Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 10, 2016

Magától növekszik...

Kép
"És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett." Márk 4,26-29 "A magvetőről szóló példázat számos kérdést vetett fel az emberekben. A hallgatók közül egyesek arra következtettek, hogy Krisztus nem fog földi birodalmat alapítani. Sok embert kíváncsivá tett, másokat elbizonytalanított. Látva tanácstalanságukat, Krisztus más példákat is mondott, hogy figyelmüket a földi birodalomról arra a munkára irányítsa, amelyet Isten hatalma végez a lélekben... A magról szóló példázat tanúsítja Isten munkáját a természetben. A mag önmagában hordja a csírázás képességét, amelyet Istentől kapott. Önmagától azonban nem hajt ki. Az embernek is megvan a szerepe a mag kifejlődés

Aggodalom vagy hála

Kép
„Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt!”  Filippi 4:6. Ma reggel egy gyönyörű csokor virágot szeretnék átadni neked. Kigyűjtöttem néhány aggódásról és háláról szóló Igehelyet. Imádkozva gondold át őket. Válaszd ki közülük azt, ami ma a legközelebb áll hozzád, tanuld meg, és próbálj aszerint élni. Ne félj, ne aggódj! Avagy nem parancsoltam-e meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz. Józsué 1:9 Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj, és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míg elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. 1Krónika 28:20 És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek, és ne rettegjet

Isten népe Korinthusban

Kép
Apollón temploma Korinthusban „Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban.” Apostolok Cselekedetei 18:9-10 Korinthus egy virágzó kereskedőváros volt az i.sz. 1. században. Két kikötővel rendelkezett. Lekhaio nyugatra nézett, és a Földközi-tenger nyugati medencéjét kapcsolata össze a várossal. Kenkhrea (ApCsel 18:18) pedig keletre irányult, és ezáltal Korinthust a nagy múltú keleti hellenisztikus központokkal kötötte össze. Ezek a kikötők ma már részben, vagy egészben a tenger alatt vannak, de a 2015-ben induló búvár-régészeti feltárás is azt bizonyítja, hogy hatalmas mennyiségű vagyon folyt át Korinthus kikötőin. Lekhaio elsüllyedt kikötője A nagy hajóforgalom azonban nem csak gazdagságot, hanem rossz erkölcsöt is hozott a városba. A világjáró utazókat, tengerészeket, kereskedőket számos italmérésben, vagy éppen nyilvá

DE TE

Kép
„ De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd .” (Timótheushoz írt második levél 4. fejezet 5. vers) Pál apostol ezen levele, olyan, mint egy végrendelet, melyben többször felhívja ifjú munkatársának figyelmét az utolsó idők kihívásaira, kísértéseire, tévtanításaira; „lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” (3.fejezet 1-5) „ Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt nem szenvedik el, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak.” (4.fejezet 4.

Hinned kell!

Kép
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. ” Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. vers Először szeretnék szép napot kívánni minden kedves olvasó számára. Egy kérésem lenne Hozzád, kedves reggeli dicséret olvasó! Kérlek, úgy indítsd ma a napot, hogy megkeresed Istent és hálákat adsz neki, hogy megköszönöd Neki mindazt, amid van. A jót is és a rosszat is! Kérd Őt, oltalmazzon meg téged, segítsen Neked, hogy minden dolgodban jó szerencsés legyél, és hidd el, hogy a menny Ura meghallgatja imádat. Nyisd meg előtte szívedet, ne titkolj előle semmit! Mindenki tudja, hogy minden ember hisz valamiben, még az is hisz, aki nem hisz, mert ő abban hisz, hogy ő nem hisz. Olyan szép dolog a hit. Hit Istenben. Úgy örülök neki, hogy megismerhettem a Megváltót. Régebb máshogy gondolkoztam a hitről. Azt hittem annyi elég, hogy imádkozok, és akkor majd csak úgy zsákból ömlenek