Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 12, 2023

Van egy tervem!

Kép
Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. János evangéliuma 6:40 "Mit akar ezzel Isten? Mi ezzel az egésszel Isten terve?" Megannyi alkalommal elhangzik ez a kérdés, és általában mondunk valami maszlagot, esetleg egy "nesze semmi, fogd meg jól"-szerű mondatot. (Persze mindezt puszta jóindulatból, gondolva, hogy segít.) Képzeld el a következőket: Egy várandós anyuka megtudja, hogy gyermeke életen át szenvedni fog a betegségével. Mi volt Isten terve? Egy gyermek elveszti a szüleit egy balesetben, így 18 évesen családfenntartóként fel kell nevelje két testvérét, mint egyetlen gyámjuk. Mi volt Isten terve? Háborúban városok vesznek oda, és családok mennek tönkre. Mi volt Isten terve? Megannyi betegség, katasztrófa, szörnyűség, baleset. Mi volt Isten terve? Mi Isten terve? Erre a kérdésre nem válasz a maszlag. Erre a kérdésre egy jó válasz létezik: "Nem tudom, de ez b

Lélek szerint élni

Kép
Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. A galatákhoz írt levél, 5. fejezet, 25-26. vers De vajon mire gondolt az író? Mit jelent a Lélek (ti.  a Szentlélek) szerint élni? Az író, Pál apostol, pár mondattal korábban másképp is megfogalmazza ezt a tanácsot. A Lélek szerint élni annyit jelent, hogy betöltjük Isten törvényét. Isten törvényének betöltését pedig végtelenül egyszerűen foglalja össze: "Szeresd a másik embert, mint saját magadat!" (Galata 5,14 EFO). Aki a Lélek szerint él, az szereti a másik embert. Nem csak úgy általában az embereket, nem ideákat, elméleteket szeret, hanem a mellette lévő valóságos, hús-vér embert. Azt az embert, akivel olyan nehéz jól kijönni; meg azt, aki mindig pletykálkodik; vagy amelyik a szomszédban folyton hétvégén nyírja a füvet; sőt, azt is, amelyik állandóan rossz vicceket mesél. Ha a példák olvasása közben sikerült arcot is társítanunk ehhez a bizonyos "más

700+

Kép
Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által. Pál első levele a korinthusiakhoz 6:9-11 Paráználkodás, bálványimádás, házasságtörés, bujálkodás, fajtalankodás, lopás, nyerészkedés, részegeskedés, rágalmazás, harácsolás -- a Pál apostol által felsorolt lista nyúlfarknyinak tűnik a Bibliában található törvények, szabályok, útmutatások mennyiségéhez képest. Van még körül-belül 690 másik. Kíváncsi vagy rájuk? A. J. Jacobs amerikai újságíró "Egy évem az írás szerint" című könyvében a lehetetlent próbálja meg: egy éven keresztül a Bibliában található összes szabályt betartotta – több, kevesebb sik

Isten igaz beszéde

Kép
És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Jelenések könyve 22. fejezet 6-7. vers Mielőtt bármit aláírnál, előtte alaposan olvasd el többször! Különösen az apró betűs részre figyelj, mert mindig ott van elrejtve a lényeg. Igen, tudom, hogy így kéne, de kinek van kedve, türelme meg ideje végigolvasni mindenféle kacifántos jogi szöveget, arról, hogy a megnyitni kívánt weboldal, milyen sütiket használ, hogy a telepítendő alkalmazás milyen adatokhoz fog hozzáférni a készüléken, stb. Mindent engedélyezek, mindent elfogadok, de valójában fogalmam sincs róla, hogy mire nyomtam igent, hogy mibe egyeztem bele. Csak remélem, hogy nem vernek át, hogy azt kapom, amit ígértek. S mi a helyzet Isten beszédével, a Bibliával? Honnan tudhatom meg, hogy, amit ebben a könyvben olvasok az mind igaz é

Te is számítasz!

Kép
Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. János evangéliuma 10.fejezet 16.vers Néhány évvel ezelőtt édesapám bárányokkal, juhokkal és kecskékkel foglalkozott. Volt szerencsém abban az élményben részesülni, hogy kicsi bárányt etethettem. Ölbe vettem és simogattam, miközben ő jóízűen itta a meleg tejet. Kedves élmény volt. Az evangélium ezen része tartalmazza a jó Pásztorról szóló példázatot, amelyet Jézus személyes küldetésének bemutatására szánt és a példázat által szerette volna szemléltetni, hogy mit is jelentünk számára. A példázat által bemutatja, hogy mi a különbség a béres és a pásztor között. Ameddig a béres leginkább csak a haszonra hajt és nem törődik a bárányok szükségleteivel, addig a pásztor arra figyel, hogy azok az állatok, akiket rá bíztak, tökéletes biztonságban érezzék magukat. Figyel arra, hogy megkapják a szükséges élelmet és ha a helyzet úgy kívánja,

Az állandóság ígérete

Kép
Mert ahogyan fennmarad előttem az új ég és az új föld, amelyet alkotok – így szól az ÚR –, úgy maradnak fenn utódaitok és nevetek is. Akkor majd hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem – mondja az ÚR. Ésaiás 66:22-23 Nincs olyan nap, amikor a tanítványaim közül valaki meg nem kérdezné keseregve: már megint csak a feladat, meg mindig csinálni kell valamit?!  Lehet, te is mindennap megkérdezed, hogy már megint csörög a vekker, megint menni kell dolgozni és mindig csak csinálni kell valamit? Már megint saláta az ebéd? És még mindig ugyanarról vitatkoztok a férjeddel/feleségeddel?  Amikor az állandóságot meghalljuk, olyan kellemetlenül érezzük magunkat, mert általában nehéz kötelezettségeket társítunk hozzá, állandósult élethelyzeteket látunk magunk előtt, ahol a boldogság csak vendég, és a teher mindennap ott lakó.  Azonban Isten az állandó létező. Isten állandóan munkálkodik az emberért. Isten szeretete és kegyelme az állandó. Isten nem gondolta me

Örökké

Kép
„Házakat építenek, és ők laknak majd bennük, szőlőket ültetnek, és ők élvezik majd azoknak gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy majd más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké, és amiért megdolgoztak, választottaim maguk élvezhetik. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az Úr.” Ézsaiás könyve 65:21-25 Még élnie kellett volna. Hisz itt maradt a gyermeke, és neki most és később is szüksége van rá. Itt maradt a felesége, a férje, akinek most egyedül kell helytállnia, és nem várja senki egy átkozottul hosszú nap végén. Itt maradt a testvére, a szülei, a tágabb rokonság. Itt maradtak a barátai, a maga választotta család. Már nem tud szeretni