Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 10, 2013

Jogosság és igazság

Kép
„Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által.” (Ézsaiás 1:27) Különös, hogy a megváltás, az üdvösség ítélet útján érhető el. Hát nem kegyelem által? Az ítéletről általában a büntetés, az elmarasztalás jut eszünkbe. Isten igéje azonban ezt a kifejezést az üdvösséggel hozza kapcsolatba. Hogyan nyerhet „jogosan” üdvösséget az, aki bűnös? Pál apostol így mondja: „Mert a bűn zsoldja halál…” (Róma 6:23). A bűnös nem üdvösséget, hanem halált érdemel. Akkor mégis hogyan kaphat üdvösséget a bűnös ember? Bűnfelismerés és bűnbánat útján. Az apostol ugyanis így folytatja az imént megkezdett mondatot: „… az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban” (Róma 6:23). A bűnbánó, megtérő bűnösnek Isten kegyelmet hirdet. Ebben a szövegben (Ézsaiás 1:27) benne van az egész megváltás terve. Az Úrhoz megtérő bűnös ember Krisztus igazságát kapja, bűneit pedig cserébe az Úr magára ölti (lásd: Zakariás 3:3-4). Ezek a bűnök szegezték Jézus Krisztus a keresztre! A te

A szem a lélek tükre

Kép
Felirat hozzáadása   „A test lámpása a szem. Ha azért a szemed tiszta, egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, egész tested sötét lesz.” Máté 6:22-23. „Nézz a szemembe!” Miért? Miért nem érzed jól magad, ha egy ember, akivel beszélgetsz, elnéz a fejed fölött, lehajtja a fejét, össze-vissza bámul – egyszóval; nem néz a szemedbe? Miért zavar ez téged? Mert amikor a szemedbe néz, rögtön tudod, hányadán állnak a dolgok. Ki tudja fejezni szemével egyetértését, érzéseit. Kifejezi, hogy szeret, elfogad, vagy épp az ellenkezője igaz. Belenézel a szemébe, és tudod, mit gondol. A szem nem hazudik! Szájjal lehet mellébeszélni, de a szem beszédesebb mindennél. Vannak mosolygós szemek. Együtt érzők, vagy épp megvető tekintetek. Vannak apró szem-rezdülések, amik többet mondanak, mint a szavak. Valahol olvastam, hogy amikor telefonálsz, és közben mosolyogsz, a hívott fél érezni fogja elfogadásodat. Mennyivel inkább igaz ez a szemedre. Tehát MA, amikor beszélgetsz

Bajok napi adagokban

Kép
"Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja." (Máté evangéliuma 6:34) Minden reggelünk egy kis feltámadás. Minden éjszakai álmunk egy kis agymosás. Minden elalvás egy kis halál. Minden reggel egy újabb erőcsomag jön Istentől. A tegnapit nem kapjuk újra, a holnapit nem kapjuk meg előbb. Megvan minden napnak a maga kis csomagja, amire maximálisan szükség lesz az aznapi küzdelmekhez. Az utolsó cseppig fel kell használni, mert az isteni mérlegen kiméretett, de nem szabad elfecsérelni a holnapi gondok mai megoldásával. Amikor aktuális lesz a valós igény, érkezik az újabb szállítmány. Minden aggódó embernek csak egy problémája van: az összes baját egy nap alatt akarja megoldani. Pedig Isten senkit sem ajándékoz meg egy nap alatt annyi energiával, ami az élet összes problémájához elegendő lenne. Mindenkit megajándékoz az élete összes problémájával való megküzdéshez elegendő erővel, de azt napi - viselhető - csomagokban osz

Isten és a teremtett világ

Kép
„Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.” (Rómabeliekhez írt levél 1. fejezet 20. vers) Mondd, te mit látsz ebben a világban, mikor kinyitod a szemed? Már megint egy fárasztó hétköznap terheit? Sok rosszat? Szenvedést? Pusztulást? Elmúlást? Persze hazudnák, ha azt mondanám, hogy rosszul látod, hogy ilyen nincs. Csakhogy bármennyire is erőtlennek érzed magad, bármennyire is megromlott a föld, Isten ma is rengeteg csodájával találkozhatsz. S rajtad áll, mit kezdesz ezekkel a csodákkal. Lerombolod őket, panaszkodásoddal másoktól is ellopod ezek örömét. Vagy mint Pál írja, Isten helyett elkezded őket imádni. „az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával” (1:23) Vagy mindezekből megérted végre, saját erődből nem tudsz megváltozni, l

Jézusra nézve

Kép
"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet és az Isten trónjára ült." Zsidókhoz írt levél 12,2     Ének a töviskoronáról   Vannak koronák drága vert aranyból, ragyogó, szemvakító színaranyból, rajtuk ötvösök mesterkeze fárad. Ámuló szemmel én mégsem csodálom, Egyedül a   töviskoronádat!   Vannak koronák kövekkel kivertek, színesek, mint a friss tavaszi kertek. De a legszebb rubinokat ott látom égni, ragyogni napnál fényesebben a Te tövisekből font koronádon!   Vannak koronák... vannak...lettek... voltak. Elgurultak, mert trónok leomlottak, amint a századot követte század. Csak egyet nem tud idő eltemetni: A Te tövisekből font koronádat!   Királyok töviskoronás Királya! Engedd, hogy én is leboruljak áldva, s a szívemből a hála és imádat, mint illat szálljon és dicsérve zengj

Küzdelem a mennyben

Kép
„Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is hadakozott, és az ő angyalai is.   De nem tudtak győzni, és többé nem volt helyük a mennyben.” Jelenések könyve 12:7-8 Hatásvadász módon azt a címet is adhattam volna a mai bejegyzésnek, hogy „A csillagok háborúja”. A téma viszont sokkal komolyabb annál, hogy egy komolytalan filmhez kapcsoljam. A háború valóban egy távoli helyen kezdődött, Isten otthonában. A menny egy tökéletes hely volt egészen addig, míg egy előkelő angyalfejedelem el nem kezdett zúgolódni, elégedetlenkedni, és végül lázadást szítani teremtője ellen. Kevés volt neki az a pozíció, amit élvezhetett. Isten helyére vágyott. A felfuvalkodottsága, büszkesége lett a veszte, és a Biblia szerint az angyalok egy harmadát mag mellé állította lázadásában. Így ír az események kezdetéről Ézsaiás próféta: „Miként hullottál le az égből, fényes csillag, hajnal fia? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál! Holott ezt

Bizalom-játék

Kép
 „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” Zsidókhoz írt levél 11:1 Hit, amivel kapaszkodsz a láthatatlan Isten kezébe, és próbálsz bízni benne, hogy Ő jót akar. Hit, mert nem tehetsz mást, mert nem tudod előre a jövőt, nem látod az érem másik oldalát, a fától az erdőt, a felhő mögött ragyogó napot, csak hiszel a Gondviselésben. Hinni próbálsz abban, Ő tudja, mire van szükséged, és tudja mire van szüksége annak, akit oly nagyon szeretsz.  Tudja, min mész keresztül, ismeri életed összes kérdőjelét. Ő ott volt melletted a félelemtől ébren töltött éjszakán, amikor tehetetlenül vártad a holnap eredményét. Ő ott volt, amikor megkaptad a hírt, és gondolataid mély csendjébe burkolóztál kétségbeesetten. Ő az, aki ma reggel is bátorítóan nyújtja feléd kezét. Szeretné, ha elengednéd a rettegést, és bíznál abban, hogy az Ő akarata lesz a legjobb számodra.  Nézz fel a bágyadt, tavaszi égre, és lásd meg az Isten reményteli mos