Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 15, 2015

Egy tábla csokoládé

Kép
"Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van." Zsidókhoz írt levél 10.35 Jó pár évvel ezelőtt hallottam egy történetet arról, hogy mi emberek mennyire rövidtávra tervezünk: A tudósok bementek egy középiskolába azzal a szándékkal, hogy megvizsgálják mennyire motiválhatók a tanulók a jutalmazással. Amikor bementek egy osztályba a következőt mondták: "- Egy választást kínálunk ma nektek. Mindenki kaphat tőlünk most egy tábla csokoládét, amit azonnal megehet, ha akar, de haza is viheti, ha úgy gondolja. Aki viszont úgy dönt, hogy nem kéri most a csokit, az később, amikor végez az iskolával, ezer dollárt fog kapni. Hogyan döntötök?" A diákok 99 százaléka az édességet választotta. Amikor megkérdezték tőlük, hogy miért, azt válaszolták, hogy nem bíznak abban, hogy valóban megkapnák az 1000 dollárt az érettségi után. Természetesen sok összetevője lehet ennek a döntésnek. Lehetséges, hogy a pillanatnyi biztos jutalom csábítóbb volt

Hangya

Kép
„Eredj a hangyához, te rest, figyeld meg útjait és légy bölcs. Bár nincs vezére, elöljárója vagy ura, nyáron mégis megszerzi kenyerét, aratáskor összegyűjti eledelét.”  Példabeszédek könyve 6:6-8. Két szélsőség között mozog az aktivitási skála: Vagy agyon hajszolják magukat az emberek, mert még ezt is meg amazt is el szeretnék érni – a másik véglet meg: - majd csak lesz valahogy! És ölbe tett kézzel várnak a sült galambra. Te hol állsz ezen a skálán? Ma reggel azt üzeni az Úr, hogy még egy egyszerű hangyától is tanulhatunk. Szorgalmat, kitartást, bátorságot, előrelátást. Gondolkozz, és javíts ott, ahol életedben erre szükség van. De légy ebben kitartó, előrelátó és tántoríthatatlan.

Gyűlölet és szeretet

Kép
"A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet." Példabeszédek könyve 10:12 Antoine felesége péntek este úgy döntött, elmegy a koncertre, ő pedig vállalta, otthon marad, hogy vigyázzon 17 hónapos fiukra. A búcsúzás pillanatában még nem tudták, hogy utoljára látták egymást. Aznap este gyűlölettel átitatott huszonéves férfiak rontottak be a koncertterembe, és sortüzet nyitottak. Ennek a fanatikus haragnak esett áldozatul Antoine felesége is. Ki fékezi meg a világunkban ezt a féktelenül föltörő gyűlöletet? Mikor lesz már vége az értelmetlen viszálykodásnak? Kinél szakad meg végre a gyűlölet ördögi köre? Antoine hétfőn a következő nyílt levelet intézte felesége ismeretlen gyilkosának a facebookon: „Láttam őt ma reggel, végre, megannyi várakozással töltött éjjel és nappal után. Ugyanolyan gyönyörű volt, mint mikor péntek este elment, olyan gyönyörű, mikor őrülten szerelmes lettem belé több mint 12 évvel ezelőtt. Persze elpusztít a gyász,

Te vagy a kiválasztott!

Kép
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (Péter első levele 2. fejezet 9. vers) Igen, kiválasztott vagy! Félsz elhinni? Félsz kimondani? Miért? Mert olyan sokan visszaéltek, visszaélnek kiválasztottságukkal? Mert úgy értelmezik, hogy ezáltal olyan kiváltságokban részesülnek, melyekkel legálisan leigázhatnak és megalázhatnak másokat? S valóban, oly sokan vannak, személyek, csoportok, egyházak, akik önmagukat egyedül igaznak, és üdvözítőnek állítják be. Önző tetteiket azzal magyarázzák, hogy őket Isten felruházta annak eldöntésére, hogy mi helyes, mi helytelen és egyedül ők tudják helyesen értelmezni az írásokat. Pedig a kiválasztottság nem kiváltság, hanem küldetés. Ahogy Péter írja; annak a csodának hirdetése, bemutatása, amit Isten tett érted, benned. Igen, kiválasztott vagy! Nem azért, mert jobb, szebb, tö

Az örökkévaló ország

Kép
A Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd és neki engedelmeskedik minden hatalom. Dániel könyvének 7. fejezete 27. verse Igazán idilli képet fest elénk Dániel próféta. Azok, akik Krisztus oldalán állnak valamennyien várják ezt a pillanatot. Ez a befejezés. Abban különbözik a Biblia a többi olvasmánytól, hogy nem tart bennünket kétségek között. Elmondja azt, hogy mi vár ránk, mi fog történni és mi lesz mindennek a vége. Miközben az emberek többsége aggodalommal kutatja a jövőt, az Isten ihletett szava üzenetet küld a 21. század lakosai számára, hogy egy királyi uralom örökké fog tartani. Nemzetek, és különböző hatalmak próbálnak egységet teremteni, és eközben folyik a harc a nagyhatalmak között, hogy ezt az egységet ki tarthatná fent. Vajon lehet-e egységet teremteni? Igen, lehet! Csak nem hosszan tartó egységet. Dániel könyvének 3. fejezetében is egy eg

Más juhok, más akolban

Kép
"Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor." János evangéliuma 10:16 Az Úrnak lehetőleg egyetlen nyája legyen. Természetesen pont az, ahol én vagyok. Nekem ne kelljen megváltoznom, ne kelljen új formákat megszoknom, az akol legyen pont olyan, ahogyan nekem kényelmes és nekem tetszik. Más juhokat lehessen kisebbnek, jelentéktelenebbnek, nem fontosnak tartani, magamat egyre inkább mindenkinél előrébbvalónak, nélkülözhetetlennek, olyannak látni, aki nélkül nem lesz megtartva az örökélet. Jézus van olyan nyája, akikről mások is tudják, hogy ők Jézushoz tartoznak, de van olyan nyája is, akiket most nem látunk. Akik mellett elmegyünk az utcán, mert nem gondoljuk róluk,hogy nekik is kell Isten, hogy szeretnének örökké élni, de nem ismerik oda az utat. Itt nem arról szól az Írás, hogy Istennek lenne olyan terve, hogy eggyéolvasztatja az egyházakat, hog

Ne add fel!

Kép
„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti.” Pál levele az efezusiakhoz 5:25-28  Tudom, nem mindig olyan könnyű szeretni. Sőt, van, hogy egyenesen kihívás ezt az utat választani, és úgy tűnik, sokkal egyszerűbb lenne rövidre zárni a dolgot, és kilépni a kapcsolatból. Mert a szeretet bátorságot követel és áldozattal jár. A szeretet akkor is ad, amikor nem kap cserébe semmit. A szeretet elfogad és értékel annak, aki vagy és olyannak, amilyen vagy. A szeretet figyel, tudja, mikor kell hallgatni, és mikor van ideje a szólásnak. A szeretet átölel, amikor szükséged van rá. A szeretet nem emlékeztet a mú