Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2013

Új ég és új föld

Kép
Isten ígérete szerint azonban Új Eget és Új Földet várunk, ahol igazságosság fog uralkodni.   Péter apostol levele 3,13 „A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és   a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel - akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében -, a szent kötelék, amely összekapcsol "minden nemzetség"-et "mennyen és földön" (Ef 3:15) - mind hozzájárul a megváltottak boldogságához.     Ott a halhatatlan lények soha nem szűnő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a

Céltudatos élet

Kép
         „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” Péter első levele 1:16 Egy tíz éves kisfiú hegedűvel a kezében szomorúan nézi a kottát. Gyakorolni próbál, de semmi kedve hozzá. Olyan nehéznek tűnnek bizonyos ütemek. Közben tekintete az ablakra téved és barátait pillantja meg, ahogy a közeli sportpályán fociznak. De jó lenne neki is ott lenni, a labdát rúgni és önfeledten játszani! Miért kell neki gyakorolni? Szereti a szép zenét és a hegedű hangját is, de olyan fárasztó kigyakorolni ezeket a műveket. De jó lenne, ha csak ránézne a kottára és hiba nélkül le tudná játszani! Ahogy így tűnődik, egyszer csak egy angyal jelenik meg előtte. „Mi a gond?” – kérdezi. A fiú elpanaszolja neki bánatát. Az angyal meg válaszként egy képet tár fel előtte. A képen egy hatalmas koncerttermet lát, nagy zenekarral, amely épp egy hegedűversenyt játszik. Megdöbbenten veszi észre, hogy a szólista ő maga. A kép elhomályosodik, az angyal eltűnik, és a fiú egyedül marad a szobában. Gyakoro

Tarts ki!

Kép
„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” Péter első levele 5:8-9 Néhány nap, és temetheted jó mélyre 2013-at, vele pedig az összes rossz emléket, ha sikerül. Már csak egy szempillantásnyi idő, és ennek az évnek is vége, szívedben élhet a remény, hogy a következő jobb lesz, egy hajszállal boldogabb, és teljesül egy rég vágyott álmod. Talán.  Viszont a ma reggeli üzenet józanságra int. Zorán énekével élve „ne várd a májust, hiszen közelít a tél”. Légy éber, hiszen nem tudod, mit hoz a holnap. Az élet sokszor kegyetlen, és megpördít maga körül, amikor nem is várnád. Hoz olyan fordulatot, amit úgy érzel, te nem érdemeltél meg, és közben a színfalak mögött valaki a markába nevet. Vagy épp hangos hahotában tör ki, mert te csak Istent okolod a történtekért. Neki küldöd a hadüzenetet, mint egykor

Mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban!

Kép
Kolossé 3. fejezete alapján Kol 3:23-24. „És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;  Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok”. Ha megtapasztaltátok Isten megmentő szeretetét és megértettétek, hogy Jézus Krisztus halála által örök életetek van, egyszer és mindenkorra döntsétek el, hogy számotokra mindenkor és mindenben első az Isten! Tekintsétek úgy, hogy ennek a világnak és mindannak, ami abban van, meghaltatok. Így annak kísértései, csábítása nem érhet el benneteket. Mert mindennél többet ér az az új életünk, amely Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelekor lesz a miénk. Tudjátok, mivel régen ti is azokat cselekedtétek, hogy a bűn, a gonosz kívánságok és szenvedélyek bármilyen ismerősnek és jónak látszanak is előttünk, végül kiváltják az Isten haragját.   Ezért tekintsetek ezekre úgy, mint háborúban az ellenség fegyverére és stratégiájára, amit ti használni nem tudtok. A legfontosabb,

MINDENRE!

Kép
A napokban olvastam egy történetet egy hölgyről, aki egyszer hallott Jézus feltámadásáról, és ez olyan mélyen megérintette, hogy szinte nem tudott másról beszélni. Minden ismerősétől, barátjától, rokonától megkérdezte, hogy ismerik-e a húsvét történetét, és már mondta is, hogy mi az a történetben, ami őt rendkívül szíven ütötte. Olyan meggyőzően és szeretettel beszélt Jézus golgotai áldozatáról, határtalan szeretetéről, hogy mások szíve is megnyílt és kezdték más szemmel nézni a világot. A hölgy kapott egy levelet orvosától, hogy egy bizonyos napon jelenjen meg a rendelőjében. A hölgy elment, és a váróteremben, mivel várnia kellett, elkezdett beszélgetni a mellette ülőkkel kedvenc témájáról. Egyre többen hallgatták, volt, aki könnyes szemmel. Amikor rákerült volna a sor, az orvos azt mondta az asszisztensének, még ne hívjuk be, mert ő ott kint a betegek között egy másfajta terápiát alkalmaz. S amikor végül behívták, az orvos szomorúan közölte vele a hírt, hogy megtámadta szerv

Mennyei kincsek gyűjtése

Kép
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” Máté evangéliuma 6:19-21. Gyerekkoromban a családi bevásárlások egyetlen izgalmas dolga az volt (a játékosztályt leszámítva), ha bátyám és én a bevásárlókocsin gurulhattunk. Egy alkalommal azonban balul sült el a dolog. A parkolóban löktük magunkat, de nem fékeztünk időben, és nekicsapódtunk egy Trabant (akkoriban még volt ilyen autómárka) hátsó lámpájának. Édesapánk tekintete nem sok jót jósolt, így bátyámmal gyorsan ki akartuk vágni magunkat: – Most gyorsan tűnjünk el, mielőtt még visszaérne a Trabant gazdája! Evvel nyílván szüleink pénztárcáját akartuk tehermentesíteni, és büszkék is voltunk remek ötletünkre. Még most is emlékszem, mennyire megdöbbentem éde

A törvényben gyönyörködni

Kép
„Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.” (119. Zsoltár 92. vers) Nemrég volt az emberi jogok világnapja. A közszolgálati rádió tematikus adásában rövid riportot készítettek az utca emberét kérdezve, mennyire ismerjük jogainkat. A válaszadók pedig csak sorolták: élethez való jog, szabadsághoz való jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, valamint gazdasági, szociális és kulturális jogok, élelemhez, neveléshez és munkához való jog , stb. Ahogy hallgattam a felsorolást, feltűnt, hogy milyen szívesen és milyen fennhangon hangoztatták az emberi jogainkat. Viszont senki sem akadt, aki legalább félszóval odavetette volna; a jogok mellett nem ártana a kötelességekről is beszélni egyszer. Aztán elkezdtem keresgélni a neten, de hiába, mert olyat, hogy emberi szülői, házastársi, gyermeki, vagy társadalmi, netán gyülekezeti tagok kötelességének világnapját sehol sem találtam. Hát igen,

Jézus szólít - beszélgess Vele

Kép
 „Hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket, mondván: Hallgassatok az én szómra, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, és mind [csak] azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!” Jeremiás 7:23 Ma még rohanunk, vásárolunk, sütünk, főzünk, hogy estére mindennel kész legyünk, aztán nyugalom, békesség költözik körénk. A gyertyák fényénél a család összegyűl és megajándékozzuk egymást. Megtapasztaljuk azt, hogy adni öröm, és békesség tölti el a szívünket. Ilyenkor szinte tapintani lehet a szeretetet.  Most reggel határozzuk el, hogy az ünnepnapokon megállunk egy pillanatra és elgondolkodunk az életünk nagy kérdéseiről.  Ahhoz, hogy választ kapjunk, egyedül, csendben tegyük fel magunknak a kérdéseinket és Isten válaszolni fog: 1.       Azt csinálod, amit igazából szeretnél csinálni? 2.       Van olyan álmod, amit követhetsz? 3.       Hány ígéretet tettél életedben, és hányat teljesítettél belőlük? 4