Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 14, 2010
"De a szilárd alap, amelyet Isten lefektetett, rendületlenül áll, és ez a pecsétje: »Ismeri az Úr az övéit« továbbá: »Hagyjon fel a gonoszsággal mindaz, aki az Úr nevét hívja segítségül" Káldi fordítás A pecsét: az engedelmesség Minden küzdelmemnek a vége ez legyen! Mint királyi levélnek méltó dísze, mely elvárja, hogy mindaz, mi benne foglaltatott, úgy legyen; zárja le minden ellenszegülésem, minden vívódásom. Mégha meg nem értett, akkor is ez legyen a végső megoldás. Mert szent az akarat, melyből származik, és nekem üdvömre van. Legyen, ne csak kimondott szó, hanem igaz cselekedet, mely teljes összhangban van hitemmel, mely sohasem önző, sohasem magának való. Alapja legyen a tudás, hogy Isten előtt állok mindenkor, és hogy Ő ismer engem teljesen. Ismeri gondolataim, vágyaim, tetteim. Mindent, mi késztet, nógat, ösztönöz. És adjon erőt mindig hozzá, hogy Ő rólam megemlékezik, mint kezdetektől tette. – Mikor teremtett mindent, hogy nekem jó legyen. – Mikor elbuktam, tervet ké
A szív tisztasága „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” Példabeszédek 4:23. Szó szerint is így van – kérdezd csak meg a háziorvosodat! De most másról szeretnék veled beszélni. Hallottad már ezeket: „Boldogok a tiszta szívűek…” „Olyan jó szívű…” „Olyan kedves, szívélyes volt hozzám…” „A szív teljességéből szól a száj…” „A jó szívű adakozót szereti és megáldja az Isten…” „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet” Hogyan őrizhetem meg a szívemet? Ha karbantartom. Fizikailag a megfelelő táplálék és a mozgás biztosítja, hogy jól működjön a szívünk. És lelkileg? Ugyanez! Megfelelő táplálék. „Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imád¬kozzatok: ’Fogadj el Uram, a te tulajdonodnak! Összes tervemet lábaidhoz te¬szem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem s engedd, hogy minden munkámat tebenned végezzem!’ Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Ös
Az értelmesek kitűnnek " Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. " Dániel próféta könyve 12:3 Örök dilemma olyant választani, ami valóban értékes. Legyen szó jó minőségű ruháról, bútorról, vagy kikapcsolódási lehetőségről. Ez a dánieli szöveg arról szól, hogy van egy érték ebben az életben, ami - bár itt a földön nem örvend nagy tisztességnek, sem megbecsülésben nem részesül - az egyetlen igazán értelmes és értékes elfoglaltságnak minősül. Az igazságra vezetni másokat - az egyetlen örökkévalóan maradandó dolog a Biblia szerint. De mi az igazság? Nemcsak Pilátusnak volt kérdés. Az igazságot csak alázatosan lehet kideríteni. Ha igazad van, akkor biztosan nem bizonygatod. Aki bizonygat, annak nincs igaza, csak fél. Az igazság egy komoly és fontos szelete az, hogy az igaz Isten sohasem esik kétségbe, ha Őt nem imádják az emberek. Aki fél és ezért erőszakoskodik, az mindig a hamis isten. Ha megértjük Isten
A fájdalom elmúlik „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések könyve 21. fejezet 4. vers) Két súlyos beteg feküdt egy kétágyas kórteremben. Egyikük ágya az ablak mellett, a másik az ajtóhoz volt közel. Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, utazásaikról, munkájukról. Az ajtó mellett fekvő beteg egész nap csak feküdt az ágyban a plafont bámulva, míg ablaknál levő betegtársa minden délután felült, hogy megmozgassa végtagjait, és ilyenkor mindig mesélt, hogy mit lát a kinti világból. „Az ablak egy tavacskával díszített parkra néz. Vadkacsák és hattyúk úszkálnak a tavon, és gyermekek játszanak játékhajóikkal. A padokon itt-ott egy-egy szerelmespár üldögél, a virágágyásokat ügyes kezű kertészek gondozzák.” - mesélte az ablaknál fekvő beteg. S az elbeszélés olyan élethű volt, hogy társa bár nem hallotta sem a madarak csicsergését, sem a gyermekek kacagásá

A BÖLCSESSÉG KEZDETE

A bölcsesség kezdete: szerezz bölcsességet, minden vagyonodon vegyél okosságot! (SZIT) Példabeszédek könyve 4:7 Amikor először elolvastam nem értettem ezt az igét. Az a gondolat motoszkált bennem, ami több helyen olvasható a Bibliában, hogy „A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme”. Ez még érthető is, főleg ha tudjuk, hogy mit jelent félni az Urat! Egyszer az egyik ismerősöm eljött a gyülekezetünkbe, és a szószék fölé Jelenések könyvének 14 fejezet hetedik verséből ez a három szó volt kiírva: „Féljétek az Istent”. Amikor vége lett az istentiszteletnek az ismerősöm megkérdezte: Miért éppen ezt az igét írtátok ki? A félelem nem egy jó dolog, Isten biztosan nem azt akarja, hogy féljünk tőle. Beszélgettünk arról, hogy az istenfélelem az nem azt jelenti, hogy rettegek, remegek Istentől, mert bármelyik pillanatban megverhet. Isten nem ilyen, Ő szerető Isten! Félni tőle azt jelenti, hogy észreveszem az Ő nagyságát, hatalmát, és közben látom az én kic
Csodákra váró emberek „Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.” János evangéliuma 2:23-25 Mi kell ahhoz, hogy valaki higgyen Jézusban? Mi kell neked, hogy bízzál benne, hogy elfogadd, mint Megváltódat? Azt a személyt, aki téged, mint bűnnel terhelt embert megváltson a jogos haláltól. Talán lépjünk egy kissé vissza és kérdezzük meg magunktól: mit várunk mi Jézustól? Tőle várjuk-e életünk kihívásainak megoldását, vagy máshol keresgélünk? Kritikusan, közönyösen vagy bizakodva, alázattal, imádattal fordulunk hozzá? Hogy mennyire fontos a hozzáállásunk tisztázása azt Jézus és Heródes találkozásából világosan láthatjuk. Így ír erről Lukács 23:8 verse: „ Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel ha
Karnyújtásnyi távolságra „Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” János evangéliuma 14:6 Biztos láttad már – ha nem is élőben, de könyvben, interneten, tv-ben – a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóját. Michelangelo egyik kimagasló alkotása, és 540 m2 területével a legnagyobb egybefüggő freskója (Lásd http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Sixtus-k%C3%A1polna_mennyezetfresk%C3%B3ja ). Számos Bibliai jelenetet és szereplőt megörökített benne, legismertebb ezek közül Ádám teremtése. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én akárhányszor megnézem ezt a képet, vagy a kép részletét, nekem soha nem ér össze Isten ujja Ádáméval. Érezted már úgy, hogy Isten elérhetetlen számodra? Bárhogy is nyújtózol, bárhogy is erőlködsz, nem tudod megérinteni, nem tudsz ilyen módon kapcsolatba kerülni vele? Lehet, hogy csak centiméterek vannak hátra, de úgy érzed, azok az örökkévalóságon át megmaradnak? Akkor itt a jó hír ma reggelre: eljuthatsz Istenhez!