Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 25, 2018

Felkészülés az esküvőre

Kép
"Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya." Jelenések 19,7 Nagy öröm az esküvőre készülés, hisz ez lesz az egyik legboldogabb nap a pár életében. A boldogság beteljesedése, a fogadalom napja, az új, közös élet kezdete. A szerelmesek örökre összekötik életüket egymással és az családjaik egyesülését is jelenti. Boldogok az örömszülők és boldog a násznép, de mindenki izgatott, mindenki azt szeretné, ha minden a helyén lenne. Az esküvők talán a leginkább megszervezett események az egész világon. Hónapok telnek el azzal, hogy meglegyen a legszebb ruha, a leghangulatosabb étterem, a legszebb díszek, a legjobb zenekar. Kész legyen az ültetési rend, a program is, percre pontosan. De az esküvő napja már a boldogságé, az örömé. Addigra már minden kész, minden elkészült. A ceremónia vezetői tudják a dolgukat, mindenki a legszebb ruhájába bújt és a figyelem középpontjában ők vannak, az ifjú pár. Velük örülünk, őke

Szabadulás a börtönből

Kép
„Ekkor Péter magához tért, és így szólt: "Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt." Apostolok cselekedetei 12:11. Most tudom igazán… Miért csak most? Mert eddig mintegy alvajáró tette, amit az angyal mondott neki. Vedd fel köpenyedet. Meg a sarudat is. No meg az övedet. Gyere, kövess! És Péter gépiesen végzett mindent. Mondom: gépiesen! Mint Te, meg én. Reggel felébredsz. Gépiesen elindulsz a mosdóba, aztán megfésülködsz. Aztán gépiesen beülsz az autóba. El a munkahelyre. Gépiesen elvégzed munkádat. Aztán gépiesen bevásárolsz, elkészíted a vacsorát, átnézed a gyerek házi feladatát. Gépiesen berakod a gépbe a mosnivalót. Gépiesen elolvasol pár sort a Bibliádból. Aztán gépiesen elmormolsz egy imát. Aztán bezuhansz az ágyba. Reggel az óracsörgő gépies elnyomásával minden kezdődik előröl. Gondolkodtál azon, hogy Péter mikor eszmélt fel? ·          Amikor megcsapta az éjsza

Hűségesen vezet

Kép
„Hűségesen terelgeted e megváltott népet, erőddel vezeted őt szent hajlékodba.” ‭‭ (Mózes második könyve‬ ‭15. fejezet 13. vers)‬   Nemrég olvastam egy cikket a világ legnagyobb tankjáról, amit 1942-ben a náci Németországban kezdtek el tervezni. A Landkreuzer P. 1000 Ratte tömege 1000 tonna lett volna, ami kb. 15 másik híres német tank, a Királytigris (Panzerkampfwagen VI Ausf. B Tiger II)  tömegének lett volna megfelelő. a hossza ágyúcsővel együtt 39 méter (két csuklós busz egymás mögött), a szélessége 14 méter (négy autópálya-sáv), a magassága 11 méter (három emelet). Hiszen a háború arról szól, hogy minél nagyobb, minél erősebb, minél félelmetesebb fegyverekkel álljunk az ellenség elé, hogy az már a látványunktól is a megadáson gondolkodjon. Érdekes módon azonban Isten más megközelítést használ a saját népéért való harcban. Kétezer évvel ezelőtt és háromezer kilométerre keletre ezen a napon éppen Páskára készült egy kis, tizenhárom fős csapat. Jézus és a tanítványai év

Szolga vagy fiú

Kép
„A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.” (János evangéliuma 8. fejezet 35. vers) Sok keresztény hasonlóan gondolkodik, mint Jézus kortársai, azaz, aki jó vallásba születik bele, az automatikusan jogosult a mennyek országára. Éppen ezért nem is értik, ha valaki bűnösnek titulálja őket, vagy rossz szokásaik elhagyását szorgalmazza. „Mi Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondod te, hogy szabadokká lesztek?” Jézus erre úgy felelt: „Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.” (33-34.vers) A szolga - Hágártól, és a későbbi szolgáktól való fiak - azokat jelképezi, akik csak a jutalomért, vagy a következményektől való félelem miatt tartják be Isten parancsolatait. A fiú azonban - Sára gyermeke - örömmel és szívesen teljesíti Atyja kéréseit. A szolga, valaki másnak, ’az ördög atyának fia’ (44.vers), csupán ösztönlény, testi vágyai irányítják, „ Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi tes

Az igazság szabadokká tesz titeket

Kép
„megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”  János evangéliuma 8. fejezet 32. verse Minden felekezet azt hirdeti magáról, hogy nála van az igazság, tehát ennek köszönhetően annyira el vagyunk bizonytalanodva az igazságot illetően. Mi az igazság és hol van? A Biblia rengeteg helyen mutatja be az Atya Istent úgy, mint azt, aki maga az Igaz. Aki nem ismer igazságtalanságot, akinek minden szava igaz: „Igaz ő, az Úr ” ( Jer Sir. 1,18 ); , „Seregek URa, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója!” ( Jer. 11,20 ) Jézus így beszél az igazságról: „Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek . ” ( Mt. 5,6 ). „Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.” ( Mt. 6,33 ). Az igazság megismerése a legkönnyebben Jézus Krisztus példáján keresztül érthető meg a leggyorsabban. Nem követett el semmilyen igazságtalanságot, és minden cselekedete a Menny előtt kedves volt. Ha mi

Krisztusban beteljesedve

Kép
„És benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.” Kolossébeliekhez írt levél 2:10 A titokzatos, misztikus dolgok mindig is vonzották a kíváncsi embereket. Mert hát milyen jó érzés kiváltságosnak, beavatottnak lenni? „Valami nagyon nagy gondolat, rejtélyes dolog ismerője vagyok, amire az emberek többsége soha nem lesz képes…” A lelki dolog iránt fogékony emberek különösen jó zsákmányai lehetnek a nagy Megtévesztőnek, hiszen eleve nyitottak a természetfeletti dolgokra. Ha ehhez társul még egy felszínes bibliaismeret és kellő (alaptalan) magabiztosság, akkor többnyire nyert ügye van Krisztus ellenségének. A kolossébeli gyülekezetben is megvoltak azok a misztikumra fogékony emberek, akik szívesen hallgattak különböző filozofikus témákat, melyeknek nem sok közük volt a gyakorlati kereszténységhez. Ezekről jókat lehet beszélgetni, vitatkozni, de amellett, hogy semmi haszna, a lényegről, Jézus Krisztusról terelik el a fig

Egy bűnös nő emlékei

Kép
„Ő pedig így szólt az asszonyhoz: A te hited megtartott téged, menj el békességgel!” Lukács evangéliuma 7:50  Sok évvel ezelőtt történt, mégis elevenen él az emlékeimben. Szamárháton ült, és úgy vonult be a városba, mint a régi királyok. Rengetegen voltunk, hatalmas tömeg fogadta és kísérte. Az emberek pálmaágakat téptek, és azokat meg a saját ruhájukat terítették elé. Mindenki örült, mindenki boldog volt, mert itt van az, akit oly régóta vártunk, itt van a mi Királyunk.  Aztán kevesebb mint egy hét alatt minden a feje tetejére állt. Pénteken a tömeg már a Golgotára kísérte, és semmi nem maradt annak az ujjongásnak az emlékéből. Átkok, gúnyolódás, cinikus megjegyzések hangzottak el a tömeg arc nélküli szájából, és megölték az én Királyomat. Mert nekem még akkor is a királyom volt, a Messiásom. A Megmentőm.  Ő volt az egyetlen, aki igazán ismert, aki előtt nem kellett takargatnom a múltamat, önmagamat. Ő volt az, aki megszabadított a démonjaimtól, nem is egyszer, aki