Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 24, 2010
Kép
Örömünk forrása „Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten!” Zsoltár 70,5 Az egyik kedves növényem, virágom a napraforgó. Ha elborul az ég, ha csak alig látszik, hogy merre jár a nap az útján, ő akkor is követi. Reggel keletre néz, este nyugat felé hajtja álomra a fejét. A napraforgó a legpozitívabb élőlény az egész világon, mert mindig a meleg, érlelő sugarakra figyel, mindig feléjük fordul, ezért egész élete tele van fénnyel, meleg napsütéssel. A keresztyén élet örvendező, örömet hozó, örömmel teli élet. Ennek az örömnek forrása Isten maga. Öröm Istenben lenni, öröm Istent keresni, öröm Isten szabadítására várni. Reggel Isten szava jelenti a lelki békét, az útmutatást; este az ima közelsége ad megnyugvást. Az a legjobb az Isten keresésében, hogy még megtalálható, még segítségül hívható. Aki erre vállalkozik, a legbiztosabb dologra vállalkozik, mert Ő nem rejtőzik el, sőt. Előbb szeretett

Az Úr gyógyítani akar

Kép
„Íme, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.” Jób könyve 5:17-19. Két dolog jutott eszembe ma reggel. Gyerekkoromban nagyapám mesélte, hogy az uradalomban, ahol ő gazda volt, volt egy juhász. Sok birkát legeltetett, de volt köztük egy bari, aki sehogy nem akart a többivel maradni. Mindig elkóborolt, és a napi legeltetésből több óra ennek a kis haszontalannak a megkeresésével telt el. Már mindent megpróbált vele, de a kis komisz mindig megtalálta a módját, hogy elkóboroljon. És ekkor egy nagyon kegyetlen dolgot tett. Eltörte a lábát! Aztán két fa közé sínbe tette, és egész nap hordozta. Amikor megálltak, maga mellé tette. Amikor elindultak, fölvette. Pár hét múlva a bari lába tökéletesen meggyógyult, és soha többé nem kóborolt el, mindig a pásztor közelében maradt. Fájdalmas történet. De

Hinni, hogy megtörténik

Kép
"Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Máté evangéliuma 9:22 Mit jelent a hit? Hinni, hogy minden megtörténik, aminek meg kell lennie? Hinni, hogy Valaki majd jön és mindent megold helyettünk? Vagy valami más? " Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy “madárka tolla se hull ki” az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak, ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. A tunyák és a gyávák, akik bólogatva és hümmögve, Istenre bíznak mindent: a válságos pillanatban Isten szava nélkül maradnak .” (Márai Sándor) Márai Sándor, és a fent idézett bibliai szakasz a hitnek olyan formájára világít rá, amelyre mindennap szükségünk van. Bízni Istenben, hogy Ő mindenre képes, de bízni abban is, hogy feladatunk is van a bizakodás
Kép
Öröm az Úrban „Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, a ki felrakja ékességeit.” (Ézsaiás könyve 61. fejezet 10. vers) Az esküvő a földi élet egyik legkülönlegesebb és legboldogabb napja. Amikor az ember összeköti életét azzal a valakivel, akit a legjobban szeret. Amikor mindenki jókívánságokkal halmoz el. Amikor a legfinomabb ételeket szolgálják fel. Amikor nagy izgalommal bontogatja az ember a nászajándékcsomagot... Ám valójában minek is örülünk? Hiszen nem tudjuk, milyen lesz a folytatás. Nem tudjuk, hogyan fogjuk venni az élet akadályait. Nem ismerjük sem magunk, sem társunk jövőbeli rigolyáit. De ki gondol az esküvő napján ilyenekre? Az ifjú pár biztos nem. Ilyenkor olyanok vagyunk egymás számára, mint egy meglepetéscsomag. S egy ajándék csak jó lehet. Bizony, ugyanilyen meglepetés minden nap Ist
Kép
Hálát adok néked! „Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.” Zsolt. 118,28 Hányszor volt már olyan az életemben, hogy úgy éreztem, nincs tovább! Sátán úgy alakította a körülményeket, a körülöttem lévő emberek indulatát, hogy összedőlni látszott minden! Elkeseredtem, és mindent és mindenkit sötétnek láttam körülöttem. Ekkor eszembe jutott, hogy van valaki, aki látja az életemet és tud rólam mindent! Leborultam imádkozni, és nem tudom, hogyan, de minden átértékelődött bennem. Elkezdtem a pozitív oldaláról nézni a dolgokat. Imádságban hálát adtam minden dologért, ami történt velem, függetlenül a körülményektől. Rádöbbentem arra, hogy a pozitív gondolkodás segít abban, hogy felálljak a legnehezebb helyzetből is! Az a Valaki, aki ismer engem már fogantatásom óta, a legrosszabb helyzetből is tud jót kihozni! Kedves Olvasó! Én nem tudom, mi történt veled mostanában. Nem tudom, mi romlott el körülötted. De egyet tudok: az az Isten, aki alkotott be
Kép
Ne légy erőszakos! „Ne irigykedjél az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd! Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van.” Példabeszédek 3:31-32 Sokféleképpen el lehet érni céljainkat. Még az önmagában véve jó célokat is. De még ha több út is visz el a célig, nem mindegy, hogy melyiket választjuk. Valamilyen formában talán már mindannyian megtapasztaltuk, hogy legtöbbször azok érvényesülnek, akik erővel-erőszakkal mennek előre. Ők hoznak fontos döntéseket, ők befolyásolnak és irányítanak embereket, eseményeket. Náluk összpontosul a pénz és a hatalom. Ezzel szemben ott vannak a csendes, szelíd emberek, akik nem akarnak erőszakkal, mások ellenében előnyökhöz jutni. Nem a gyenge, döglött halként sodródó emberekre gondolok, hanem a Jézustól tanult szelíd és alázatos emberekre, akik tudnak várni az Úrra. Az élet most, itt nem igazságos. Van viszont egy igaz Istenünk, aki nem csak a célra figyel, hanem az útra, melyet eléréséhez választunk. A B

Uram, jó leszek!

Kép
"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." Pál levele az efézusiakhoz 2:8-9 "Ígérem, jó leszek, mától megváltozok. Mától olyan leszek, mint akit kicseréltek. Nem fogok türelmetlenül cselekedni, és mindenkihez lesz egy kedves szavam. Mától mindig átadom a helyem a buszon az idősebbeknek, és beállok önkéntesnek az egyik segélyszervezethez. Soha többet nem mondok semmi rosszat senkiről sem a háta mögött, és minden este küldök egy imát Istenhez azokért, akik nem szeretnek engem. Mától minden más lesz, mert célom a menny, Isten országa. Én oda fogok kerülni!" Kemény elhatározásodat tettek követik, és valóban, minden követ megmozgatsz azért, hogy valóra váljon az álmod, és elérj Isten országába. Mindössze egy bökkenő van. Így soha nem fogsz oda jutni. Soha nem leszel elég jó ahhoz, hogy megüsd a menny mércéjét, és visszanyerd az oly régóta elvesztett örök életedet. Isten