Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 10, 2020

Az Úrtól kapott értelem

Kép
“Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.” Példabeszédek 2:6 Attól, hogy valaki művelt, vagy olvasott, még nem lesz értelmes. Ezt korunk legérdekesebb szociológiai jelenségének gondolom. Legalábbis az egyik legérdekesebb szerintem. A középkorban kevesek tudtak olvasni, és még kevesebb volt, akinek volt könyve. A műveltség, az olvasottság az értelem szimbóluma volt. Ma már minden házban van egy polc, ami padlótól plafonig tele van könyvekkel, de ha rákérdezünk, hogy melyiket olvasta a házigazda, jó ha egy-kettő darab van közötte, mégis lehet értelmes ember. Az internet világában nem kell sokat dolgozzunk érte, hogy olyan embereket találjunk, akik olvasottak, de nem túl értelmesek. Megannyi komment-háború zajlik ebben a percben is, amik a lehető legértelmetlenebb témákban, vagy formákban robbannak ki, pedig a két félen érezni lehet valamilyen módon, hogy sok forrásból dolgoznak. Megannyi próféciaértelmezés, és különféle tanítás van a világhálón, ami

Okos vagy, vagy bölcs?

Kép
"Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap." Példabeszédek könyve 3:13 A bölcsek kora hanyatlóban van. A XX. század második felében uralkodóvá vált egy irányzat, melyet úgy szokás emlegetni, hogy posztmodern, vagyis a modern utáni kor. Ez a kor hivatott leváltani a modern világot, melyben minden igazságot a tudomány volt hivatott megállapítani. Sőt a modern kor arra vállalkozott, hogy megváltja a világot, és a legjobb világok legjobbikává változtatja, mert az ember képes jobbá válni az értelmes gondolkodás által. Aztán jött a második világháború, és minden álomképet összezúzott... Így aztán ment a levesbe a tudományba vetett vakhit, sőt, úgy általában minden hit valami nagyobban, valami jobban, beleértve a kereszténység megváltástörténetét is. A bölcsek megbuktak, és az új felfogás szerint - elnézést az egyszerűsítésért és redukcióért - marad a kérdés, hogy mi a jó és a hasznos nekem, miért érdekelne az, hogy régen mit és mié

Az első keresztények élete

Kép
"...kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel." Az Apostolok Cselekedetei 2:47 Sokszor úgy képzeljük el az első keresztények életét, mint amilyen például napjainkban a kínai kereszténységé. Keleti testvéreink annyira hozzászoktak az évtizedek óta húzódó üldöztetéshez, hogy amikor a 90-es, 2000-es évek környékén kicsit lazult az állami fegyelem, és könnyebben tudtak evangélizálni és istentiszteleteket tartani a magánházaknál, elkezdtek azon aggódni, hogy a következő generációk, a gyermekeik és unokáik hogyan fognak majd megtanulni keresztényként élni, ha nem üldözik őket. Mert kereszténység = üldöztetés, kirekesztettség, ellenséges magatartás. Valahogy úgy, ahogy az első keresztények is élhettek. Pedig ez az egyenlet téves. Persze, mondhatnánk, hogy ott volt a keresztényeket üldöző Saul, bizonyára nem az egyetlen zsidó, aki az életüket veszélyeztette, meg ismerjük Néró császár beteg szórakozását is az arénákban. M

Belépés CSAK Jézussal!

Kép
„Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!”   ( Ézsaiás könyve 56. fejezet 7.vers ) Mindig is voltak olyan helyek, ahova csak bizonyos feltétellel léphetett be az ember – Behajtani tilos! Kivéve engedéllyel! Kivéve tűzoltóság! Kivéve Vízmű! Kivéve BKK! Kivéve lakók! stb. -, ezek száma pedig a vírushelyzet miatt egyre több lett. – Belépés csak szájmaszkban! Az üzletben 9-12 óra között csak 65 év felettiek tartózkodhatnak… S bármennyire furcsa, a Biblia is beszél olyan helyekről, ahova csak meghatározott személyeknek, és/vagy megfelelő engedéllyel lehet csak belépni. Így olvashatunk arról, ahogy Ádám és Éva a bűneset nyomán elvesztette az engedélyét az Édenkertbe való belépéshez. (1Móz.3.f.) Az aranyborjú imádása után csak Lévi törzsének volt engedélye, hogy a Szent Sátor berendezési tárgyait felügyelje, hordozza, és köz

Angyal áll melletted!

Kép
„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon.” Zsoltárok könyve 91:11 Ha létezik olyan lény, amely nem csak az emberi fantázia szüleménye, hanem valóságos létező, akkor az az angyal. Anyukám azt mesélte, hogy kiskoromban gyakran gügyögtem, hogy „anga, anga”, ő pedig csak nézett, hogy „Angyal?”, de aztán csakhamar rájött, hogy a hangyákra gondoltam. Az egyik leggyakoribb gond manapság, hogy amit nem látunk, abban nehezen hiszünk. Az angyalokat még eddig nem igazán lehetett látni, de mivel a Biblia több helyen is említést tesz róluk, így kizárásos alapon hihetővé válik, hogy angyalok márpedig léteznek!   Sok baleset vagy katasztrófa túlélő számolt be arról, hogy valami megmagyarázhatatlan dolog védelmezését érezte és csodával határos módon meg is menekült vagy kisebb karcolásokkal megúszott egy tragédiát.  Egy fiatal hölgy mesélte el, hogy amikor 11-12 év körül volt egyik nap sétált édesanyjával és fivérével a járdán

Kirendelt segítség

Kép
„ A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve.” Lukács evangéliuma 1.26-27 Isten angyalai – a Biblia tanítása szerint – fontos szerepet töltenek be életünkben. Hatalmas erejű lények, akik aktívan részt vesznek Isten akaratának, terveinek megvalósításában. (Zsoltár 103.20-21) Láthatatlan, de valóságos küzdelmet folytatnak a fellázadt angyalokkal szemben, hogy megvédjék az életünket. (Jelenések 12.7, Zsoltár 34.8) Együtt küzdenek Isten szolgáival az evangélium terjesztéséért. (Zsidók 1.14) Sorsdöntő helyzetekben jelen vannak, formálják az eseményeket. (Jelenések 7.1-3, 15-16. fej.) Életünk tanúi, akik részt vesznek az ítéletben is. (Préd. 5.6 vö. Péld. 1.17, Dán. 7.9-10) Jézus életében is láthatjuk az angyalok szolgálatát. Miután Jézus harmadszor is visszautasította a kísértő ajánlatát, s inkább vállalta az éhséget, és a megváltás szen

Pünkösdre várva

Kép
„Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam;” János evangéliuma 15:26 Karantén-húsvét után karantén-pünkösd? Bár érzékelünk néhány enyhítést a szabályozásban, de korántsem azért, mert túl lennénk a vírusveszélyen. Addig még hosszú az út, és ismeretlen, sőt, azt sem tudjuk, lesz-e egyáltalán vége, vagy csak megtanulunk együttélni vele. Senki sem tudja, mikor ölelhetjük végre magunkhoz idősebb szeretteinket lelkiismeretfurdalás és félelem nélkül, hogy mikor lélegezhetünk fel úgy igazán, és mikor lesz ez a mostani időszak már csak egy rossz álom.  Isten ma reggelre egy különleges bátorítást küld nekünk. Ő kezében tartja az életünket, szeretteink életét és egész világunkat. Van, hogy nem szabadít meg tetteink következményeitől. Megengedi, hogy embert próbáló időszakok érjenek minket, de Ő mindvégig ott van velünk. A legrosszabb történésből is jót tud kihozni, tanítani, formálni szeretn