Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 30, 2012

Lehet-e Istennel szembeszállni?

Kép
„Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből. Bezúzza Móáb halántékát és Sét összes fiainak a koponyáját.” 4Mózes 24,17 Bálák, Moáb országának királya megijedt, amikor meghallotta az Egyiptomból kivonuló nép közeledtének a hírét. El is határozta, hogy minden eszközzel megvédi hazáját velük szemben. Valaha testvér nép voltak, hisz a moábiták Lóttól, Ábrahám unokaöccsétől származtak. Most azonban rettegés töltötte el az uralkodó szívét. No, nem a rabszolganéptől félt, hisz Izrael nem bírt jelentékeny haderővel, sem haditapasztalattal. A félelem oka, Isten jelenléte volt. Tény, hogy Isten csodái mentették meg a zsidókat és vezették ki őket a fogságból legyőzve a kor szuperhatalmát, Egyiptomot. Bálák talán azt gondolta, a fáraó és serege azért maradt alul, mert nem a néppel, hanem Istennel harcolt, ezért neki meg kell nyernie a Menny Urát. Ezért küldetett annak prófétájáért, Bálámért. A gazdag adományok rávették a lát

Isten mindent megtehet

Kép
„A föld, amelyen átmentünk, hogy kikémleljük, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet” 4Mózes 14:7-8. Ma reggel megakadt a szemem a „tejjel és mézzel folyó” föld képén. Elképzeltem. Hömpölyög a habos tej és aranysárgán, méltóságteljesen folyik a méz. Egyik helyen azt írja Pál, hogy szem még nem látta, ész elképzelni sem tudja, milyen csodás otthont készített az Úr az Őt szeretőknek. Ez a tej és méz is egy ilyen – az elképzelhetetlenül értékeset kifejezni akaró kép. Hidd el, az a „föld”, amit Jézus elkészített nekünk, igen-igen jó hely. Az az otthon olyan csodálatos, hogy édesebb a méznél, fehérebb, tisztább a tejnél, és el nem tudod még most képzelni. Neked akarja adni azt az Úr. Be akar vinni oda. Már 2000 éve elment, hogy helyet készítsen. Mindenkinek! Neked is! Hamarosan visszajön, hogy átadja a lakhatási engedélyedet. Számára ez lesz a legnagyobb öröm. Amikor a Neked készí

Az engedelmeseknek szóló ígéret

Kép
"Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.  Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul..." Ésaiás próféta könyve 58:8-9 Te szeretnél azonnal gyógyuló sebeket? Vagy olyan munkahelyet, ahol sohasem mondanak rólad rosszat? Vagy ha segítségre van szükséged, Isten azonnal meghallgat? Én igen! És mindez lehetséges! Ha senkit nem teszel rabbá, nem a másik bűneivel foglalkozol és nem vagy alattomos, hanem egyenes, akkor lehetséges, hogy mindez a tiéd legyen. "Ha majd senkire sem raksz jármot": A járomgyártást m i magunk is űzzük. Hogyan? Például így: Ha döntést kérsz a másiktól, de nem mondod el neki - még a döntése előtt - a lehetséges negatív következményeket is.  Ha olyant kérsz tőle, amiről tudod, hogy nem szívesen teszi, de neked ebből előnyö

Isten cselekvő szava

Kép
„Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.” Ézsaiás könyve 55. fejezet 10-11. vers Ha már veteményeztél, tapasztalhattad; a kertben látszólag a legnagyobb pazarlás a magvetés. Több száz magból jó, ha egyharmada megmarad és kihajt. És ha már kibújt a kis hajtás, akkor is annyi ismeretlen tényezőtől - időjárás, kártevők, stb. - függ, hogy megmarad-e, lesz-e és milyen lesz a termés. E sok rizikó ellenére az egész világon mai napig általános szokás, hogy a már biztosat, a magot elássák a földbe, hogy ott megsemmisüljön, és ezáltal megsokszorozódjon. Isten, mint magvető ugyanezt teszi. Megszólít, s neki elég, ha néha egy-egy szót meghallasz. Azt az egy szót pedig öntözi, táplálja és, ha hagyo

Ami nem öl meg, az erősebbé tesz

Kép
„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert a mint magasabbak az egek a földnél, aképphen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” Ésaiás könyve 55,8-9 Gyülekezetünk egyik tagjának szomszédjában tűz ütött ki, és az ő lakásuk is teljesen tönkrement. Az egyik ismerőshöz költöztek átmenetileg. Felvetődik a kérdés, hogy Isten miért nem akadályozza meg az ilyen és ehhez hasonló tragédiákat, amikor megtehetné? Olyan szépen el tudjuk mondani, hogy Isten formálni, nevelni szeretne bennünket, alkalmassá tenni az Ő országára és ezért megengedi azt, hogy nehézségek érjenek bennünket. Minden próba erősebbé tesz bennünket, és közben Isten figyel ránk, hogy nagyobb megpróbáltatás ne érjen, mint amit ne tudnánk elviselni. Ez mind szép és igaz, de akkor mit kezdjünk azokkal az igékkel, hogy Ő „Megőriz…”, „Megvéd…”, „Nem érhet baj …” stb. „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok” – mondja a ma reggeli Igén

Istentől jövő világosság

Kép
" Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. " (Új Károli) "Isten egyszer régen azt mondta: „Ragyogjon fel a fény a sötétségből!” Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Emiatt tudtuk felismerni és megismerni az Isten dicsőségét Jézus Krisztusban, az ő személyében és jellemében." (Egyszerű fordítás) Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4:6 Felismerni, megismerni Jézust… nem könnyű! Vagy mégis? Egy évvel ezelőtt, mikor a Jézus életéhez kapcsolódó helyszíneken jártam, próbáltam elképzelni, hogy milyen lehetett Jézust látni az akkori embereknek. A régi városok, falvak utcáin sétálva könnyebben képzeltem el a jól ismert bibliai történeteket, ugyanakkor ott volt bennem az érzés: mindez nem díszlet, ez valós emberek, valós életének helyszíne (akkor is és most is). Az akkor élő emberek számára Jézus éppolyan rongyos vándortanítóna

Jobbulást

Kép
„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak.” Malakiás könyve 3:20 (Károli ford. 4:2) Ami a gyógyulásodhoz igazán hiányzik... Az igazság, hogy végre kiléphess a téged körülvevő dobozból, és tovább láss, mint ahogy azt a fizikai korlátok engedik. Az igazság, hogy végre igazán tudd, mi is történt azon a gyászos vasárnap estén. Az igazság, hogy végre őszinte mosoly fakadjon arcodon. Igen, barátom, lesz egy ilyen nap. Eljön az ideje annak, amikor minden apró részletre fény derül, mint egy Agatha Christie krimi végén. Amikor felfedezed, hogy az események kicsit mások voltak, másként zajlottak, mint ahogy te megélted. Amikor végre igazán tudod, így volt a jó.  Lesz egy nap, amikor az igazság nem okoz már fájdalmat, hanem begyógyítja a régen sajgó sebeket. Amikor nem lesz több furcsa álommal teli éjszaka, melyek után nehézkes a reggel, és keserves a lét. Amikor