Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 6, 2009
Az igazak és a gonoszok sorsa „Megtartja az ÚR mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az ÚR dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké!” 145. Zsoltár 20.-21. verse „Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi munkánkat kedvessé Isten előtt. Minden szolgálatunk énünk teljes átadását igényli. A legapróbb feladat, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, és mennyi cselekedeteinkben a krisztusi vonás. Isten többre értékeli a szeretetet és hűséget, amellyel munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Bűneink csak Jézus érdemei által bocsáthatók meg. Akik nem érzik, hogy szükségük van Krisztus vérére, akik úgy érzik, hogy Isteni kegyelme nélkül, saját cselekedeteik által elnyerhetik Isten jóváhagyását - ugyanazt a hibát követik el, mint Kain. Akik nem fogadják
Jézus helyet készít, majd visszatér „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” János 14:1-3 Ez az ige Jézus egyik legfontosabb kijelentése. Az Ő visszajövetelének ígéretét tartalmazza, ami minden korban a keresztény ember legnagyobb reménysége volt. Az Újszövetség minden huszonötödik verse Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozik. Ebből is látszik, milyen fontos volt ez az ígéret a korabeli keresztények számára. Ma sincs ez másként. Kereszténységünket ezen a világon kell megélnünk, mégis a nehéz órákban Jézus visszajövetelének határozott ígérete ad erőt. Egy olyan világ ígérete ez, amely mindenben sokszorosan felülmúlja azt, amiben most élünk. Pál apostol ezekkel a szavakkal fejezte ki Is
Istentől jövő kegyelem „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” Pál első levele a korinthusiaknak 1:3 Két dolog nélkül nem lehet élni itt ezen a Földön a bűn bejövetele után. Az egyik a kegyelem, a másik pedig a békesség. Kegyelem nélkül halálra vagyunk ítélve mindannyian. Ha Isten nem lenne kegyelmes, akkor Ádám és Éva bűnös állapotban már nem láthatták volna meg a naplementét sem, mert az engedetlenségükért cserébe igazságos örökhalál-büntetést kaptak volna. Mi, emberek olyan sokszor vallatjuk Istent és taszítjuk Őt a vádlottak padjára azzal a kérdéssel, hogy ha van Isten, akkor miért van ez a sok gonoszság a Földön. Az pedig csak a sorok közül olvasható, hogy ha Isten nem lenne a majdnem végtelen kegyelem Istene, akkor már fel sem tehetnénk ezt a kérdést, mert Ádám és Éva a bűneset napján meghaltak volna, így mi meg sem születtünk volna. Isten majdnem végtelen kegyelmű Úr, és a kegyelem majdnem-végtelensége is a kegyelem része. Isten kegyelm
A két parancsolat „Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Máté evangéliuma 22. fejezet 37-39. vers) Ha elolvassuk a ma idézett néhány vers előzményét, arról olvasunk, hogy Jézus eme válaszát egy törvénytudóhoz címezte. Nem a tömeghez, nem a tizenkettőhöz, hanem egy, hangsúlyozom törvényTUDÓhoz, aki nemcsak azt ismerte, hogy mi, és hol van megírva, hanem a betűk Tóratekercsen belüli elhelyezkedését is. Felteheted a kérdést: Miért baj, ha valaki ilyen alaposan ismeri Isten törvényét? Miért gond, ha valaki megtanulta, vagy megtanulja, mit mond az Örökkévaló? Ma mikor ideültem a gép elé elképzeltem, hogy ma én vagyok az írástudó, aki ma odahajol Jézushoz, és no nem úgy hangosan, de szeretném, ha ez a híres Názáreti Tanító kicsit elismerné az energiámat, amit

Az alázatos bölcsessége

"Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcsesség van." Példabeszédek könyve 11. fejezet 2. verse A játszótéren játszanak a gyerekek. Az egyik gyerek a homokvárakat szándékosan összetapossa, a gyerekek biciklijét szó nélkül elveszi és kiveszi kezükből a játékokat. Egyre több a síró gyermek a játszótéren. Az egyik nagymama odafordulva a rosszalkodó kisfiú anyukájához a következőt kérdezi tőle.: - Mi lesz így ebből a gyerekből? - Manager mondja az anyuka büszkén. Ma egyre természetesebb, hogy az emberek úgy gondolkodnak, hogy annak van jövője, aki élelmes, aki a másik ember fölé tud nőni, aki eltapossa az ellenségét. Sok szülő eleve ilyennek neveli a gyermekét. Ezt tartják sokan értéknek. A ma reggeli igénk éppen az ellenkezőjére tanít bennünket. Azt mondja, hogy egy ember igazi értéke az alázatosság. Mit jelent alázatosnak lenni? Egy bibliai személy életén keresztül próbáljuk ezt megérteni. Pál apostol életét jól ismerjük. Ré
Nem lesz elhagyatott „Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált.” Zsoltárok könyve 37:2 5 Gyermek voltam, még nem nagyon öregedtem meg, de én sem láttam, hogy elhagyottá, vagy koldussá lett volna az igaz ember. De mi is ez? Ígéret, törvényszerűség, megfigyelés…? Járjuk körbe a kérdést. Kezdjük a végén, a megfigyelésnél. A fejezet arra inti olvasóit, hogy ne irigyelje a bűnösök „szerencsés”, jól menő életét, mert „többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek” (37:16). Ugyanakkor azt is megfigyelte Dávid, hogy „kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó” (37:21). Végszóként pedig azt tanácsolja, hogy „feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé! (37:37). Illetve: „az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Hol volt még abban az időben fogyasztói társadalom, áruhitel, vagy globális pénzügyi válság? Ha ezekről nem i
Biztonságban tűzben, vízben „De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket.” Ézsaiás könyve 43:1-4 Még a lélegzetünk is elállt, amint Budapest egyik poros utcáján sétálgatva megpillantottunk egy Aston Martin DB8-at. Gyönyörű, metál színben pompázott, belül bőr kárpit, és habár nem nem járt benne a motor, hallani véltük a 12 henger gyönyörű muzsikáját! „Mit nem adnék érte!” - kiáltott fel a feleségem. És igaza volt! Egy csomó dolgot tudna felsorolni, amit nem adna érte, mivel nincs is neki. Olyan ez, mint a piacon a kofa, aki