Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 17, 2016

Honnan tudjam mi az igaz?

Kép
"Ha egy próféta az ÚR nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az ÚR mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!" 5 Mózes 18,22 " Az idők végéig lesznek zavart keltő emberek; lázítanak azok között, akik magukat az igaz Isten képviselőinek vallják. A hamis próféták arra bíztatnak embereket, hogy könnyen vegyék a bűnt. Amikor gonosz cselekedeteik következményei nyilvánvalókká lesznek, nehézségeikért azt igyekeznek felelőssé tenni, aki lelkiismeretesen intette őket, amiképpen a zsidók is Jeremiást vádolták balsorsukért. Ma is éppúgy tanúsítható Jahve kijelentéseinek biztos volta, mint ahogy az ősidőkben igazolódott mindaz, amit a prófétákkal üzent..." (E. G. White: Próféták és királyok; Júda utolsó királya) " Láttam, hogy sokan jogot formálnak Isten különleges tanítására és megkísérlik mások vezetését, és a kötelesség téves eszméjétől oly munkába akarnak belefogni, amellyel Isten s

Mit engedsz be szemed és füled csatornáin?

Kép
„Mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg! Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik!”  1Thessalonika 5:21-22. Ma a média ontja az információkat. Pár éve egy érdekes felmérést végeztek. Összehasonlították az emberek vágyát, milyen filmeket szeretnek nézni, milyen műsoroknak örülnek a legjobban. Sajnos a részletekre már nem emlékszem pontosan, csupán arra, hogy a sorozatok és az akciófilmek jóval megelőzték a dokumentumfilmek, a természetfilmek és a színházi közvetítések sorát. Sokan ott ragadnak a TV vagy a számítógép előtt és kontroll nélkül fogyasztják az eléjük tett menüt. Mi keresztények sem vagyunk ettől mentesek. Azonban jó lenne működésbe hozni a „Mit tenne Jézus?” menügombot. Jó lenne, ha az a belső kis műszer újra működésbe lépne és jelezne. Sajnos az évek során eléggé tönkrement. Kiss János bácsitól hallottam az alábbi magyarázatot a lelkiismeretről. Kétféle lelkiismeret létezik. A hídmázsa és az analitikus, patikai mérleg. Ez utóbbira, ha csipes

Jézus müzlije

Kép
„Jézus így válaszolt nekik: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok.” János evangéliuma 7:16-17 Jól emlékszem arra, amikor édesapám szokásba hozta a családban a reggeli müzli-evést. Nagy adag előítélettel kevergettem a nyúlós kását, miközben azon morfondíroztam, hogy azok az apró pöttyök vajon döglött legyek, vagy mazsolák. Sehogy se jött, hogy lenyomjam magamba azt a reggeli kotyvalékot. Már az egész család hetek óta vidáman ette a reggeli müzliket, én állhatatosan kitartottam a vajas kenyérnél. Ekkor édesapám cselhez folyamodott. Miután gondosan kiválogatta adagomból a mazsolaszemeket, a szokásosnál szárazabbra készítette el, majd elém rakta. Nem lehetett több kifogásom, meg kellett ennem. Bár büszkeségem nem engedte, hogy azonnal beismerjem, de életem első müzlije meglehetősen finom volt. Ettől kezdve egyre gyakrabban előfordult,

Gyógyító Istenünk

Kép
„ Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit .” (Jeremiás könyve 33. fejezet 6. vers) Sem orvos, sem gyógyszerész nem vagyok, viszont ahogy látom az egészségügyben ma a gyógyítás folyamán sokszor csak a fájdalmak csillapítására, a tünetek megszüntetésére koncentrálnak ahelyett, hogy felderítenék és kiiktatnák a betegségek valódi okait. S ezért elsősorban nem is annyira az orvosok a felelősek, hanem mi, akiknek nincs időnk, hogy a dolgok mélyére nézzünk, vagy esetleg részt vegyünk megelőzésképp szűrővizsgálatokon. Meg nincs önfegyelmünk és akaraterőnk, hogy változtassunk, ha kiderül, hogy valamit rosszul csinálunk, vagy ha valamiről le kéne mondani, amit szeretünk, vagy esetleg valamit be kéne iktatni a napi rutinba. S ha őszinték vagyunk még Istentől is gyakran úgy kérjük a gyógyulást, mint a háziorvostól a kapszulát. Azaz elmondjuk neki, hogy „kérlek gyógyíts meg”, elolvassunk néhány biztató

Az igazi nagyság

Kép
„Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok! Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.” Máté szerinti evangélium 23. fejezet 11-12. verse Szolga? Ki akar magának ilyen karriert? Nem az a fontos, hogy minél nagyobbra törjünk? Nem az, hogy én legyek az első, a legjobb, hogy könyököljek, hogy tapossak le másokat csak azért, hogy én magam felemelkedhessem? Az egyetemen volt egy tanárom, és az egyik vizsgán egy csoporttársamat vizsgáztatta. Kiválóan tudta az anyagot, de a tanárom a következőt mondta: „Maga főnök lesz, de soha nem lesz igazi vezető.” Én a hátsó sorból a tétel kidolgozás közben figyeltem a párbeszédet. Elmondta a tanárom, hogy aki nem tud együtt dolgozni a munkásaival, az sose várja el azt a munkát mástól, amit ő maga sem tesz meg. Néhány évvel később az élet valahogy úgy alakult, hogy munkát kaptam egy munkaerő kölcsönző cégnél, és éppen a vizsgáztatott kollegina lett a főnököm. Egy-ét hónap elt

Noé engedelmeskedett

Kép
"Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki." Mózes első könyve 6:22 Azelőtt sohasem esett eső. Bárkaépítéshez korábban nem érthetett, mert addig az emberiségnek nem volt szüksége hatalmas hajókra. Az állatok nyelvén nem beszélt. Az emberekén igen, de ők meg nem akarták megérteni, amit mondott. 20 éve hirdette a mindent elnyelő özönvíz nem népszerű üzenetét, amikor gyermekei születtek. Még egy ok arra, hogy élvezze az életet és ne a világvégén gondolkodjon.  Noé kilógott a sorból. Ő nem élvezte a bűnt, mint kortársai. Nem az engedetlenség volt az életcélja. Igaz volt, feddhetetlen és Istennel járt. Ez a nem mindennapi ember nem mindennapi feladatot kapott: hirdetni az üzenetet az ítéletről, bárkát építeni, nevelni a gyermekeit, hogy méltó utódaik legyenek, az állatokat fogadni a bárkában, élelmet gyűjteni és 120 éven keresztül folyamatosan hinni, hogy Isten igazat mondott: jön az özönvíz. Állni a csúfolódást, újra hinni, amikor úgy érezte

Merj tenni!

Kép
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.” Ézsaiás próféta könyve 58:6-10 „Nagyon jó keresztyén lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet” (Adrian Plass). De szép is lenne! - sóhajtasz fel magadban. Egy lakatlan szigeten megélni hitedet. Vagy legallábbis pár konk