Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 4, 2015

Irányváltás

Kép
„ Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben . Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” Efézus 3:16-19 Megmutatni, hogy ki vagyok én. Megismertetni magam a világgal, hogy észre vegyenek, hogy szeressenek. Sok ember vágya ez. Megosztani az értékeinket másokkal, megosztani a gondolatainkat, vágyainkat, nézetünket, hogy jobbá legyen a világ. Nem kevés nyitottság, emberszeretet, tolerancia és hit kell hozzá. Hit önmagunkban. Hogy amit adni akarunk az jó. De valóban így van ez? Vajon mi, keresztények, hogyan tesszük ezt? Öt lépés vezet a célig és nem elég annyit mondanunk, hogy helyesen és jól kel

Semmiképpen!

Kép
Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el. János 6:37. Ma reggel megakadt a szemem ezen a szón, hogy „semmiképpen”. Sátán szeretné elhitetni veled, hogy -           Annyira jó vagy, neked nincs szükséged holmi gyerekes Krisztushoz-fordulásra. Te egy kemény férfi vagy nő vagy, a saját erődből fel tudtál jutni oda, ahol vagy, minek neked ez a szentimentális vallásoskodás? Ez csak öregasszonyoknak való, akik már nem tudnak mit kezdeni az életükkel és csak ájtatoskodnak. -           Vagy: Csak nem gondolod, hogy Isten elfogad téged ilyen bűnösen? Nem veszed észre, hányszor elestél? Nem tudsz te már megállni a saját lábadon! Te már régen elveszítettél mindent. Ilyen bűnökkel terhelten akarsz te Istenhez menni? No, ne viccelj már! A hatalmas Isten nem tűri, nem szíveli el a bűnt! Az IGAZSÁG viszont az, hogy aki Jézushoz jön, akármilyen bűnöktől terhelten, vagy akármilyen múlttal, legyen az jó vagy rossz – Ő azt az embert S

A mennyei apa szeretet

Kép
„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!” Ézsaiás könyve 49:15 Olvastam egyszer egy hátborzongató történetet. 1992-ben esett meg az angliai Liverpool egyik külvárosában. Két tizenéves fiú, Rober és Jon elcsaltak egy hároméves kisfiút, James Bulgert, a metrósínekhez vezették, és egy óvatlan pillanatban belökték a szerelvény elé, majd gyorsan távoztak a helyszínről. A kisfiú halála megrázta az egész várost. A rendőrség hamar ráakadt Robertre és Jonra, és mint gyanúsítottat hallgatták ki őket. A két fiú természetesen mindent tagadott, ők nem ismerték az áldozatot, abban az időben nem is tartózkodtak abban a városrészben, sőt aznap egymással sem találkoztak, és így tovább. A fiúk állításai azonban valahogy nem illettek össze. Ekkor Robert apja, aki szintén jelen volt a tárgyaláson, arra kérte a bíróságot, had beszéljen négyszemközt a fiával. Kivezették őket egy külön szobába, és mikor csa

Isten munkája bennünk

Kép
„Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé.”   (Kolossebeliekhez írt levél 1. fejezet 21-22. vers) Volt egyszer egy ember, aki nagyon szerette volna meghallgatni Spurgeon, a híres prédikátor igehirdetését, de nem volt lehetősége elmenni, így megkérte barátját, a sarki boltost, hogy menjen el helyette, figyeljen és majd számoljon be a hallottakról. Ám mikor másnap találkoztak, az illető arra a kérdésre, hogy miről volt szó a következő mondattal válaszolt: Arra nem emlékszem miről beszélt, de ahogy hazaértem a hamis súlyokat, amiket eddig használtam azt bedobtam a Temzébe. Ilyen az, amikor szívünkben Isten munkája célt ér. Nem tudjuk hogyan, nem tudjuk pontosan meghatározni, milyen úton, kiket, vagy mit használt fel. Csak azt érezzük, hogy szeretnénk még közeleb

A kegyelem ingyen van!

Kép
„Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. ” Pál levele a Rómabeliekhez 3. fejezet 24. vers Mindannyian vétkezünk, és híjával találtatnánk, ha nem lenne Jézus Krisztus, aki megigazít bennünket, méghozzá ingyen kegyelméből. Egy olyan világban élünk, ahol szinte már a levegőért is fizetni kell. Nehezen lehet olyat találni, amikor valaki valamit csupán azért tesz, hogy a másiknak jobb legyen. Jézus egy csodás ajándékban részesít minket. Emlékezzünk meg a megváltás eseményéről, ami újra azt bizonyítja, hogy mennyire szereti   Isten az embert. Hány és hány olyan eset volt az életünkben amikor Isten utánunk nyúlt és megmentett a bajból? Cserébe ezért nem vár el fizetséget. Azt hiszem ezzel most nem mondtam semmi újat. Annyiszor mondogatjuk ezt: „Jézus ingyen kegyelméből ad”, és „megváltott minket bűneinktől”. Én most veszek egy nagy levegőt itt a számítógép előtt és elhatározom, hogy őszintén kiírom magamból azt,

A megigazulás útja

Kép
" Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz." Apostolok cselekedetei 13:38-39 Elég csak hinni és nincs szükség a törvényre? Elég silány magyarázat egy bíróság előtt gyilkosság, vagy lopás esetén.  Mivel Jézus megtartotta, nekünk már nincs szükségünk rá? Attól, hogy az apám törvénytisztelő állampolgár, engem nem ment meg a büntetés alól, ha törvénybe ütközőt tennék. Mivel Jézus megtartotta a törvényt, Isten eltörölte, mert nincs többet szükség rá? Ha eltörölhető lett volna, akkor miért nem tette meg Isten Jézus halála előtt legkésőbb egy órával, hogy Jézusnak ne kelljen meghalnia? Talán azért, mert a törvény nem eltörölhető, még Isten Maga sem törli el a saját Maga által hozott törvényeket. Ha eltörölné, ezzel jelezné, hogy nem gondolta át minden oldalát a törvénybe iktatás előtt. A törvény nem törölhető

Sokadszorra is boldog új évet!

Kép
„Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik.” Példabeszédek könyve 8:35-36 Hirtelen rád szakadt 2015. Egy új év, új kihívások a láthatáron, szívedben új fogadalmak kimondva, kimondatlanul. Le kellene fogyni, vagy épp az ellenkezője. El kellene kezdeni rendszeresen sportolni, többet olvasni, kevesebbet kávézni, vagy épp felhagyni vele, elhagyni néhány rossz tulajdonságot, több időt tölteni a családdal, barátokkal, egészségesebben táplálkozni... a sort pedig folytathatnád a végtelenségig, és olyan könnyű mindent holnap elkezdeni.  Mert te is szeretnél egy jobb évet a tavalyinál, még ha hozzávetőlegesen jó is volt. Szeretnél fejlődni, növekedni, mert ember vagy, és Valaki egyszer beléd rejtette ezt a tulajdonságot. Egy jó tulajdonságot, a változás utáni vágyat. Már csak tenni is kell érte.  És ténylegesen mitől is lesz jobb 2015, mint az elmúlt évek? Mitől leszel sikeres