy mit halasszunk későbbre. Vagy mégse változna semmi? Hiszen tudjuk pontosan mi fog történni ezzel a világgal. Azt is pontosan tudjuk, hogy nem a földi kincsek gyűjtögetése kell, hogy lekösse a figyelmünket. És azt is

Ragyogás

Kép
„Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet! ” Ézsaiás könyve 6. fejezet 3. verse Egyszer egy úgynevezett vakszobában voltam egy barlangtúra során. Egy adventista túravezetőnk volt, és egy nagyon tanulságos példát tárt elénk. A fejünkön fejlámpa volt. Egy szűk vájat után, amin hason kúszva kellett átjutni egy vakszobába értünk. Az volt a kérése a túravezetőnknek, hogy mindenki kapcsolja ki a lámpáját. Kissé nevetgélve vettük tudomásul az utasítást. Hirtelen olyan sötét lett, hogy semmit nem láttunk. Hang alapján akartunk tájékozódni kisebb nagyobb sikerrel. Vártunk a következő utasításra… Amíg várakoztunk, a szemünk próbálta megszokni a sötétséget, de nem sikerült. A következő utasítás csendre szólított fel mindenkit és arra kért bennünket, hogy mindenki kapcsolja fel a lámpáját. Örömmel tettünk eleget kérésének. Röviddel azután ismét arra kért bennünket, hogy kapcsoljuk ki a fényeket. Megtettük. A sz

Napról napra ügyesebb

Kép
„ Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté evangéliuma 5:48 Mit jelent a tökéletesség? Amint ezen az igén gondolkodtam, eszembe jutott egy két gyerekes családban történt eset. Nagymama jött látogatóba. Az egyik kislány, aki 6 év körül i lehetet, „ügyeskedni” próbált, talán épp azért, hogy a nagymamának kedvében járjon. Tejet szeretett volna önteni a pohárba, de nem sikerült, s a tejesdoboz tartalma a földön landolt. A nagymama látva a történteket ezt mondta: „Anyukád biztosan meg fog szídni ezért.” Erre a kislány így felelt: „Engem anya, ezért? Nem, ezért biztosan nem fog megszídni.” A kislány nem tiszteletlenségből felelt így, hanem azért, mert tudta, az ő édesanyja nem szídja meg esetleges ügyetlenségéért, nem fog rászólni és azt mondani mérgesen: „Te tökéletlen (hogy az igénkben szereplő szót használjuk)!, hanem segít neki eltakarítani a kiöntött tejet és arra biztatja, hogy máskor jobban figyeljen. Azok, akik

„Ne féljetek!”

Kép
„De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.” Márk evangéliuma 16:6 Van egy hely, melynek az üressége adja a legnagyobb boldogságot. Belépsz a szépen gondozott kertben egy kőbe vájt üregbe, és nincs ott semmi, és ez így van rendjén. Ide azért jöttél, hogy az ürességet lásd, és ez elvegye szíved kétségeit. Mert Jézus feltámadt a halottak közül, nincs díszes síremlék a kertben, nincs koporsó, nincsenek csontok, ereklyék. Csak a kőbe vájt űr kiáltja az ég felé a remény üzenetét.  Nem kell félned! Ma és holnap és azután sem kell félned, mert a Megváltó él! Ebbe a sírba tették, de lásd, üres, ezért már soha többé nem kell félned. Ha Őt keresed, ha húsvét reggelén él a vágy a szívedben, hogy találkozz Vele, nem kell félned, hogy vágyad beteljesületlen marad. Megtalálhatod Őt. A mai nap egy különleges lehetőség arra, hogy megállj a nagy rohanásban, és időt szánj a Vele való ka