Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 5, 2023

Örülj, mert…

Kép
  "Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották Istent." Lukács evangéliuma 24:50-53 Mindig van miért bosszankodni. Mindig lehet találni valamit, ami miatt rossz kedvünk lehet. Sokszor még Szent köntöst is húzunk rá. Most csukd be a szemed, és képzeld el a következőt: Reggel van. A harmat még meglátszik a növényeken, az ablak még kicsit párás. Három és fél éven keresztül folyamatosan sétáltál, beszélgettél, kalandokon mentél keresztül, láttál csodálatosabbnál csodálatosabb dolgokat.  Mindezt egy embernek köszönheted. Annak akitől nem is olyan rég búcsút kellett venned. Ott álltál a kivégzésén, és láttad életének elmúlását. Láttad ahogy a fájdalom átjárja, és sírtál együtt a barátaiddal, mert akire feltetted az életed már nincs. Haláltusájának vége, és fájdalommal t

Jézus és az... öröm?

Kép
"Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak." Lukács evangéliuma 10. fejezet, 21. vers Jézus úgy nőtt fel, mint bármelyik ember a világon. És attól a pillanattól kezdve, hogy képes volt felfogni, mi történik körülötte, látta, hogy milyen romlott az emberiség. Látta azt, amit mi is látunk, ha körülnézünk a világban. Hamar észrevette, hogy az emberek képesek mindenből presztízskérdést, versenyt csinálni. Ki az értékesebb? Akinek több pénze, szebb háza, esetleg nagyobb családja van. Értékesebb az, aki tanultabb, többet tud, magasabb a végzettsége. Csak amíg az egyik oldalon ott vannak azok, akiknek több van, és ünneplik őket, a másik oldalon azok állnak, akiknek kevés van, vagy éppen semmijük sincs. És akiknek nincs elég vagyonuk, elég nagy tudásuk, vagy nem kiemelkedőek abban, ami épp divatos, azokról

A megtalált igazgyöngy

Kép
“Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.” Máté evangéliuma 13:45-46 Amiből csak egy van, az minden pénzt megér. A pénz egy viszonylag egyszerű dolog. Ha a kifli 65 Ft-ba kerül a boltban, akkor távozáskor három darab 20 Ft-ossal és egy 5-össel ki tudom egyenlíteni a számlát. Azért is egyszerű, mert minden pénzérmére, sőt, még a papírpénzekre is ráírták az értékét. Az 5 Ft-os öt forintot, a 10-es tíz forintot ér — a 20.000 Ft-os pedig húszezer jó magyar forintot jelent minden újságárusnál és kávézóban. Az 1933-as, dupla sasos húszdolláros viszont nem 20 dollárt ér, mert amiből kevés van, annak az értéke is magasabb. Így működik a numizmatika. A régi pénzekért — lévén, hogy régiek és ritkák — a névleges értéküknél sokkal többet, esetenként több százszorosukat is kifizetheti a gyűjtő, ha magáénak akarja tudni egyiket-másikat. Aztán ott vannak az elrontott, félreny

Megtérő bűnös miatti öröm

Kép
„Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.” Lukács evangéliuma 15. fejezet 10. vers Minél többet olvasom Lukács evangéliumából ezt az elveszettekről – elveszett bárány, elveszett drachma, elveszett fiú - szóló fejezetet, annál inkább arra döbbenek rá, hogy mennyit kell még tanulnom a feltétel nélküli isteni szeretetről, a megbocsátásról és az örömről. Mert könnyű szeretni, megbocsátani és örülni annak, aki fontos számomra, aki viszontszeret. De, miért nekem kéne megkeresni azt, aki a saját útját akarja járni, miért nekem kéne fáradozni azért, aki elhanyagolja magát, és miért nekem kéne finanszírozni és felruházni a rendetlenül élő, toprongyos tékozlókat? Ilyenkor feltör belőlem is a jónási igazságérzet; de Uram, ezek meggyaláztak téged, minket is kifosztottak és semmi bűnhődés? Legalább egy kicsit odapörkölhetnél nekik, csak egy-két villámot, legalább ijesztésül! És megértem a nagyobb testvér értetlenkedését is; A

Az elveszett...

Kép
„ Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Lukács evangéliuma 15.rész 4-7. vers Mennyit ér egy bárány? Az interneten fellelhető hirdetésekből kiderül, hogy 25.000 és 100.000 Ft közt mozog az ára, attól függően, hogy mennyire fiatal vagy épp mennyire különleges fajtáról beszélünk. Az állat értékét tehát minden esetben több tényező is befolyásolja és attól függően, hogy számunkra melyik tényező a fontos, hozunk döntést a vásárlásról. Milyen áldás, hogy a Jó Atya nem így mérlegel! Nem azt veszi figyelembe, hogy volt-e a m

Az előítéletekről

Kép
" Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret." Lukács Evangéliuma 7. fejezet 47. verse Ha olvasod az evangéliumokat, Jézus életének történeteit, láthatod, hogy sok előítélet vette őt körül. - Mivel Názáret városából származott és ez a környék nemigen számított akkoriban  jó hírűnek, az emberek gyakran előítélettel tekintettek rá: "Származhat-e valami jó Názáretből?" - kérdezték. - Egyik első csodája volt, hogy a Kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Sokan látták őt tanítványaival együtt lakomákon és a vezető vallási rendek gyakorlóival szemben - akik rendszeresen böjtöltek - az önsanyargatást nem tartotta elsődlegesnek. Ezért ráragasztották a "sok borivó" címkét. - Rabbiként, tanítóként nem az előkelő emberek társaságát kereste, hanem az elesettekét. Gyakran látták őt megvetett emberekkel együtt, mint a vámszedők, leprás betegek, szegények, paráznák. Annak ellenére, h

Áramszünet

Kép
„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” János evangéliuma 1:9-14 Néhány hete egyik késő délután áramszünet volt nálunk. Három órán keresztül, a bevásárlást sem sikerült elintéznünk, mert a bolt is pont az érintett városrészben van. A gyerekek persze boldogan kerestek elő mindenféle világító szerkezetet (még a karácsonyfaégőket is elő akarták túrni…), és vidáman játszottak az így felvillanyozott helyiségben. Az én örömömet nem kevésbé gátolta, hogy három adag kalácstészta k